Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kolbeinsvik Montessoriskule
Juridisk navn:  Kolbeinsvik Montessoriskule
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94780548
Brekka 35 Brekka 35 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 915024165
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 2/16/2015
Foretakstype: FLI
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
54.44%
Resultat  
  
147.54%
Egenkapital  
  
164.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 6.854.000 4.438.000 1.628.000
Resultat: 302.000 122.000 32.000
Egenkapital: 486.000 184.000 62.000
Regnskap for  Kolbeinsvik Montessoriskule
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.854.000 4.438.000 1.628.000
Driftskostnader -6.550.000 -4.316.000 -1.592.000
Driftsresultat 304.000 123.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -4.000
Finans -3.000 -1.000 -4.000
Resultat før skatt 302.000 122.000 32.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 302.000 122.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 252.000 221.000 134.000
Sum omløpsmidler 1.022.000 813.000 316.000
Sum eiendeler 1.274.000 1.034.000 450.000
Sum opptjent egenkapital 456.000 154.000 32.000
Sum egenkapital 486.000 184.000 62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 788.000 850.000 387.000
Sum gjeld og egenkapital 1.274.000 1.034.000 449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 6.854.000 4.438.000 1.628.000
Driftsinntekter 6.854.000 4.438.000 1.628.000
Varekostnad -138.000 -83.000 -39.000
Lønninger -4.492.000 -3.209.000 -1.186.000
Avskrivning -63.000 -30.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.857.000 -994.000 -357.000
Driftskostnader -6.550.000 -4.316.000 -1.592.000
Driftsresultat 304.000 123.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -4.000
Finans -3.000 -1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 302.000 122.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 65.000 74.000 82.000
Driftsløsøre 187.000 148.000 52.000
Sum varige driftsmidler 252.000 221.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 252.000 221.000 134.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 6.000 13.000 0
Andre fordringer 402.000 368.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 614.000 432.000 171.000
Sum omløpsmidler 1.022.000 813.000 316.000
Sum eiendeler 1.274.000 1.034.000 450.000
Sum opptjent egenkapital 456.000 154.000 32.000
Sum egenkapital 486.000 184.000 62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 162.000 286.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 338.000 278.000 203.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 288.000 286.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 788.000 850.000 387.000
Sum gjeld og egenkapital 1.274.000 1.034.000 449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 234.000 -37.000 -71.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1 0.8
Soliditet 38.1 17.8 13.8
Resultatgrad 4.4 2.8 2.2
Rentedekningsgrad 101.3 1 9
Gjeldsgrad 1.6 4.6 6.2
Total kapitalrentabilitet 23.9 11.9 8
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex