Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knut Qvale AS
Juridisk navn:  Knut Qvale AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67166000
Granåsen 2 Granåsen 2 Fax: 67166015
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 924310111
Aksjekapital: 759.500 NOK
Etableringsdato: 8/6/1973 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.43%
Resultat  
  
529.41%
Egenkapital  
  
14.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.649.000 1.690.000 1.934.000 1.995.000 1.703.000
Resultat: 107.000 17.000 30.000 52.000 -210.000
Egenkapital: 824.000 717.000 700.000 670.000 619.000
Regnskap for  Knut Qvale AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.649.000 1.690.000 1.934.000 1.995.000 1.703.000
Driftskostnader -1.527.000 -1.635.000 -1.900.000 -1.917.000 -1.918.000
Driftsresultat 122.000 54.000 34.000 78.000 -215.000
Finansinntekter 0 0 2.000 1.000 26.000
Finanskostnader -15.000 -37.000 -7.000 -27.000 -21.000
Finans -15.000 -37.000 -5.000 -26.000 5.000
Resultat før skatt 107.000 17.000 30.000 52.000 -210.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 107.000 17.000 30.000 52.000 -210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 169.000 126.000 90.000 22.000 42.000
Sum omløpsmidler 1.990.000 2.043.000 2.414.000 1.850.000 1.754.000
Sum eiendeler 2.159.000 2.169.000 2.504.000 1.872.000 1.796.000
Sum opptjent egenkapital 0 -42.000 -60.000 -89.000 -141.000
Sum egenkapital 824.000 717.000 700.000 670.000 619.000
Sum langsiktig gjeld 0 890.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.335.000 562.000 1.804.000 1.201.000 1.177.000
Sum gjeld og egenkapital 2.159.000 2.170.000 2.504.000 1.872.000 1.796.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.642.000 1.688.000 1.923.000 1.941.000 1.654.000
Andre inntekter 6.000 2.000 12.000 54.000 49.000
Driftsinntekter 1.649.000 1.690.000 1.934.000 1.995.000 1.703.000
Varekostnad -1.062.000 -1.115.000 -1.207.000 -1.342.000 -1.246.000
Lønninger -164.000 -135.000 -203.000 -126.000 0
Avskrivning 0 -38.000 -33.000 -20.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -301.000 -347.000 -457.000 -429.000 -650.000
Driftskostnader -1.527.000 -1.635.000 -1.900.000 -1.917.000 -1.918.000
Driftsresultat 122.000 54.000 34.000 78.000 -215.000
Finansinntekter 0 0 2.000 1.000 26.000
Finanskostnader -15.000 -37.000 -7.000 -27.000 -21.000
Finans -15.000 -37.000 -5.000 -26.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 107.000 17.000 30.000 52.000 -210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 169.000 126.000 90.000 22.000 42.000
Sum varige driftsmidler 169.000 126.000 90.000 22.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 169.000 126.000 90.000 22.000 42.000
Varebeholdning 1.320.000 1.620.000 1.682.000 1.439.000 1.532.000
Kundefordringer 135.000 108.000 119.000 145.000 85.000
Andre fordringer 21.000 21.000 6.000 24.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 515.000 295.000 607.000 242.000 127.000
Sum omløpsmidler 1.990.000 2.043.000 2.414.000 1.850.000 1.754.000
Sum eiendeler 2.159.000 2.169.000 2.504.000 1.872.000 1.796.000
Sum opptjent egenkapital 0 -42.000 -60.000 -89.000 -141.000
Sum egenkapital 824.000 717.000 700.000 670.000 619.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 890.000 0 0 0
Leverandørgjeld 282.000 458.000 0 46.000 971.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 64.000 95.000 68.000 -113.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.005.000 40.000 947.000 1.087.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 1.335.000 562.000 1.804.000 1.201.000 1.177.000
Sum gjeld og egenkapital 2.159.000 2.170.000 2.504.000 1.872.000 1.796.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 655.000 1.481.000 610.000 649.000 577.000
Likviditetsgrad 1 1.5 3.6 1.3 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.4 0.3 0.2
Soliditet 38.2 33.1 2 35.8 34.5
Resultatgrad 7.4 3.2 1.8 3.9 -12.6
Rentedekningsgrad 8.1 1.5 4.9 2.9 -9.0
Gjeldsgrad 1.6 2 2.6 1.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 5.7 2.5 1.4 4.2 -10.5
Signatur
24.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex