Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knut Hjeltnes Sivilarkitekter Mnal As
Juridisk navn:  Knut Hjeltnes Sivilarkitekter Mnal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22691735
Professor Dahls Gate 16 Professor Dahls Gate 16 Fax: 22691735
0355 Oslo 355 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979757379
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: M Mortensen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.91%
Resultat  
  
-77.34%
Egenkapital  
  
2.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.592.000 6.109.000 6.668.000 4.583.000 3.386.000
Resultat: 75.000 331.000 1.504.000 752.000 42.000
Egenkapital: 1.492.000 1.452.000 1.378.000 653.000 407.000
Regnskap for  Knut Hjeltnes Sivilarkitekter Mnal As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.592.000 6.109.000 6.668.000 4.583.000 3.386.000
Driftskostnader -6.516.000 -5.779.000 -5.164.000 -3.831.000 -3.343.000
Driftsresultat 76.000 330.000 1.505.000 752.000 43.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -1.000 -2.000
Finans 0 1.000 -2.000 0 -1.000
Resultat før skatt 75.000 331.000 1.504.000 752.000 42.000
Skattekostnad -35.000 -82.000 -379.000 -206.000 -14.000
Årsresultat 41.000 249.000 1.125.000 546.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 32.000 4.000 5.000 6.000
Sum omløpsmidler 2.812.000 2.856.000 3.463.000 2.143.000 1.131.000
Sum eiendeler 2.877.000 2.888.000 3.467.000 2.148.000 1.137.000
Sum opptjent egenkapital 1.392.000 1.352.000 1.278.000 553.000 307.000
Sum egenkapital 1.492.000 1.452.000 1.378.000 653.000 407.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.385.000 1.437.000 2.089.000 1.495.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 2.877.000 2.889.000 3.467.000 2.148.000 1.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.199.000 6.028.000 6.668.000 4.583.000 3.386.000
Andre inntekter 393.000 81.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.592.000 6.109.000 6.668.000 4.583.000 3.386.000
Varekostnad -511.000 -284.000 -352.000 -104.000 -117.000
Lønninger -5.085.000 -4.829.000 -4.242.000 -3.312.000 -2.786.000
Avskrivning -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -916.000 -665.000 -569.000 -414.000 -439.000
Driftskostnader -6.516.000 -5.779.000 -5.164.000 -3.831.000 -3.343.000
Driftsresultat 76.000 330.000 1.505.000 752.000 43.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -1.000 -2.000
Finans 0 1.000 -2.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -175.000 -400.000 -300.000 -40.000
Årsresultat 41.000 249.000 1.125.000 546.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 32.000 4.000 5.000 6.000
Sum varige driftsmidler 65.000 32.000 4.000 5.000 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 65.000 32.000 4.000 5.000 6.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.178.000 951.000 865.000 1.631.000 357.000
Andre fordringer 517.000 97.000 1.000 0 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.117.000 1.808.000 2.597.000 512.000 740.000
Sum omløpsmidler 2.812.000 2.856.000 3.463.000 2.143.000 1.131.000
Sum eiendeler 2.877.000 2.888.000 3.467.000 2.148.000 1.137.000
Sum opptjent egenkapital 1.392.000 1.352.000 1.278.000 553.000 307.000
Sum egenkapital 1.492.000 1.452.000 1.378.000 653.000 407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 216.000 34.000 0 20.000 7.000
Betalbar skatt 35.000 82.000 379.000 206.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 571.000 612.000 816.000 613.000 351.000
Utbytte 0 -175.000 -400.000 -300.000 -40.000
Annen kortsiktig gjeld 563.000 534.000 494.000 356.000 318.000
Sum kortsiktig gjeld 1.385.000 1.437.000 2.089.000 1.495.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 2.877.000 2.889.000 3.467.000 2.148.000 1.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.427.000 1.419.000 1.374.000 648.000 401.000
Likviditetsgrad 1 2 2 1.7 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 2 2 1.7 1.5 1.6
Soliditet 51.9 50.3 39.7 30.4 35.8
Resultatgrad 1.2 5.4 22.6 16.4 1.3
Rentedekningsgrad 3 3 501.7 753.0 22.0
Gjeldsgrad 0.9 1 1.5 2.3 1.8
Total kapitalrentabilitet 2.7 11.5 43.4 35.1 3.9
Signatur
31.03.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex