Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kongsberg Flis & Interiør AS
Juridisk navn:  Kongsberg Flis & Interiør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32764630
Skrubbmoen 2 Skrubbmoen 2 Fax: 32764631
3619 Skollenborg 3619 Skollenborg
Fylke: Kommune:
Buskerud Kongsberg
Org.nr: 985565368
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/5/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Regnskapsfører1 Autorisert Regnskaps
Utvikling:
Omsetning  
  
3.09%
Resultat  
  
-53.11%
Egenkapital  
  
133.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 5.010.000 4.860.000 5.516.000 7.603.000 7.115.000
Resultat: 166.000 354.000 -531.000 -64.000 -261.000
Egenkapital: 42.000 -124.000 -478.000 53.000 117.000
Regnskap for  Kongsberg Flis & Interiør AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 5.010.000 4.860.000 5.516.000 7.603.000 7.115.000
Driftskostnader -4.779.000 -4.356.000 -5.952.000 -7.565.000 -7.287.000
Driftsresultat 232.000 505.000 -436.000 38.000 -172.000
Finansinntekter 23.000 10.000 34.000 28.000 28.000
Finanskostnader -89.000 -162.000 -130.000 -131.000 -116.000
Finans -66.000 -152.000 -96.000 -103.000 -88.000
Resultat før skatt 166.000 354.000 -531.000 -64.000 -261.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 166.000 354.000 -531.000 -64.000 -261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000 234.000 349.000 441.000 503.000
Sum omløpsmidler 1.753.000 1.665.000 1.509.000 2.370.000 2.590.000
Sum eiendeler 1.873.000 1.899.000 1.858.000 2.811.000 3.093.000
Sum opptjent egenkapital -358.000 -524.000 -878.000 -347.000 -283.000
Sum egenkapital 42.000 -124.000 -478.000 53.000 117.000
Sum langsiktig gjeld 750.000 1.029.000 1.219.000 1.203.000 1.343.000
Sum kortsiktig gjeld 1.081.000 994.000 1.117.000 1.554.000 1.632.000
Sum gjeld og egenkapital 1.873.000 1.899.000 1.858.000 2.810.000 3.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.793.000 4.647.000 5.118.000 7.456.000 6.981.000
Andre inntekter 217.000 213.000 397.000 147.000 133.000
Driftsinntekter 5.010.000 4.860.000 5.516.000 7.603.000 7.115.000
Varekostnad -2.924.000 -2.633.000 -3.079.000 -3.456.000 -3.358.000
Lønninger -905.000 -667.000 -1.347.000 -2.807.000 -2.676.000
Avskrivning -57.000 -86.000 -118.000 -120.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -893.000 -970.000 -1.408.000 -1.182.000 -1.174.000
Driftskostnader -4.779.000 -4.356.000 -5.952.000 -7.565.000 -7.287.000
Driftsresultat 232.000 505.000 -436.000 38.000 -172.000
Finansinntekter 23.000 10.000 34.000 28.000 28.000
Finanskostnader -89.000 -162.000 -130.000 -131.000 -116.000
Finans -66.000 -152.000 -96.000 -103.000 -88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 166.000 354.000 -531.000 -64.000 -261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 120.000 234.000 319.000 437.000 491.000
Sum varige driftsmidler 120.000 234.000 319.000 437.000 491.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 30.000 4.000 12.000
Sum anleggsmidler 120.000 234.000 349.000 441.000 503.000
Varebeholdning 1.395.000 1.309.000 1.223.000 1.217.000 1.042.000
Kundefordringer 324.000 297.000 225.000 760.000 743.000
Andre fordringer 17.000 33.000 42.000 229.000 408.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 26.000 19.000 164.000 397.000
Sum omløpsmidler 1.753.000 1.665.000 1.509.000 2.370.000 2.590.000
Sum eiendeler 1.873.000 1.899.000 1.858.000 2.811.000 3.093.000
Sum opptjent egenkapital -358.000 -524.000 -878.000 -347.000 -283.000
Sum egenkapital 42.000 -124.000 -478.000 53.000 117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 109.000 127.000 84.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 750.000 1.029.000 1.219.000 1.203.000 1.343.000
Leverandørgjeld 409.000 313.000 639.000 886.000 929.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 135.000 106.000 26.000 246.000 184.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 429.000 448.000 368.000 423.000 520.000
Sum kortsiktig gjeld 1.081.000 994.000 1.117.000 1.554.000 1.632.000
Sum gjeld og egenkapital 1.873.000 1.899.000 1.858.000 2.810.000 3.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 672.000 671.000 392.000 816.000 958.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.4 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.3 0.8 1.0
Soliditet 2.2 -6.5 -25.7 1.9 3.8
Resultatgrad 4.6 10.4 -7.9 0.5 -2.4
Rentedekningsgrad 2.9 3.2 -3.1 0.5 -1.2
Gjeldsgrad 43.6 -16.3 -4.9 52.0 25.4
Total kapitalrentabilitet 13.6 27.1 -21.6 2.3 -4.7
Signatur
05.09.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
05.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex