Kombi Regnskap & Økonomi AS
Juridisk navn:  Kombi Regnskap & Økonomi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71657080
Postboks 32 Skei Fax: 71657081
6656 Surnadal 6650 Surnadal
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Møre og Romsdal Surnadal
Org.nr: 980467597
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/5/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.72%
Resultat  
  
-81.49%
Egenkapital  
  
0.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.796.000 8.014.000 7.680.000 7.481.000 6.899.000
Resultat: 134.000 724.000 716.000 781.000 693.000
Egenkapital: 4.794.000 4.750.000 4.189.000 3.624.000 3.516.000
Regnskap for  Kombi Regnskap & Økonomi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.796.000 8.014.000 7.680.000 7.481.000 6.899.000
Driftskostnader -7.753.000 -7.357.000 -7.029.000 -6.791.000 -6.302.000
Driftsresultat 43.000 656.000 652.000 690.000 596.000
Finansinntekter 91.000 69.000 64.000 91.000 97.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 0
Finans 91.000 69.000 63.000 90.000 97.000
Resultat før skatt 134.000 724.000 716.000 781.000 693.000
Skattekostnad -90.000 -163.000 -151.000 -223.000 -206.000
Årsresultat 44.000 561.000 565.000 558.000 487.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.062.000 132.000 147.000 0 0
Sum omløpsmidler 5.840.000 7.014.000 6.404.000 5.726.000 5.381.000
Sum eiendeler 6.902.000 7.146.000 6.551.000 5.726.000 5.381.000
Sum opptjent egenkapital 4.704.000 4.660.000 4.099.000 3.534.000 3.426.000
Sum egenkapital 4.794.000 4.750.000 4.189.000 3.624.000 3.516.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.108.000 2.395.000 2.362.000 2.102.000 1.865.000
Sum gjeld og egenkapital 6.902.000 7.145.000 6.551.000 5.726.000 5.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.796.000 8.014.000 7.680.000 7.481.000 6.899.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.796.000 8.014.000 7.680.000 7.481.000 6.899.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.794.000 -5.782.000 -5.527.000 -5.298.000 -4.854.000
Avskrivning -15.000 -15.000 -4.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.944.000 -1.560.000 -1.498.000 -1.493.000 -1.448.000
Driftskostnader -7.753.000 -7.357.000 -7.029.000 -6.791.000 -6.302.000
Driftsresultat 43.000 656.000 652.000 690.000 596.000
Finansinntekter 91.000 69.000 64.000 91.000 97.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 0
Finans 91.000 69.000 63.000 90.000 97.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 561.000 565.000 558.000 487.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 27.000 42.000 0 0
Sum varige driftsmidler 12.000 27.000 42.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.050.000 105.000 105.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.062.000 132.000 147.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.631.000 1.621.000 1.542.000 1.544.000 1.699.000
Andre fordringer 283.000 237.000 189.000 79.000 111.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.926.000 5.155.000 4.673.000 4.103.000 3.571.000
Sum omløpsmidler 5.840.000 7.014.000 6.404.000 5.726.000 5.381.000
Sum eiendeler 6.902.000 7.146.000 6.551.000 5.726.000 5.381.000
Sum opptjent egenkapital 4.704.000 4.660.000 4.099.000 3.534.000 3.426.000
Sum egenkapital 4.794.000 4.750.000 4.189.000 3.624.000 3.516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 284.000 240.000 328.000 146.000 165.000
Betalbar skatt 90.000 163.000 151.000 223.000 206.000
Skyldig offentlige avgifter 573.000 739.000 587.000 523.000 617.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.161.000 1.253.000 1.296.000 1.210.000 878.000
Sum kortsiktig gjeld 2.108.000 2.395.000 2.362.000 2.102.000 1.865.000
Sum gjeld og egenkapital 6.902.000 7.145.000 6.551.000 5.726.000 5.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.732.000 4.619.000 4.042.000 3.624.000 3.516.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.9 2.7 2.7 2.9
Likviditetsgrad 2 2.8 2.9 2.7 2.8 2.9
Soliditet 69.5 66.5 63.9 63.3 65.3
Resultatgrad 0.6 8.2 8.5 9.2 8.6
Rentedekningsgrad 6 781.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.9 10.1 10.9 13.6 12.9
Signatur
17.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Kombi Regnskap & Økonomi AS
Kontoret utfører et bredt spekter av tjenester med god kvalitet for våre kunder.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex