Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kongsberg Medisinske Treningssenter As
Juridisk navn:  Kongsberg Medisinske Treningssenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32772390
Idrettsveien 4 Idrettsveien 4 Fax: 32772391
3617 Kongsberg 3617 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Buskerud Kongsberg
Org.nr: 961335744
Aksjekapital: 377.000 NOK
Antall ansatte: 61
Etableringsdato: 30.07.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Exacta Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,54%
Resultat  
  
0,46%
Egenkapital  
  
40,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 12.139.000 11.724.000 10.724.000 9.944.000 9.861.000
Resultat: 1.734.000 1.726.000 1.276.000 950.000 870.000
Egenkapital: 1.768.000 1.257.000 681.000 599.000 528.000
Regnskap for  Kongsberg Medisinske Treningssenter As
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 12.139.000 11.724.000 10.724.000 9.944.000 9.861.000
Driftskostnader -10.404.000 -10.006.000 -9.453.000 -9.000.000 -9.013.000
Driftsresultat 1.734.000 1.717.000 1.271.000 944.000 848.000
Finansinntekter 4.000 13.000 10.000 16.000 25.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -5.000 -10.000 -3.000
Finans 0 8.000 5.000 6.000 22.000
Resultat før skatt 1.734.000 1.726.000 1.276.000 950.000 870.000
Skattekostnad -469.000 -471.000 -365.000 -276.000 35.000
Årsresultat 1.265.000 1.254.000 911.000 674.000 905.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.382.000 2.444.000 2.177.000 2.463.000 1.986.000
Sum omløpsmidler 892.000 1.473.000 698.000 1.091.000 1.498.000
Sum eiendeler 4.274.000 3.917.000 2.875.000 3.554.000 3.484.000
Sum opptjent egenkapital 1.391.000 880.000 304.000 222.000 151.000
Sum egenkapital 1.768.000 1.257.000 681.000 599.000 528.000
Sum langsiktig gjeld 80.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.426.000 2.659.000 2.195.000 2.955.000 2.955.000
Sum gjeld og egenkapital 4.274.000 3.916.000 2.876.000 3.554.000 3.483.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.037.000 10.629.000 9.703.000 8.952.000 8.900.000
Andre inntekter 1.102.000 1.094.000 1.021.000 992.000 961.000
Driftsinntekter 12.139.000 11.724.000 10.724.000 9.944.000 9.861.000
Varekostnad -863.000 -817.000 -924.000 -1.070.000 -1.002.000
Lønninger -4.999.000 -4.762.000 -4.093.000 -3.458.000 -3.601.000
Avskrivning -514.000 -463.000 -406.000 -489.000 -703.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.028.000 -3.964.000 -4.030.000 -3.983.000 -3.707.000
Driftskostnader -10.404.000 -10.006.000 -9.453.000 -9.000.000 -9.013.000
Driftsresultat 1.734.000 1.717.000 1.271.000 944.000 848.000
Finansinntekter 4.000 13.000 10.000 16.000 25.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -5.000 -10.000 -3.000
Finans 0 8.000 5.000 6.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -754.000 -679.000 -829.000 -603.000 -754.000
Årsresultat 1.265.000 1.254.000 911.000 674.000 905.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 29.000 83.000 133.000 150.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.329.000 2.363.000 2.042.000 2.278.000 1.783.000
Sum varige driftsmidler 3.329.000 2.363.000 2.042.000 2.278.000 1.783.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Sum anleggsmidler 3.382.000 2.444.000 2.177.000 2.463.000 1.986.000
Varebeholdning 85.000 101.000 122.000 193.000 116.000
Kundefordringer 0 0 1.000 56.000 53.000
Andre fordringer 39.000 51.000 34.000 144.000 152.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 768.000 1.320.000 541.000 699.000 1.177.000
Sum omløpsmidler 892.000 1.473.000 698.000 1.091.000 1.498.000
Sum eiendeler 4.274.000 3.917.000 2.875.000 3.554.000 3.484.000
Sum opptjent egenkapital 1.391.000 880.000 304.000 222.000 151.000
Sum egenkapital 1.768.000 1.257.000 681.000 599.000 528.000
Sum avsetninger til forpliktelser 80.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 80.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 112.000 641.000 264.000 524.000 171.000
Betalbar skatt 361.000 416.000 315.000 259.000 115.000
Skyldig offentlige avgifter 307.000 251.000 267.000 268.000 195.000
Utbytte -754.000 -679.000 -829.000 -603.000 -754.000
Annen kortsiktig gjeld 892.000 673.000 519.000 1.301.000 1.721.000
Sum kortsiktig gjeld 2.426.000 2.659.000 2.195.000 2.955.000 2.955.000
Sum gjeld og egenkapital 4.274.000 3.916.000 2.876.000 3.554.000 3.483.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.534.000 -1.186.000 -1.497.000 -1.864.000 -1.457.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6 0.3 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.3 0.4 0.5
Soliditet 41.4 32.1 23.7 16.9 15.2
Resultatgrad 14.3 14.6 11.9 9.5 8.6
Rentedekningsgrad 434.5 346.0 256.2 96.0 291.0
Gjeldsgrad 1.4 2.1 3.2 4.9 5.6
Total kapitalrentabilitet 40.7 44.2 44.5 27.0 25.1
Signatur
05.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex