Kobber- Og Blikkenslagerverksted Torbjørn Lemtun As
Juridisk navn:  Kobber- Og Blikkenslagerverksted Torbjørn Lemtun As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69102440
Ringtunveien 2 Ringtunveien 2 Fax: 69102449
1712 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 933849732
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 1/3/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.53%
Resultat  
  
-134.09%
Egenkapital  
  
-6.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 21.407.000 22.422.000 27.410.000 21.966.000 23.555.000
Resultat: -209.000 613.000 975.000 251.000 547.000
Egenkapital: 3.187.000 3.395.000 2.933.000 2.201.000 2.127.000
Regnskap for  Kobber- Og Blikkenslagerverksted Torbjørn Lemtun As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 21.407.000 22.422.000 27.410.000 21.966.000 23.555.000
Driftskostnader -21.259.000 -21.381.000 -25.986.000 -20.852.000 -22.630.000
Driftsresultat 148.000 1.041.000 1.426.000 1.114.000 924.000
Finansinntekter 93.000 16.000 362.000 7.000 14.000
Finanskostnader -449.000 -445.000 -813.000 -870.000 -391.000
Finans -356.000 -429.000 -451.000 -863.000 -377.000
Resultat før skatt -209.000 613.000 975.000 251.000 547.000
Skattekostnad 0 -151.000 -243.000 -177.000 -209.000
Årsresultat -209.000 462.000 732.000 74.000 338.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.021.000 3.954.000 3.176.000 3.053.000 2.675.000
Sum omløpsmidler 8.076.000 7.846.000 9.560.000 7.406.000 7.298.000
Sum eiendeler 12.097.000 11.800.000 12.736.000 10.459.000 9.973.000
Sum opptjent egenkapital 1.687.000 1.895.000 1.433.000 701.000 627.000
Sum egenkapital 3.187.000 3.395.000 2.933.000 2.201.000 2.127.000
Sum langsiktig gjeld 2.705.000 2.727.000 1.605.000 2.119.000 1.709.000
Sum kortsiktig gjeld 6.205.000 5.677.000 8.198.000 6.139.000 6.136.000
Sum gjeld og egenkapital 12.097.000 11.799.000 12.736.000 10.459.000 9.972.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.389.000 22.358.000 27.098.000 21.954.000 23.316.000
Andre inntekter 18.000 65.000 313.000 12.000 239.000
Driftsinntekter 21.407.000 22.422.000 27.410.000 21.966.000 23.555.000
Varekostnad -6.653.000 -7.516.000 -12.868.000 -8.083.000 -10.171.000
Lønninger -10.857.000 -10.245.000 -10.073.000 -9.021.000 -9.246.000
Avskrivning -529.000 -328.000 -266.000 -237.000 -323.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.220.000 -2.995.000 -3.000.000 -3.396.000 -2.890.000
Driftskostnader -21.259.000 -21.381.000 -25.986.000 -20.852.000 -22.630.000
Driftsresultat 148.000 1.041.000 1.426.000 1.114.000 924.000
Finansinntekter 93.000 16.000 362.000 7.000 14.000
Finanskostnader -449.000 -445.000 -813.000 -870.000 -391.000
Finans -356.000 -429.000 -451.000 -863.000 -377.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -209.000 462.000 732.000 74.000 338.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.219.000 1.277.000 1.335.000 1.392.000 0
Maskiner anlegg 447.000 580.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.327.000 1.071.000 815.000 573.000 1.141.000
Sum varige driftsmidler 2.994.000 2.927.000 2.149.000 1.965.000 1.141.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.027.000 1.027.000 1.027.000 1.088.000 1.534.000
Sum anleggsmidler 4.021.000 3.954.000 3.176.000 3.053.000 2.675.000
Varebeholdning 2.439.000 2.122.000 2.468.000 2.352.000 2.315.000
Kundefordringer 3.310.000 3.638.000 5.278.000 3.706.000 3.510.000
Andre fordringer 1.950.000 1.250.000 1.193.000 978.000 1.096.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 376.000 836.000 621.000 369.000 376.000
Sum omløpsmidler 8.076.000 7.846.000 9.560.000 7.406.000 7.298.000
Sum eiendeler 12.097.000 11.800.000 12.736.000 10.459.000 9.973.000
Sum opptjent egenkapital 1.687.000 1.895.000 1.433.000 701.000 627.000
Sum egenkapital 3.187.000 3.395.000 2.933.000 2.201.000 2.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.880.000 1.174.000 2.329.000 1.346.000 1.833.000
Sum langsiktig gjeld 2.705.000 2.727.000 1.605.000 2.119.000 1.709.000
Leverandørgjeld 1.364.000 1.309.000 2.724.000 1.033.000 1.778.000
Betalbar skatt 0 151.000 243.000 177.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 1.429.000 1.443.000 1.094.000 1.509.000 1.365.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.531.000 1.601.000 1.808.000 2.074.000 1.149.000
Sum kortsiktig gjeld 6.205.000 5.677.000 8.198.000 6.139.000 6.136.000
Sum gjeld og egenkapital 12.097.000 11.799.000 12.736.000 10.459.000 9.972.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.871.000 2.169.000 1.362.000 1.267.000 1.162.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.9 0.9 0.9
Soliditet 26.3 28.8 23.0 21.0 21.3
Resultatgrad 0.7 4.6 5.2 5.1 3.9
Rentedekningsgrad 0.3 2.3 2.2 1.3 2.4
Gjeldsgrad 2.8 2.5 3.3 3.8 3.7
Total kapitalrentabilitet 2 9 14.0 10.7 9.4
Signatur
01.12.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex