Knausen Eiendommer AS
Juridisk navn:  Knausen Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92245672
Florvågvegen 109 Florvågvegen 109 Fax:
5305 Florvåg 5305 Florvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 979883358
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vd Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.3%
Resultat  
  
127%
Egenkapital  
  
1.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.577.000 1.884.000 2.072.000 3.023.000 4.306.000
Resultat: 27.000 -100.000 236.000 296.000 1.132.000
Egenkapital: 2.404.000 2.358.000 2.615.000 2.410.000 2.234.000
Regnskap for  Knausen Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.577.000 1.884.000 2.072.000 3.023.000 4.306.000
Driftskostnader -1.130.000 -1.583.000 -1.560.000 -2.482.000 -2.684.000
Driftsresultat 448.000 301.000 512.000 540.000 1.622.000
Finansinntekter 153.000 172.000 341.000 415.000 131.000
Finanskostnader -574.000 -572.000 -618.000 -659.000 -620.000
Finans -421.000 -400.000 -277.000 -244.000 -489.000
Resultat før skatt 27.000 -100.000 236.000 296.000 1.132.000
Skattekostnad -7.000 43.000 -31.000 -21.000 -264.000
Årsresultat 20.000 -57.000 205.000 275.000 869.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.339.000 10.228.000 12.930.000 11.108.000 11.985.000
Sum omløpsmidler 1.498.000 1.856.000 584.000 2.390.000 1.730.000
Sum eiendeler 13.837.000 12.084.000 13.514.000 13.498.000 13.715.000
Sum opptjent egenkapital 2.204.000 2.184.000 2.441.000 2.236.000 2.060.000
Sum egenkapital 2.404.000 2.358.000 2.615.000 2.410.000 2.234.000
Sum langsiktig gjeld 10.594.000 8.984.000 9.908.000 10.464.000 10.832.000
Sum kortsiktig gjeld 839.000 741.000 992.000 625.000 649.000
Sum gjeld og egenkapital 13.837.000 12.083.000 13.515.000 13.499.000 13.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.077.000 1.049.000 1.146.000 812.000 1.086.000
Andre inntekter 501.000 835.000 926.000 2.211.000 3.220.000
Driftsinntekter 1.577.000 1.884.000 2.072.000 3.023.000 4.306.000
Varekostnad -234.000 -66.000 -233.000 -336.000 -9.000
Lønninger -92.000 -715.000 -520.000 -732.000 -871.000
Avskrivning -158.000 -169.000 -208.000 -224.000 -253.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -646.000 -633.000 -599.000 -1.190.000 -1.551.000
Driftskostnader -1.130.000 -1.583.000 -1.560.000 -2.482.000 -2.684.000
Driftsresultat 448.000 301.000 512.000 540.000 1.622.000
Finansinntekter 153.000 172.000 341.000 415.000 131.000
Finanskostnader -574.000 -572.000 -618.000 -659.000 -620.000
Finans -421.000 -400.000 -277.000 -244.000 -489.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat 20.000 -57.000 205.000 275.000 869.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.000 8.000 0 0
Fast eiendom 8.170.000 6.095.000 6.226.000 4.855.000 5.900.000
Maskiner anlegg 38.000 49.000 146.000 0 0
Driftsløsøre 188.000 176.000 21.000 254.000 85.000
Sum varige driftsmidler 8.396.000 6.320.000 6.392.000 5.108.000 5.985.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.943.000 3.903.000 6.530.000 6.000.000 6.000.000
Sum anleggsmidler 12.339.000 10.228.000 12.930.000 11.108.000 11.985.000
Varebeholdning 50.000 50.000 0 0 0
Kundefordringer 588.000 506.000 77.000 9.000 276.000
Andre fordringer 690.000 171.000 329.000 1.032.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 171.000 1.129.000 179.000 1.349.000 1.401.000
Sum omløpsmidler 1.498.000 1.856.000 584.000 2.390.000 1.730.000
Sum eiendeler 13.837.000 12.084.000 13.514.000 13.498.000 13.715.000
Sum opptjent egenkapital 2.204.000 2.184.000 2.441.000 2.236.000 2.060.000
Sum egenkapital 2.404.000 2.358.000 2.615.000 2.410.000 2.234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 367.000 458.000 585.000 554.000 532.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.594.000 8.984.000 9.908.000 10.464.000 10.832.000
Leverandørgjeld 32.000 90.000 39.000 166.000 66.000
Betalbar skatt 98.000 83.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 73.000 57.000 51.000 117.000
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 682.000 496.000 896.000 408.000 266.000
Sum kortsiktig gjeld 839.000 741.000 992.000 625.000 649.000
Sum gjeld og egenkapital 13.837.000 12.083.000 13.515.000 13.499.000 13.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 659.000 1.115.000 -408.000 1.765.000 1.081.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.5 0.6 3.8 2.7
Likviditetsgrad 2 1.7 2.4 0.6 3.8 2.7
Soliditet 17.4 19.5 19.3 17.9 16.3
Resultatgrad 28.4 1 24.7 17.9 37.7
Rentedekningsgrad 0.8 0.5 0.8 0.8 2.8
Gjeldsgrad 4.8 4.1 4.2 4.6 5.1
Total kapitalrentabilitet 4.3 3.9 6.3 7.1 12.8
Signatur
10.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex