Kokstad Ventilasjon Service As
Juridisk navn:  Kokstad Ventilasjon Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55126541
Kvitura 142 Kvitura 142 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 982957508
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.15%
Resultat  
  
-600%
Egenkapital  
  
-3.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 61.000 65.000 51.000 141.000 77.000
Resultat: -5.000 1.000 30.000 -12.000 118.000
Egenkapital: 160.000 166.000 166.000 183.000 219.000
Regnskap for  Kokstad Ventilasjon Service As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 61.000 65.000 51.000 141.000 77.000
Driftskostnader -66.000 -65.000 -45.000 -153.000 37.000
Driftsresultat -5.000 0 6.000 -12.000 115.000
Finansinntekter 0 0 23.000 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 23.000 0 3.000
Resultat før skatt -5.000 1.000 30.000 -12.000 118.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 1.000 30.000 -12.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 43.000 86.000 122.000 63.000
Sum omløpsmidler 116.000 123.000 82.000 61.000 181.000
Sum eiendeler 161.000 166.000 168.000 183.000 244.000
Sum opptjent egenkapital 0 136.000 136.000 0 189.000
Sum egenkapital 160.000 166.000 166.000 183.000 219.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 2.000 0 25.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 166.000 168.000 183.000 244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.000 65.000 51.000 141.000 77.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 61.000 65.000 51.000 141.000 77.000
Varekostnad -58.000 -60.000 -44.000 -122.000 -98.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -5.000 -1.000 -31.000 135.000
Driftskostnader -66.000 -65.000 -45.000 -153.000 37.000
Driftsresultat -5.000 0 6.000 -12.000 115.000
Finansinntekter 0 0 23.000 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 23.000 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 1.000 30.000 -12.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 4.000 4.000 0 0
Sum varige driftsmidler 4.000 4.000 4.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 39.000 82.000 122.000 63.000
Sum anleggsmidler 45.000 43.000 86.000 122.000 63.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 6.000 19.000
Andre fordringer 0 42.000 0 0 90.000
Sum investeringer 39.000 0 0 30.000 32.000
Kasse, bank 77.000 81.000 82.000 25.000 41.000
Sum omløpsmidler 116.000 123.000 82.000 61.000 181.000
Sum eiendeler 161.000 166.000 168.000 183.000 244.000
Sum opptjent egenkapital 0 136.000 136.000 0 189.000
Sum egenkapital 160.000 166.000 166.000 183.000 219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 2.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 24.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 2.000 0 25.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 166.000 168.000 183.000 244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 123.000 80.000 61.000 156.000
Likviditetsgrad 1 1 4 7.2
Likviditetsgrad 2 1 0 4 0.0 7.3
Soliditet 99.4 1 98.8 100.0 89.8
Resultatgrad -8.2 0 11.8 -8.5 149.4
Rentedekningsgrad 119.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.1 0 17.3 -6.6 48.8
Signatur
06.05.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex