Kobbevik Og Furuholmen Oppdrett AS
Juridisk navn:  Kobbevik Og Furuholmen Oppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181110
Alfabygget Alfabygget Fax: 94838715
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 947607855
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 1/6/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.52%
Resultat  
  
-54.85%
Egenkapital  
  
5.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 320.165.000 407.945.000 520.387.000 308.632.000 293.282.000
Resultat: 67.194.000 148.810.000 223.913.000 33.425.000 53.055.000
Egenkapital: 343.758.000 324.756.000 240.334.000 122.551.000 91.783.000
Regnskap for  Kobbevik Og Furuholmen Oppdrett AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 320.165.000 407.945.000 520.387.000 308.632.000 293.282.000
Driftskostnader -249.836.000 -255.157.000 -290.112.000 -267.745.000 -233.260.000
Driftsresultat 70.329.000 152.788.000 230.275.000 40.889.000 60.022.000
Finansinntekter 1.355.000 1.029.000 556.000 60.000 45.000
Finanskostnader -4.490.000 -5.007.000 -6.919.000 -7.524.000 -7.012.000
Finans -3.135.000 -3.978.000 -6.363.000 -7.464.000 -6.967.000
Resultat før skatt 67.194.000 148.810.000 223.913.000 33.425.000 53.055.000
Skattekostnad -13.324.000 -33.878.000 -53.578.000 -520.000 -14.351.000
Årsresultat 53.870.000 114.932.000 170.335.000 32.905.000 38.704.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 289.301.000 260.282.000 237.495.000 238.052.000 200.948.000
Sum omløpsmidler 316.140.000 353.501.000 353.594.000 248.958.000 227.967.000
Sum eiendeler 605.441.000 613.783.000 591.089.000 487.010.000 428.915.000
Sum opptjent egenkapital 288.347.000 269.345.000 184.923.000 67.139.000 36.371.000
Sum egenkapital 343.758.000 324.756.000 240.334.000 122.551.000 91.783.000
Sum langsiktig gjeld 192.354.000 205.732.000 197.141.000 218.582.000 221.352.000
Sum kortsiktig gjeld 69.329.000 83.295.000 153.614.000 145.876.000 115.781.000
Sum gjeld og egenkapital 605.441.000 613.783.000 591.089.000 487.008.000 428.915.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 319.688.000 407.945.000 514.708.000 308.182.000 293.025.000
Andre inntekter 477.000 0 5.679.000 450.000 257.000
Driftsinntekter 320.165.000 407.945.000 520.387.000 308.632.000 293.282.000
Varekostnad 29.165.000 11.517.000 4.387.000 -7.476.000 20.680.000
Lønninger -21.968.000 -24.320.000 -21.532.000 -20.512.000 -19.371.000
Avskrivning -20.294.000 -20.694.000 -19.643.000 -20.197.000 -18.950.000
Nedskrivning 0 0 0 18.300.000 0
Andre driftskostnader -33.627.000 -33.416.000 -32.104.000 -28.348.000 -28.888.000
Driftskostnader -249.836.000 -255.157.000 -290.112.000 -267.745.000 -233.260.000
Driftsresultat 70.329.000 152.788.000 230.275.000 40.889.000 60.022.000
Finansinntekter 1.355.000 1.029.000 556.000 60.000 45.000
Finanskostnader -4.490.000 -5.007.000 -6.919.000 -7.524.000 -7.012.000
Finans -3.135.000 -3.978.000 -6.363.000 -7.464.000 -6.967.000
Konsernbidrag -19.002.000 -84.422.000 -117.784.000 -30.768.000 -15.147.000
Utbytte -34.869.000 -30.510.000 -50.000.000 0 0
Årsresultat 53.870.000 114.932.000 170.335.000 32.905.000 38.704.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 122.065.000 120.565.000 120.565.000 120.565.000 102.265.000
Fast eiendom 17.717.000 8.971.000 625.000 625.000 625.000
Maskiner anlegg 55.639.000 64.135.000 71.248.000 79.369.000 73.176.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 100.955.000 107.770.000 96.075.000 106.152.000 95.803.000
Sum finansielle anleggsmidler 66.281.000 31.947.000 20.855.000 11.335.000 2.879.000
Sum anleggsmidler 289.301.000 260.282.000 237.495.000 238.052.000 200.948.000
Varebeholdning 220.628.000 191.463.000 179.946.000 175.559.000 183.035.000
Kundefordringer 30.566.000 31.363.000 109.751.000 54.175.000 39.711.000
Andre fordringer 8.108.000 5.079.000 158.000 18.451.000 4.363.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 56.838.000 125.596.000 63.739.000 772.000 858.000
Sum omløpsmidler 316.140.000 353.501.000 353.594.000 248.958.000 227.967.000
Sum eiendeler 605.441.000 613.783.000 591.089.000 487.010.000 428.915.000
Sum opptjent egenkapital 288.347.000 269.345.000 184.923.000 67.139.000 36.371.000
Sum egenkapital 343.758.000 324.756.000 240.334.000 122.551.000 91.783.000
Sum avsetninger til forpliktelser 53.658.000 48.916.000 48.977.000 48.854.000 53.208.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.600.000 1.820.000 88.000 1.926.000 0
Sum langsiktig gjeld 192.354.000 205.732.000 197.141.000 218.582.000 221.352.000
Leverandørgjeld 15.211.000 9.805.000 11.980.000 8.764.000 15.696.000
Betalbar skatt 9.422.000 34.015.000 53.677.000 3.978.000 254.000
Skyldig offentlige avgifter 1.500.000 1.664.000 10.361.000 1.599.000 1.549.000
Utbytte -34.869.000 -30.510.000 -50.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.596.000 35.993.000 56.862.000 123.808.000 98.281.000
Sum kortsiktig gjeld 69.329.000 83.295.000 153.614.000 145.876.000 115.781.000
Sum gjeld og egenkapital 605.441.000 613.783.000 591.089.000 487.008.000 428.915.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 246.811.000 270.206.000 199.980.000 103.082.000 112.186.000
Likviditetsgrad 1 4.6 4.2 2.3 1.7 2.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.9 1.1 0.6 0.4
Soliditet 56.8 52.9 40.7 25.2 21.4
Resultatgrad 2 37.5 44.3 13.2 20.5
Rentedekningsgrad 15.7 30.5 33.3 5.4 8.6
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1.5 3.0 3.7
Total kapitalrentabilitet 11.8 25.1 39.1 8.4 14.0
Signatur
20.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2016
STYREFORMANNEN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex