Kna Raceway AS
Juridisk navn:  Kna Raceway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91648888
C/O Hans Arve Pedersen Øynoveien 40 Gamleveien 20 Fax:
4380 Hauge I Dalane 4380 Hauge I Dalane
Fylke: Kommune:
Rogaland Sokndal
Org.nr: 992637382
Aksjekapital: 909.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/6/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Johansen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.45%
Resultat  
  
-633.33%
Egenkapital  
  
-16.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 345.000 275.000 239.000 405.000 1.046.000
Resultat: -144.000 27.000 -267.000 -585.000 221.000
Egenkapital: 726.000 870.000 843.000 -417.000 173.000
Regnskap for  Kna Raceway AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 345.000 275.000 239.000 405.000 1.046.000
Driftskostnader -489.000 -248.000 -507.000 -990.000 -826.000
Driftsresultat -144.000 27.000 -267.000 -585.000 220.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt -144.000 27.000 -267.000 -585.000 221.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -144.000 27.000 -267.000 -585.000 221.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.775.000 3.148.000 3.346.000 0 0
Sum omløpsmidler 898.000 162.000 75.000 14.000 416.000
Sum eiendeler 4.673.000 3.310.000 3.421.000 14.000 416.000
Sum opptjent egenkapital -580.000 -436.000 -463.000 -1.137.000 -552.000
Sum egenkapital 726.000 870.000 843.000 -417.000 173.000
Sum langsiktig gjeld 2.112.000 2.182.000 2.241.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.835.000 258.000 337.000 431.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 4.673.000 3.310.000 3.421.000 14.000 416.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.000 0 0 5.000 378.000
Andre inntekter 291.000 275.000 239.000 400.000 668.000
Driftsinntekter 345.000 275.000 239.000 405.000 1.046.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -103.000 -29.000 -110.000 -125.000 -127.000
Avskrivning -105.000 -86.000 -88.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -281.000 -133.000 -309.000 -865.000 -699.000
Driftskostnader -489.000 -248.000 -507.000 -990.000 -826.000
Driftsresultat -144.000 27.000 -267.000 -585.000 220.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -144.000 27.000 -267.000 -585.000 221.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.681.000 3.101.000 3.296.000 0 0
Maskiner anlegg 45.000 47.000 50.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.726.000 3.148.000 3.346.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 49.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.775.000 3.148.000 3.346.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 10.000 0 387.000
Andre fordringer 24.000 21.000 23.000 4.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 874.000 141.000 43.000 10.000 24.000
Sum omløpsmidler 898.000 162.000 75.000 14.000 416.000
Sum eiendeler 4.673.000 3.310.000 3.421.000 14.000 416.000
Sum opptjent egenkapital -580.000 -436.000 -463.000 -1.137.000 -552.000
Sum egenkapital 726.000 870.000 843.000 -417.000 173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.112.000 2.182.000 2.241.000 0 0
Leverandørgjeld 382.000 21.000 238.000 215.000 84.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 3.000 3.000 3.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.451.000 234.000 96.000 214.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 1.835.000 258.000 337.000 431.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 4.673.000 3.310.000 3.421.000 14.000 416.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -937.000 -96.000 -262.000 -417.000 173.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.2 0 1.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.2 0 1.8
Soliditet 15.5 26.3 24.6 -2978.6 41.6
Resultatgrad -41.7 9.8 -111.7 -144.4 21.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.4 2.8 3.1 1.4
Total kapitalrentabilitet -3.1 0.8 -7.8 -4178.6 52.9
Signatur
10.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex