Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knut Jørgen Nesset AS
Juridisk navn:  Knut Jørgen Nesset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33328515
Reservatveien 6 Reservatveien 6 Fax:
3118 Tønsberg 3118 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 941642071
Aksjekapital: 160.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/28/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.18%
Resultat  
  
-101.57%
Egenkapital  
  
-12.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.170.000 2.499.000 1.902.000 2.151.000 2.501.000
Resultat: -20.000 1.273.000 506.000 482.000 518.000
Egenkapital: 2.139.000 2.454.000 2.463.000 2.674.000 3.306.000
Regnskap for  Knut Jørgen Nesset AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.170.000 2.499.000 1.902.000 2.151.000 2.501.000
Driftskostnader -1.198.000 -1.241.000 -1.405.000 -1.674.000 -1.974.000
Driftsresultat -29.000 1.258.000 497.000 476.000 527.000
Finansinntekter 51.000 54.000 56.000 60.000 62.000
Finanskostnader -42.000 -40.000 -47.000 -54.000 -70.000
Finans 9.000 14.000 9.000 6.000 -8.000
Resultat før skatt -20.000 1.273.000 506.000 482.000 518.000
Skattekostnad 4.000 -281.000 -117.000 -115.000 -127.000
Årsresultat -16.000 992.000 389.000 367.000 391.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.151.000 2.384.000 3.431.000 3.971.000 4.465.000
Sum omløpsmidler 1.697.000 1.978.000 693.000 933.000 1.139.000
Sum eiendeler 3.848.000 4.362.000 4.124.000 4.904.000 5.604.000
Sum opptjent egenkapital 1.979.000 2.294.000 2.303.000 2.514.000 3.146.000
Sum egenkapital 2.139.000 2.454.000 2.463.000 2.674.000 3.306.000
Sum langsiktig gjeld 1.581.000 1.403.000 1.349.000 1.391.000 1.770.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 505.000 312.000 840.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 3.848.000 4.362.000 4.124.000 4.905.000 5.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.170.000 1.431.000 1.902.000 2.151.000 2.501.000
Andre inntekter 0 1.068.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.170.000 2.499.000 1.902.000 2.151.000 2.501.000
Varekostnad -69.000 -98.000 -79.000 -34.000 -82.000
Lønninger 4.000 -40.000 -37.000 -249.000 -410.000
Avskrivning -132.000 -163.000 -440.000 -439.000 -350.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.001.000 -940.000 -849.000 -952.000 -1.132.000
Driftskostnader -1.198.000 -1.241.000 -1.405.000 -1.674.000 -1.974.000
Driftsresultat -29.000 1.258.000 497.000 476.000 527.000
Finansinntekter 51.000 54.000 56.000 60.000 62.000
Finanskostnader -42.000 -40.000 -47.000 -54.000 -70.000
Finans 9.000 14.000 9.000 6.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -350.000
Årsresultat -16.000 992.000 389.000 367.000 391.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 536.000 629.000 1.529.000 1.922.000 2.400.000
Driftsløsøre 51.000 90.000 137.000 184.000 100.000
Sum varige driftsmidler 586.000 719.000 1.666.000 2.106.000 2.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.565.000 1.665.000 1.765.000 1.865.000 1.965.000
Sum anleggsmidler 2.151.000 2.384.000 3.431.000 3.971.000 4.465.000
Varebeholdning 0 0 0 6.000 8.000
Kundefordringer 45.000 113.000 197.000 268.000 255.000
Andre fordringer 165.000 85.000 57.000 11.000 241.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.487.000 1.780.000 394.000 611.000 607.000
Sum omløpsmidler 1.697.000 1.978.000 693.000 933.000 1.139.000
Sum eiendeler 3.848.000 4.362.000 4.124.000 4.904.000 5.604.000
Sum opptjent egenkapital 1.979.000 2.294.000 2.303.000 2.514.000 3.146.000
Sum egenkapital 2.139.000 2.454.000 2.463.000 2.674.000 3.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 209.000 258.000 111.000 137.000 160.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.581.000 1.403.000 1.349.000 1.391.000 1.770.000
Leverandørgjeld 32.000 26.000 29.000 66.000 0
Betalbar skatt 45.000 134.000 142.000 137.000 109.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 15.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 51.000 344.000 140.000 621.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 505.000 312.000 840.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 3.848.000 4.362.000 4.124.000 4.905.000 5.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.569.000 1.473.000 381.000 93.000 611.000
Likviditetsgrad 1 13.3 3.9 2.2 1.1 2.2
Likviditetsgrad 2 13.3 3.9 2.2 1.1 2.2
Soliditet 55.6 56.3 59.7 54.5 59.0
Resultatgrad -2.5 50.3 26.1 22.1 21.1
Rentedekningsgrad -0.7 31.4 10.6 8.8 8.4
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 0.6 30.1 13.4 10.9 10.5
Signatur
22.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex