Knut Lund Rørleggerbedrift AS
Juridisk navn:  Knut Lund Rørleggerbedrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61211004
Fax: 61219199
2686 Lom 2686 Lom
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 977101522
Aksjekapital: 437.500 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/18/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Niventus Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.41%
Resultat  
  
2.48%
Egenkapital  
  
12.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.111.000 10.849.000 9.174.000 10.189.000 10.176.000
Resultat: 2.023.000 1.974.000 1.333.000 1.798.000 1.915.000
Egenkapital: 10.433.000 9.257.000 9.568.000 10.355.000 9.308.000
Regnskap for  Knut Lund Rørleggerbedrift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.111.000 10.849.000 9.174.000 10.189.000 10.176.000
Driftskostnader -9.167.000 -8.958.000 -7.931.000 -8.479.000 -8.371.000
Driftsresultat 1.944.000 1.891.000 1.243.000 1.711.000 1.804.000
Finansinntekter 79.000 84.000 90.000 91.000 116.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -4.000 -5.000
Finans 78.000 83.000 90.000 87.000 111.000
Resultat før skatt 2.023.000 1.974.000 1.333.000 1.798.000 1.915.000
Skattekostnad -447.000 -451.000 -319.000 -451.000 -518.000
Årsresultat 1.576.000 1.523.000 1.013.000 1.347.000 1.397.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.486.000 3.246.000 2.733.000 2.233.000 2.453.000
Sum omløpsmidler 10.350.000 8.951.000 10.552.000 10.265.000 9.038.000
Sum eiendeler 12.836.000 12.197.000 13.285.000 12.498.000 11.491.000
Sum opptjent egenkapital 9.995.000 8.819.000 9.068.000 8.355.000 7.308.000
Sum egenkapital 10.433.000 9.257.000 9.568.000 10.355.000 9.308.000
Sum langsiktig gjeld 57.000 69.000 23.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.345.000 2.871.000 3.694.000 2.142.000 2.183.000
Sum gjeld og egenkapital 12.835.000 12.197.000 13.285.000 12.497.000 11.491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.045.000 10.849.000 9.106.000 10.189.000 10.110.000
Andre inntekter 66.000 0 68.000 0 66.000
Driftsinntekter 11.111.000 10.849.000 9.174.000 10.189.000 10.176.000
Varekostnad -4.403.000 -4.618.000 -3.745.000 -4.139.000 -4.438.000
Lønninger -3.428.000 -3.198.000 -3.141.000 -3.297.000 -2.997.000
Avskrivning -446.000 -406.000 -342.000 -259.000 -255.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -890.000 -736.000 -703.000 -784.000 -681.000
Driftskostnader -9.167.000 -8.958.000 -7.931.000 -8.479.000 -8.371.000
Driftsresultat 1.944.000 1.891.000 1.243.000 1.711.000 1.804.000
Finansinntekter 79.000 84.000 90.000 91.000 116.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -4.000 -5.000
Finans 78.000 83.000 90.000 87.000 111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -300.000 -300.000 -200.000
Årsresultat 1.576.000 1.523.000 1.013.000 1.347.000 1.397.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 16.000 9.000
Fast eiendom 1.243.000 1.357.000 1.472.000 1.586.000 1.700.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.236.000 1.882.000 1.255.000 625.000 738.000
Sum varige driftsmidler 2.480.000 3.240.000 2.727.000 2.210.000 2.438.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 2.486.000 3.246.000 2.733.000 2.233.000 2.453.000
Varebeholdning 885.000 742.000 770.000 720.000 592.000
Kundefordringer 1.324.000 1.644.000 798.000 650.000 855.000
Andre fordringer 380.000 336.000 346.000 368.000 309.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.760.000 6.230.000 8.639.000 8.526.000 7.283.000
Sum omløpsmidler 10.350.000 8.951.000 10.552.000 10.265.000 9.038.000
Sum eiendeler 12.836.000 12.197.000 13.285.000 12.498.000 11.491.000
Sum opptjent egenkapital 9.995.000 8.819.000 9.068.000 8.355.000 7.308.000
Sum egenkapital 10.433.000 9.257.000 9.568.000 10.355.000 9.308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 57.000 69.000 23.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 57.000 69.000 23.000 0 0
Leverandørgjeld 179.000 1.248.000 548.000 294.000 332.000
Betalbar skatt 459.000 404.000 280.000 458.000 513.000
Skyldig offentlige avgifter 776.000 553.000 565.000 649.000 691.000
Utbytte 0 -300.000 -300.000 -300.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 531.000 366.000 2.001.000 442.000 446.000
Sum kortsiktig gjeld 2.345.000 2.871.000 3.694.000 2.142.000 2.183.000
Sum gjeld og egenkapital 12.835.000 12.197.000 13.285.000 12.497.000 11.491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.005.000 6.080.000 6.858.000 8.123.000 6.855.000
Likviditetsgrad 1 4 3.1 2.9 4.8 4.1
Likviditetsgrad 2 4 2.9 2.6 4.5 3.9
Soliditet 81.3 75.9 7 82.9 81.0
Resultatgrad 17.5 17.4 13.5 16.8 17.7
Rentedekningsgrad 1 1 427.8 384.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 15.8 16.2 1 14.4 16.7
Signatur
02.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex