Knut Erik Johnsen Transport As
Juridisk navn:  Knut Erik Johnsen Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93033268
Ravnestølen 75 Ravnestølen 75 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 911800446
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomi Og Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.11%
Resultat  
  
-31.73%
Egenkapital  
  
20.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.096.000 1.084.000 1.012.000 980.000 984.000
Resultat: 185.000 271.000 353.000 82.000 5.000
Egenkapital: 845.000 699.000 462.000 149.000 71.000
Regnskap for  Knut Erik Johnsen Transport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.096.000 1.084.000 1.012.000 980.000 984.000
Driftskostnader -917.000 -941.000 -906.000 -964.000 -880.000
Driftsresultat 179.000 143.000 105.000 15.000 103.000
Finansinntekter 6.000 129.000 277.000 66.000 -97.000
Finanskostnader 0 0 -29.000 0 -1.000
Finans 6.000 129.000 248.000 66.000 -98.000
Resultat før skatt 185.000 271.000 353.000 82.000 5.000
Skattekostnad -39.000 -34.000 -40.000 -4.000 -28.000
Årsresultat 146.000 237.000 313.000 77.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 288.000 336.000 376.000 252.000 316.000
Sum omløpsmidler 2.010.000 1.967.000 1.790.000 1.635.000 1.543.000
Sum eiendeler 2.298.000 2.303.000 2.166.000 1.887.000 1.859.000
Sum opptjent egenkapital 815.000 669.000 432.000 119.000 41.000
Sum egenkapital 845.000 699.000 462.000 149.000 71.000
Sum langsiktig gjeld 1.108.000 1.258.000 1.358.000 1.458.000 1.458.000
Sum kortsiktig gjeld 346.000 346.000 346.000 281.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 2.299.000 2.303.000 2.166.000 1.888.000 1.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.096.000 1.084.000 1.012.000 980.000 984.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.096.000 1.084.000 1.012.000 980.000 984.000
Varekostnad -6.000 0 0 0 0
Lønninger -579.000 -593.000 -573.000 -562.000 -562.000
Avskrivning -32.000 -40.000 -50.000 -63.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -300.000 -308.000 -283.000 -339.000 -239.000
Driftskostnader -917.000 -941.000 -906.000 -964.000 -880.000
Driftsresultat 179.000 143.000 105.000 15.000 103.000
Finansinntekter 6.000 129.000 277.000 66.000 -97.000
Finanskostnader 0 0 -29.000 0 -1.000
Finans 6.000 129.000 248.000 66.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 146.000 237.000 313.000 77.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 129.000 162.000 202.000 252.000 316.000
Sum varige driftsmidler 129.000 162.000 202.000 252.000 316.000
Sum finansielle anleggsmidler 159.000 174.000 174.000 0 0
Sum anleggsmidler 288.000 336.000 376.000 252.000 316.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 57.000 88.000 20.000 65.000
Andre fordringer 51.000 42.000 53.000 1.000 0
Sum investeringer 1.107.000 1.107.000 999.000 967.000 905.000
Kasse, bank 789.000 761.000 650.000 561.000 532.000
Sum omløpsmidler 2.010.000 1.967.000 1.790.000 1.635.000 1.543.000
Sum eiendeler 2.298.000 2.303.000 2.166.000 1.887.000 1.859.000
Sum opptjent egenkapital 815.000 669.000 432.000 119.000 41.000
Sum egenkapital 845.000 699.000 462.000 149.000 71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.108.000 1.258.000 1.358.000 1.458.000 1.458.000
Leverandørgjeld 0 14.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 41.000 34.000 40.000 5.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 247.000 241.000 253.000 222.000 247.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 57.000 54.000 55.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 346.000 346.000 346.000 281.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 2.299.000 2.303.000 2.166.000 1.888.000 1.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.664.000 1.621.000 1.444.000 1.354.000 1.214.000
Likviditetsgrad 1 5.8 5.7 5.2 5.8 4.7
Likviditetsgrad 2 5.8 5.7 5.2 5.9 4.7
Soliditet 36.8 30.4 21.3 7.9 3.8
Resultatgrad 16.3 13.2 10.4 1.5 10.5
Rentedekningsgrad 3.6 6.0
Gjeldsgrad 1.7 2.3 3.7 11.7 25.2
Total kapitalrentabilitet 8 11.8 17.6 4.3 0.3
Signatur
11.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex