Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knut Ramstad Sivilarkitekt Mnal AS
Juridisk navn:  Knut Ramstad Sivilarkitekt Mnal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95021808
Kjelsåsveien 50D Kjelsåsveien 50D Fax:
0488 Oslo 488 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 892644462
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hk Regnskap Sandefjord As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.13%
Resultat  
  
150%
Egenkapital  
  
0.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.000 31.000 85.000 2.000 62.000
Resultat: 1.000 -2.000 65.000 -47.000 -15.000
Egenkapital: 102.000 101.000 103.000 39.000 85.000
Regnskap for  Knut Ramstad Sivilarkitekt Mnal AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.000 31.000 85.000 2.000 62.000
Driftskostnader -25.000 -33.000 -20.000 -49.000 -77.000
Driftsresultat 1.000 -2.000 65.000 -47.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 1.000 -2.000 65.000 -47.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -2.000 65.000 -47.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 102.000 101.000 103.000 39.000 89.000
Sum eiendeler 102.000 101.000 103.000 39.000 89.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 1.000 3.000 -61.000 -15.000
Sum egenkapital 102.000 101.000 103.000 39.000 85.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 102.000 101.000 103.000 39.000 88.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.000 31.000 85.000 2.000 62.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 26.000 31.000 85.000 2.000 62.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -7.000 -20.000 -31.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -33.000 -13.000 -29.000 -46.000
Driftskostnader -25.000 -33.000 -20.000 -49.000 -77.000
Driftsresultat 1.000 -2.000 65.000 -47.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -2.000 65.000 -47.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 14.000 13.000 21.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 89.000 88.000 90.000 18.000 72.000
Sum omløpsmidler 102.000 101.000 103.000 39.000 89.000
Sum eiendeler 102.000 101.000 103.000 39.000 89.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 1.000 3.000 -61.000 -15.000
Sum egenkapital 102.000 101.000 103.000 39.000 85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 102.000 101.000 103.000 39.000 88.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 102.000 101.000 103.000 39.000 86.000
Likviditetsgrad 1 29.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 29.7
Soliditet 1 1 1 1 96.6
Resultatgrad 3.8 -6.5 76.5 -25.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 63.1 -120.5 -17.0
Signatur
03.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex