Kokstadveien 48 A Eiendomsselskap As
Juridisk navn:  Kokstadveien 48 A Eiendomsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55126717
Grimstadvegen 114B Grimstadvegen 114B Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 929154797
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/19/1980
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.8%
Resultat  
  
238.75%
Egenkapital  
  
4.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.174.000 1.142.000 1.649.000 1.080.000 1.034.000
Resultat: 271.000 80.000 -3.600.000 -3.714.000 29.000
Egenkapital: -5.838.000 -6.109.000 -6.189.000 -2.589.000 1.126.000
Regnskap for  Kokstadveien 48 A Eiendomsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.174.000 1.142.000 1.649.000 1.080.000 1.034.000
Driftskostnader -633.000 -815.000 -5.008.000 -4.706.000 -1.006.000
Driftsresultat 541.000 327.000 -3.359.000 -3.626.000 27.000
Finansinntekter 0 0 3.000 13.000 9.000
Finanskostnader -270.000 -247.000 -244.000 -102.000 -7.000
Finans -270.000 -247.000 -241.000 -89.000 2.000
Resultat før skatt 271.000 80.000 -3.600.000 -3.714.000 29.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -18.000
Årsresultat 271.000 80.000 -3.600.000 -3.714.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.036.000 1.051.000 1.126.000 1.202.000 1.278.000
Sum omløpsmidler 39.000 50.000 127.000 1.361.000 3.472.000
Sum eiendeler 1.075.000 1.101.000 1.253.000 2.563.000 4.750.000
Sum opptjent egenkapital -5.940.000 -6.211.000 -6.291.000 -2.691.000 1.024.000
Sum egenkapital -5.838.000 -6.109.000 -6.189.000 -2.589.000 1.126.000
Sum langsiktig gjeld 6.729.000 7.001.000 7.275.000 2.817.000 3.000.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 208.000 167.000 2.335.000 624.000
Sum gjeld og egenkapital 1.075.000 1.100.000 1.253.000 2.563.000 4.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.174.000 1.142.000 1.649.000 1.080.000 1.034.000
Driftsinntekter 1.174.000 1.142.000 1.649.000 1.080.000 1.034.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -535.000 -629.000 -603.000 -567.000 -598.000
Avskrivning -14.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -110.000 -4.329.000 -4.063.000 -332.000
Driftskostnader -633.000 -815.000 -5.008.000 -4.706.000 -1.006.000
Driftsresultat 541.000 327.000 -3.359.000 -3.626.000 27.000
Finansinntekter 0 0 3.000 13.000 9.000
Finanskostnader -270.000 -247.000 -244.000 -102.000 -7.000
Finans -270.000 -247.000 -241.000 -89.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat 271.000 80.000 -3.600.000 -3.714.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.036.000 1.051.000 1.126.000 1.202.000 1.278.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.036.000 1.051.000 1.126.000 1.202.000 1.278.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.036.000 1.051.000 1.126.000 1.202.000 1.278.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.000 11.000 47.000 427.000 9.000
Sum investeringer 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kasse, bank 26.000 35.000 76.000 930.000 3.460.000
Sum omløpsmidler 39.000 50.000 127.000 1.361.000 3.472.000
Sum eiendeler 1.075.000 1.101.000 1.253.000 2.563.000 4.750.000
Sum opptjent egenkapital -5.940.000 -6.211.000 -6.291.000 -2.691.000 1.024.000
Sum egenkapital -5.838.000 -6.109.000 -6.189.000 -2.589.000 1.126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.729.000 7.001.000 7.275.000 2.817.000 3.000.000
Leverandørgjeld 3.000 5.000 0 856.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000 60.000 56.000 52.000 237.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 139.000 142.000 111.000 1.427.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 208.000 167.000 2.335.000 624.000
Sum gjeld og egenkapital 1.075.000 1.100.000 1.253.000 2.563.000 4.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -145.000 -158.000 -40.000 -974.000 2.848.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.8 0.6 5.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.8 0.6 5.6
Soliditet -543.1 -555.4 -493.9 23.7
Resultatgrad 46.1 28.6 -203.7 -335.7 2.6
Rentedekningsgrad 2 1.3 -13.8 -35.5 5.1
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.2 3.2
Total kapitalrentabilitet 50.3 29.7 -267.8 0.8
Signatur
24.01.2017
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex