Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Komod As
Juridisk navn:  Komod As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47621538
Bjørkavågsvegen 70 Bjørkavågsvegen 70 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 916995342
Aksjekapital: 66.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/31/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.74%
Resultat  
  
130.77%
Egenkapital  
  
36.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 624.000 530.000 114.000
Resultat: 8.000 -26.000 -18.000
Egenkapital: 30.000 22.000 48.000
Regnskap for  Komod As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 624.000 530.000 114.000
Driftskostnader -616.000 -556.000 -132.000
Driftsresultat 8.000 -26.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 8.000 -26.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 8.000 -26.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 158.000 146.000 54.000
Sum eiendeler 158.000 146.000 54.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -44.000 -18.000
Sum egenkapital 30.000 22.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 122.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 158.000 146.000 54.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 624.000 530.000 106.000
Andre inntekter 0 0 8.000
Driftsinntekter 624.000 530.000 114.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -524.000 -484.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -72.000 -131.000
Driftskostnader -616.000 -556.000 -132.000
Driftsresultat 8.000 -26.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.000 -26.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 45.000 58.000 3.000
Andre fordringer 3.000 27.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 110.000 62.000 42.000
Sum omløpsmidler 158.000 146.000 54.000
Sum eiendeler 158.000 146.000 54.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -44.000 -18.000
Sum egenkapital 30.000 22.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0
Leverandørgjeld 5.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 76.000 74.000 6.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 48.000 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 122.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 158.000 146.000 54.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 24.000 48.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 9
Soliditet 1 15.1 88.9
Resultatgrad 1.3 -4.9 -15.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.3 5.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.1 -17.8 -33.3
Signatur
12.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex