Kompauto Norway As
Juridisk navn:  Kompauto Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47271295
Postboks 30 Hovedgården Ytrebygdsvegen 37 Fax:
5854 Bergen 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915273971
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/8/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.08%
Resultat  
  
-73.23%
Egenkapital  
  
100%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.882.000 2.546.000 1.527.000 1.749.000 1.103.000
Resultat: 34.000 127.000 -198.000 -13.000 121.000
Egenkapital: 68.000 34.000 -93.000 105.000 118.000
Regnskap for  Kompauto Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.882.000 2.546.000 1.527.000 1.749.000 1.103.000
Driftskostnader -1.847.000 -2.419.000 -1.712.000 -1.750.000 -982.000
Driftsresultat 35.000 127.000 -184.000 -1.000 121.000
Finansinntekter 0 0 0 10.000 0
Finanskostnader -1.000 0 -14.000 -21.000 0
Finans -1.000 0 -14.000 -11.000 0
Resultat før skatt 34.000 127.000 -198.000 -13.000 121.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -33.000
Årsresultat 34.000 127.000 -198.000 -13.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 9.000 15.000 0 0
Sum omløpsmidler 465.000 486.000 215.000 596.000 826.000
Sum eiendeler 468.000 495.000 230.000 596.000 826.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 4.000 -123.000 75.000 88.000
Sum egenkapital 68.000 34.000 -93.000 105.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 400.000 462.000 324.000 491.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 468.000 496.000 231.000 596.000 827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.882.000 2.546.000 1.527.000 1.749.000 1.103.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.882.000 2.546.000 1.527.000 1.749.000 1.103.000
Varekostnad -775.000 -1.448.000 -611.000 -761.000 -646.000
Lønninger -781.000 -777.000 -782.000 -733.000 -230.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -285.000 -188.000 -316.000 -256.000 -106.000
Driftskostnader -1.847.000 -2.419.000 -1.712.000 -1.750.000 -982.000
Driftsresultat 35.000 127.000 -184.000 -1.000 121.000
Finansinntekter 0 0 0 10.000 0
Finanskostnader -1.000 0 -14.000 -21.000 0
Finans -1.000 0 -14.000 -11.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 127.000 -198.000 -13.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 9.000 15.000 0 0
Sum varige driftsmidler 3.000 9.000 15.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 9.000 15.000 0 0
Varebeholdning 0 27.000 0 0 0
Kundefordringer 226.000 269.000 89.000 399.000 425.000
Andre fordringer 9.000 0 0 22.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 230.000 191.000 126.000 175.000 376.000
Sum omløpsmidler 465.000 486.000 215.000 596.000 826.000
Sum eiendeler 468.000 495.000 230.000 596.000 826.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 4.000 -123.000 75.000 88.000
Sum egenkapital 68.000 34.000 -93.000 105.000 118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 153.000 224.000 107.000 312.000 542.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 33.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 105.000 84.000 51.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142.000 133.000 133.000 128.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 400.000 462.000 324.000 491.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 468.000 496.000 231.000 596.000 827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 24.000 -109.000 105.000 117.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.7 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.7 1.2 1.2
Soliditet 14.5 6.9 -40.3 17.6 14.3
Resultatgrad 1.9 5 -0.1 11.0
Rentedekningsgrad 3 -13.1
Gjeldsgrad 5.9 13.6 -3.5 4.7 6.0
Total kapitalrentabilitet 7.5 25.6 -79.7 1.5 14.6
Signatur
09.12.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex