Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Koht & Rygg AS
Juridisk navn:  Koht & Rygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41334653
Langgate 7 Langgate 7 Fax:
3110 Tønsberg 3110 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 994105388
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/4/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.86%
Resultat  
  
-258.37%
Egenkapital  
  
-9.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 600.000 2.387.000 3.376.000 1.836.000 2.708.000
Resultat: -388.000 245.000 456.000 -522.000 272.000
Egenkapital: 3.612.000 3.986.000 3.935.000 3.485.000 3.987.000
Regnskap for  Koht & Rygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 600.000 2.387.000 3.376.000 1.836.000 2.708.000
Driftskostnader -993.000 -2.149.000 -2.922.000 -2.359.000 -2.475.000
Driftsresultat -393.000 239.000 455.000 -523.000 233.000
Finansinntekter 5.000 6.000 2.000 2.000 40.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 5.000 6.000 2.000 2.000 39.000
Resultat før skatt -388.000 245.000 456.000 -522.000 272.000
Skattekostnad 14.000 -64.000 -6.000 19.000 -76.000
Årsresultat -375.000 181.000 450.000 -503.000 196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 957.000 1.187.000 1.435.000 1.785.000 2.222.000
Sum omløpsmidler 2.689.000 3.158.000 2.738.000 1.782.000 2.551.000
Sum eiendeler 3.646.000 4.345.000 4.173.000 3.567.000 4.773.000
Sum opptjent egenkapital 3.512.000 3.886.000 3.835.000 3.385.000 3.887.000
Sum egenkapital 3.612.000 3.986.000 3.935.000 3.485.000 3.987.000
Sum langsiktig gjeld 0 8.000 6.000 0 19.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 350.000 232.000 82.000 767.000
Sum gjeld og egenkapital 3.646.000 4.344.000 4.173.000 3.567.000 4.773.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 600.000 2.387.000 3.376.000 1.836.000 2.708.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 600.000 2.387.000 3.376.000 1.836.000 2.708.000
Varekostnad -244.000 -339.000 -474.000 -309.000 -282.000
Lønninger 34.000 -824.000 -1.194.000 -790.000 -804.000
Avskrivning -230.000 -288.000 -350.000 -437.000 -547.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -553.000 -698.000 -904.000 -823.000 -842.000
Driftskostnader -993.000 -2.149.000 -2.922.000 -2.359.000 -2.475.000
Driftsresultat -393.000 239.000 455.000 -523.000 233.000
Finansinntekter 5.000 6.000 2.000 2.000 40.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 5.000 6.000 2.000 2.000 39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -130.000 0 0 -600.000
Årsresultat -375.000 181.000 450.000 -503.000 196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 956.000 1.186.000 1.434.000 1.784.000 2.221.000
Sum varige driftsmidler 956.000 1.186.000 1.434.000 1.784.000 2.221.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 957.000 1.187.000 1.435.000 1.785.000 2.222.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 0 1.014.000 0 0
Andre fordringer 629.000 350.000 424.000 324.000 1.284.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.038.000 2.808.000 1.300.000 1.458.000 1.267.000
Sum omløpsmidler 2.689.000 3.158.000 2.738.000 1.782.000 2.551.000
Sum eiendeler 3.646.000 4.345.000 4.173.000 3.567.000 4.773.000
Sum opptjent egenkapital 3.512.000 3.886.000 3.835.000 3.385.000 3.887.000
Sum egenkapital 3.612.000 3.986.000 3.935.000 3.485.000 3.987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 8.000 6.000 0 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 8.000 6.000 0 19.000
Leverandørgjeld 10.000 46.000 47.000 -56.000 -56.000
Betalbar skatt 0 61.000 0 0 61.000
Skyldig offentlige avgifter 0 20.000 53.000 59.000 70.000
Utbytte 0 -130.000 0 0 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 24.000 93.000 133.000 80.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 350.000 232.000 82.000 767.000
Sum gjeld og egenkapital 3.646.000 4.344.000 4.173.000 3.567.000 4.773.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.655.000 2.808.000 2.506.000 1.700.000 1.784.000
Likviditetsgrad 1 79.1 9 11.8 21.7 3.3
Likviditetsgrad 2 79.1 9 11.8 21.8 3.4
Soliditet 99.1 91.8 94.3 97.7 83.5
Resultatgrad -65.5 1 13.5 -28.5 8.6
Rentedekningsgrad 273.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet -10.6 5.6 1 -14.6 5.7
Signatur
30.12.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. HVIS SELSKAPET HAR ENESTYRE TEGNES
FIRMA AV STYRET. HVIS SELSKAPETS STYRE HAR TO ELLER FLERE MEDLEMMER
TEGNES FIRMA AV TO AV STYRETS MEDLEMMER I FORENING. STYRET KAN
MEDDELE PROKURA.
Prokurister
30.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex