Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knut Reiten As
Juridisk navn:  Knut Reiten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93001395
Strandgata 13 C Torkegutua 4 Fax: 61139021
2815 Gjøvik 2819 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 942669003
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/1987
Foretakstype: AS
Tidligere navn: jacobsen og reiten arkitektkontor as
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-85.7%
Egenkapital  
  
4.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 325.000 2.273.000 636.000 107.000 146.000
Egenkapital: 6.795.000 6.484.000 4.215.000 3.581.000 3.476.000
Regnskap for  Knut Reiten As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -34.000 -20.000 -11.000 -10.000 -8.000
Driftsresultat -34.000 -20.000 -11.000 -10.000 -8.000
Finansinntekter 359.000 2.293.000 654.000 117.000 154.000
Finanskostnader 0 0 -7.000 0 0
Finans 359.000 2.293.000 647.000 117.000 154.000
Resultat før skatt 325.000 2.273.000 636.000 107.000 146.000
Skattekostnad -13.000 -5.000 -2.000 -1.000 5.000
Årsresultat 312.000 2.269.000 634.000 105.000 151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 39.000 508.000 815.000 815.000
Sum omløpsmidler 6.875.000 6.626.000 3.863.000 2.986.000 2.921.000
Sum eiendeler 6.914.000 6.665.000 4.371.000 3.801.000 3.736.000
Sum opptjent egenkapital 6.695.000 6.384.000 4.115.000 3.481.000 3.376.000
Sum egenkapital 6.795.000 6.484.000 4.215.000 3.581.000 3.476.000
Sum langsiktig gjeld 83.000 96.000 118.000 145.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 85.000 38.000 75.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 6.913.000 6.665.000 4.371.000 3.801.000 3.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -20.000 -11.000 -10.000 -8.000
Driftskostnader -34.000 -20.000 -11.000 -10.000 -8.000
Driftsresultat -34.000 -20.000 -11.000 -10.000 -8.000
Finansinntekter 359.000 2.293.000 654.000 117.000 154.000
Finanskostnader 0 0 -7.000 0 0
Finans 359.000 2.293.000 647.000 117.000 154.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 312.000 2.269.000 634.000 105.000 151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
Sum varige driftsmidler 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 469.000 776.000 776.000
Sum anleggsmidler 39.000 39.000 508.000 815.000 815.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 285.000 2.590.000 285.000 0 0
Sum investeringer 1.068.000 1.068.000 1.068.000 1.068.000 1.068.000
Kasse, bank 5.522.000 2.968.000 2.510.000 1.918.000 1.854.000
Sum omløpsmidler 6.875.000 6.626.000 3.863.000 2.986.000 2.921.000
Sum eiendeler 6.914.000 6.665.000 4.371.000 3.801.000 3.736.000
Sum opptjent egenkapital 6.695.000 6.384.000 4.115.000 3.481.000 3.376.000
Sum egenkapital 6.795.000 6.484.000 4.215.000 3.581.000 3.476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 83.000 96.000 118.000 145.000 176.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 83.000 96.000 118.000 145.000 176.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 26.000 26.000 29.000 33.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 59.000 9.000 42.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 85.000 38.000 75.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 6.913.000 6.665.000 4.371.000 3.801.000 3.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.840.000 6.541.000 3.825.000 2.911.000 2.837.000
Likviditetsgrad 1 196.4 7 101.7 39.8 34.8
Likviditetsgrad 2 196.4 7 101.7 39.8 34.8
Soliditet 98.3 97.3 96.4 94.2 93.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 4.7 34.1 14.7 2.8 3.9
Signatur
22.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex