Kongsberg Medisinske Treningssenter As
Juridisk navn:  Kongsberg Medisinske Treningssenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32772390
Idrettsveien 4 Idrettsveien 4 Fax: 32772391
3617 Kongsberg 3617 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Buskerud Kongsberg
Org.nr: 961335744
Aksjekapital: 377.000 NOK
Antall ansatte: 55
Etableringsdato: 30.07.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Exacta Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,25%
Resultat  
  
58,82%
Egenkapital  
  
61,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 13.262.000 12.139.000 11.724.000 10.724.000 9.944.000
Resultat: 2.754.000 1.734.000 1.726.000 1.276.000 950.000
Egenkapital: 2.851.000 1.768.000 1.257.000 681.000 599.000
Regnskap for  Kongsberg Medisinske Treningssenter As
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 13.262.000 12.139.000 11.724.000 10.724.000 9.944.000
Driftskostnader -10.505.000 -10.404.000 -10.006.000 -9.453.000 -9.000.000
Driftsresultat 2.758.000 1.734.000 1.717.000 1.271.000 944.000
Finansinntekter 2.000 4.000 13.000 10.000 16.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -5.000 -5.000 -10.000
Finans -3.000 0 8.000 5.000 6.000
Resultat før skatt 2.754.000 1.734.000 1.726.000 1.276.000 950.000
Skattekostnad -690.000 -469.000 -471.000 -365.000 -276.000
Årsresultat 2.064.000 1.265.000 1.254.000 911.000 674.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.143.000 3.382.000 2.444.000 2.177.000 2.463.000
Sum omløpsmidler 2.653.000 892.000 1.473.000 698.000 1.091.000
Sum eiendeler 5.796.000 4.274.000 3.917.000 2.875.000 3.554.000
Sum opptjent egenkapital 2.474.000 1.391.000 880.000 304.000 222.000
Sum egenkapital 2.851.000 1.768.000 1.257.000 681.000 599.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 80.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.831.000 2.426.000 2.659.000 2.195.000 2.955.000
Sum gjeld og egenkapital 5.796.000 4.274.000 3.916.000 2.876.000 3.554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.091.000 11.037.000 10.629.000 9.703.000 8.952.000
Andre inntekter 1.171.000 1.102.000 1.094.000 1.021.000 992.000
Driftsinntekter 13.262.000 12.139.000 11.724.000 10.724.000 9.944.000
Varekostnad -942.000 -863.000 -817.000 -924.000 -1.070.000
Lønninger -5.077.000 -4.999.000 -4.762.000 -4.093.000 -3.458.000
Avskrivning -571.000 -514.000 -463.000 -406.000 -489.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.915.000 -4.028.000 -3.964.000 -4.030.000 -3.983.000
Driftskostnader -10.505.000 -10.404.000 -10.006.000 -9.453.000 -9.000.000
Driftsresultat 2.758.000 1.734.000 1.717.000 1.271.000 944.000
Finansinntekter 2.000 4.000 13.000 10.000 16.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -5.000 -5.000 -10.000
Finans -3.000 0 8.000 5.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -980.000 -754.000 -679.000 -829.000 -603.000
Årsresultat 2.064.000 1.265.000 1.254.000 911.000 674.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 29.000 83.000 133.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.090.000 3.329.000 2.363.000 2.042.000 2.278.000
Sum varige driftsmidler 3.090.000 3.329.000 2.363.000 2.042.000 2.278.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Sum anleggsmidler 3.143.000 3.382.000 2.444.000 2.177.000 2.463.000
Varebeholdning 91.000 85.000 101.000 122.000 193.000
Kundefordringer 0 0 0 1.000 56.000
Andre fordringer 34.000 39.000 51.000 34.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.528.000 768.000 1.320.000 541.000 699.000
Sum omløpsmidler 2.653.000 892.000 1.473.000 698.000 1.091.000
Sum eiendeler 5.796.000 4.274.000 3.917.000 2.875.000 3.554.000
Sum opptjent egenkapital 2.474.000 1.391.000 880.000 304.000 222.000
Sum egenkapital 2.851.000 1.768.000 1.257.000 681.000 599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 114.000 80.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 114.000 80.000 0 0 0
Leverandørgjeld 174.000 112.000 641.000 264.000 524.000
Betalbar skatt 656.000 361.000 416.000 315.000 259.000
Skyldig offentlige avgifter 290.000 307.000 251.000 267.000 268.000
Utbytte -980.000 -754.000 -679.000 -829.000 -603.000
Annen kortsiktig gjeld 731.000 892.000 673.000 519.000 1.301.000
Sum kortsiktig gjeld 2.831.000 2.426.000 2.659.000 2.195.000 2.955.000
Sum gjeld og egenkapital 5.796.000 4.274.000 3.916.000 2.876.000 3.554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -178.000 -1.534.000 -1.186.000 -1.497.000 -1.864.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.4 0.6 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.4 0.6 0.3 0.4
Soliditet 49.2 41.4 32.1 23.7 16.9
Resultatgrad 20.8 14.3 14.6 11.9 9.5
Rentedekningsgrad 551.6 434.5 346.0 256.2 96.0
Gjeldsgrad 1 1.4 2.1 3.2 4.9
Total kapitalrentabilitet 47.6 40.7 44.2 44.5 27.0
Signatur
05.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex