Konferansegården AS
Juridisk navn:  Konferansegården AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99481399
Jorstadlinna 25 Jorstadlinna 25 Fax:
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 986698167
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/8/2004 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: eventyrrittet as
Regnskapsfører: Hadeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.57%
Resultat  
  
193.24%
Egenkapital  
  
49.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.733.000 2.194.000 3.094.000 2.488.000 4.060.000
Resultat: 217.000 74.000 39.000 -469.000 636.000
Egenkapital: 583.000 390.000 316.000 277.000 682.000
Regnskap for  Konferansegården AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.733.000 2.194.000 3.094.000 2.488.000 4.060.000
Driftskostnader -2.563.000 -2.120.000 -3.054.000 -2.958.000 -3.426.000
Driftsresultat 169.000 75.000 41.000 -470.000 635.000
Finansinntekter 50.000 0 0 3.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 48.000 -2.000 -2.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 217.000 74.000 39.000 -469.000 636.000
Skattekostnad -23.000 0 0 64.000 -167.000
Årsresultat 194.000 74.000 39.000 -405.000 469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 272.000 124.000 149.000 185.000 221.000
Sum omløpsmidler 215.000 696.000 299.000 14.000 815.000
Sum eiendeler 487.000 820.000 448.000 199.000 1.036.000
Sum opptjent egenkapital 483.000 290.000 216.000 177.000 582.000
Sum egenkapital 583.000 390.000 316.000 277.000 682.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0 64.000
Sum kortsiktig gjeld -109.000 430.000 132.000 -78.000 290.000
Sum gjeld og egenkapital 486.000 820.000 448.000 199.000 1.036.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.682.000 2.127.000 3.081.000 2.442.000 3.722.000
Andre inntekter 51.000 67.000 13.000 45.000 339.000
Driftsinntekter 2.733.000 2.194.000 3.094.000 2.488.000 4.060.000
Varekostnad -598.000 -513.000 -685.000 -590.000 -747.000
Lønninger -899.000 -857.000 -916.000 -901.000 -1.270.000
Avskrivning -27.000 -25.000 -37.000 -54.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.039.000 -725.000 -1.416.000 -1.413.000 -1.357.000
Driftskostnader -2.563.000 -2.120.000 -3.054.000 -2.958.000 -3.426.000
Driftsresultat 169.000 75.000 41.000 -470.000 635.000
Finansinntekter 50.000 0 0 3.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 48.000 -2.000 -2.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 194.000 74.000 39.000 -405.000 469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 270.000 122.000 147.000 183.000 219.000
Sum varige driftsmidler 270.000 122.000 147.000 183.000 219.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 272.000 124.000 149.000 185.000 221.000
Varebeholdning 12.000 12.000 12.000 16.000 21.000
Kundefordringer 171.000 27.000 174.000 -9.000 358.000
Andre fordringer 0 650.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 7.000 113.000 7.000 436.000
Sum omløpsmidler 215.000 696.000 299.000 14.000 815.000
Sum eiendeler 487.000 820.000 448.000 199.000 1.036.000
Sum opptjent egenkapital 483.000 290.000 216.000 177.000 582.000
Sum egenkapital 583.000 390.000 316.000 277.000 682.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 0 64.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0 64.000
Leverandørgjeld -390.000 177.000 -253.000 -488.000 -304.000
Betalbar skatt 11.000 0 0 0 111.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 139.000 180.000 123.000 268.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 183.000 114.000 205.000 287.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld -109.000 430.000 132.000 -78.000 290.000
Sum gjeld og egenkapital 486.000 820.000 448.000 199.000 1.036.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 324.000 266.000 167.000 92.000 525.000
Likviditetsgrad 1 -2 1.6 2.3 2.8
Likviditetsgrad 2 -1.9 1.6 2.2 0 2.8
Soliditet 1 47.6 70.5 139.2 65.8
Resultatgrad 6.2 3.4 1.3 -18.9 15.6
Rentedekningsgrad 84.5 37.5 20.5 319.5
Gjeldsgrad -0.2 1.1 0.4 -0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 45.1 9.1 9.2 -234.7 61.7
Signatur
15.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex