Konah Invest As
Juridisk navn:  Konah Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22341000
Postboks 1159 Sentrum Fred. Olsens Gate 2 Fax:
0107 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991989269
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Mehren Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1001.54%
Egenkapital  
  
-17.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.432.000 -130.000 15.000 34.000 58.000
Egenkapital: 6.777.000 8.208.000 338.000 323.000 289.000
Regnskap for  Konah Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -26.000 -13.000 -12.000 -16.000
Driftsresultat -24.000 -26.000 -13.000 -12.000 -16.000
Finansinntekter 57.000 36.000 27.000 25.000 32.000
Finanskostnader -1.465.000 -138.000 0 21.000 42.000
Finans -1.408.000 -102.000 27.000 46.000 74.000
Resultat før skatt -1.432.000 -130.000 15.000 34.000 58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.432.000 -130.000 15.000 34.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.740.000 3.195.000 181.000 181.000 160.000
Sum omløpsmidler 1.037.000 5.013.000 1.157.000 2.352.000 2.339.000
Sum eiendeler 6.777.000 8.208.000 1.338.000 2.533.000 2.499.000
Sum opptjent egenkapital -1.323.000 108.000 238.000 223.000 189.000
Sum egenkapital 6.777.000 8.208.000 338.000 323.000 289.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000.000 2.209.000 2.209.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.777.000 8.208.000 1.338.000 2.532.000 2.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -26.000 -13.000 -12.000 -16.000
Driftskostnader -24.000 -26.000 -13.000 -12.000 -16.000
Driftsresultat -24.000 -26.000 -13.000 -12.000 -16.000
Finansinntekter 57.000 36.000 27.000 25.000 32.000
Finanskostnader -1.465.000 -138.000 0 21.000 42.000
Finans -1.408.000 -102.000 27.000 46.000 74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.432.000 -130.000 15.000 34.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.740.000 3.195.000 181.000 181.000 160.000
Sum anleggsmidler 5.740.000 3.195.000 181.000 181.000 160.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.037.000 5.013.000 1.157.000 2.352.000 2.339.000
Sum omløpsmidler 1.037.000 5.013.000 1.157.000 2.352.000 2.339.000
Sum eiendeler 6.777.000 8.208.000 1.338.000 2.533.000 2.499.000
Sum opptjent egenkapital -1.323.000 108.000 238.000 223.000 189.000
Sum egenkapital 6.777.000 8.208.000 338.000 323.000 289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000.000 2.209.000 2.209.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.777.000 8.208.000 1.338.000 2.532.000 2.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.037.000 5.013.000 1.157.000 2.352.000 2.339.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 25.3 12.8 11.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 0.6 -0.4
Gjeldsgrad 0 0 3 6.8 7.6
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.1 1 0.5 0.6
Signatur
09.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex