Knarvik Øyelegekontor AS
Juridisk navn:  Knarvik Øyelegekontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56353510
Burkhovdane 7 Burkhovdane 7 Fax: 56353511
5914 Isdalstø 5914 Isdalstø
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 988849898
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.02%
Resultat  
  
-11.14%
Egenkapital  
  
-1.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.522.000 5.636.000 5.571.000 6.026.000 5.380.000
Resultat: 1.835.000 2.065.000 2.117.000 2.579.000 1.888.000
Egenkapital: 1.852.000 1.873.000 1.890.000 1.900.000 1.915.000
Regnskap for  Knarvik Øyelegekontor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.522.000 5.636.000 5.571.000 6.026.000 5.380.000
Driftskostnader -3.687.000 -3.572.000 -3.455.000 -3.449.000 -3.491.000
Driftsresultat 1.834.000 2.064.000 2.116.000 2.578.000 1.889.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 1.835.000 2.065.000 2.117.000 2.579.000 1.888.000
Skattekostnad -404.000 -475.000 -508.000 -644.000 -507.000
Årsresultat 1.431.000 1.590.000 1.609.000 1.935.000 1.380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 748.000 831.000 892.000 1.088.000 1.368.000
Sum omløpsmidler 3.416.000 3.450.000 3.486.000 3.764.000 2.815.000
Sum eiendeler 4.164.000 4.281.000 4.378.000 4.852.000 4.183.000
Sum opptjent egenkapital 1.752.000 1.773.000 1.790.000 1.800.000 1.815.000
Sum egenkapital 1.852.000 1.873.000 1.890.000 1.900.000 1.915.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 14.000 19.000 22.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 2.304.000 2.393.000 2.470.000 2.930.000 2.241.000
Sum gjeld og egenkapital 4.164.000 4.280.000 4.379.000 4.852.000 4.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.521.000 5.636.000 5.570.000 6.026.000 5.377.000
Andre inntekter 1.000 0 1.000 0 3.000
Driftsinntekter 5.522.000 5.636.000 5.571.000 6.026.000 5.380.000
Varekostnad 2.000 0 0 -54.000 -112.000
Lønninger -2.214.000 -2.128.000 -2.152.000 -2.061.000 -1.992.000
Avskrivning -209.000 -216.000 -242.000 -280.000 -368.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.266.000 -1.228.000 -1.061.000 -1.054.000 -1.019.000
Driftskostnader -3.687.000 -3.572.000 -3.455.000 -3.449.000 -3.491.000
Driftsresultat 1.834.000 2.064.000 2.116.000 2.578.000 1.889.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag -1.452.000 -1.606.000 -1.620.000 -1.950.000 -1.404.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.431.000 1.590.000 1.609.000 1.935.000 1.380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 725.000 791.000 892.000 1.088.000 1.368.000
Sum varige driftsmidler 725.000 791.000 892.000 1.088.000 1.368.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 40.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 748.000 831.000 892.000 1.088.000 1.368.000
Varebeholdning 84.000 82.000 65.000 65.000 54.000
Kundefordringer 4.000 27.000 32.000 31.000 27.000
Andre fordringer 1.702.000 2.232.000 2.314.000 1.632.000 2.136.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.626.000 1.110.000 1.075.000 2.036.000 599.000
Sum omløpsmidler 3.416.000 3.450.000 3.486.000 3.764.000 2.815.000
Sum eiendeler 4.164.000 4.281.000 4.378.000 4.852.000 4.183.000
Sum opptjent egenkapital 1.752.000 1.773.000 1.790.000 1.800.000 1.815.000
Sum egenkapital 1.852.000 1.873.000 1.890.000 1.900.000 1.915.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 14.000 19.000 22.000 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 14.000 19.000 22.000 28.000
Leverandørgjeld 85.000 0 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 148.000 126.000 146.000 150.000 139.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.071.000 2.267.000 2.319.000 2.781.000 2.102.000
Sum kortsiktig gjeld 2.304.000 2.393.000 2.470.000 2.930.000 2.241.000
Sum gjeld og egenkapital 4.164.000 4.280.000 4.379.000 4.852.000 4.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.112.000 1.057.000 1.016.000 834.000 574.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
Soliditet 44.5 43.8 43.2 39.2 45.8
Resultatgrad 33.2 36.6 3 42.8 35.1
Rentedekningsgrad 1890.0
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.3 1.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 44.1 48.2 48.3 53.2 45.2
Signatur
18.10.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex