Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knuseriet As
Juridisk navn:  Knuseriet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 65 Rishaugveien 4 Fax:
8088 Bodø 8070 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 921758030
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/20/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Siffo As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -62.000
Egenkapital: -18.000
Regnskap for  Knuseriet As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat -62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -62.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000
Sum omløpsmidler 98.000
Sum eiendeler 258.000
Sum opptjent egenkapital -62.000
Sum egenkapital -18.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 276.000
Sum gjeld og egenkapital 258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -62.000
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat -62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 160.000
Sum anleggsmidler 160.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 55.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 42.000
Sum omløpsmidler 98.000
Sum eiendeler 258.000
Sum opptjent egenkapital -62.000
Sum egenkapital -18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 76.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000
Sum kortsiktig gjeld 276.000
Sum gjeld og egenkapital 258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -178.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet -
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -15.3
Total kapitalrentabilitet -
Signatur
21.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex