Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kongsvinger Centrallaboratorium AS
Juridisk navn:  Kongsvinger Centrallaboratorium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62815113
Postboks 115 Fjellgata 2 Fax: 62815130
2201 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Hedmark Kongsvinger
Org.nr: 830846492
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/28/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.78%
Resultat  
  
19.91%
Egenkapital  
  
3.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.775.000 2.551.000 2.787.000 2.772.000 2.660.000
Resultat: 271.000 226.000 376.000 465.000 223.000
Egenkapital: 257.000 248.000 276.000 244.000 154.000
Regnskap for  Kongsvinger Centrallaboratorium AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.775.000 2.551.000 2.787.000 2.772.000 2.660.000
Driftskostnader -2.505.000 -2.325.000 -2.400.000 -2.307.000 -2.437.000
Driftsresultat 271.000 227.000 387.000 465.000 223.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -11.000 0 -1.000
Finans 1.000 -1.000 -11.000 0 -1.000
Resultat før skatt 271.000 226.000 376.000 465.000 223.000
Skattekostnad -62.000 -54.000 -94.000 -126.000 -60.000
Årsresultat 209.000 172.000 282.000 340.000 163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 107.000 155.000 204.000 38.000 45.000
Sum omløpsmidler 694.000 605.000 793.000 823.000 526.000
Sum eiendeler 801.000 760.000 997.000 861.000 571.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 148.000 176.000 144.000 54.000
Sum egenkapital 257.000 248.000 276.000 244.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 5.000 146.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 508.000 574.000 614.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 800.000 761.000 996.000 862.000 571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.775.000 2.551.000 2.787.000 2.772.000 2.660.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.775.000 2.551.000 2.787.000 2.772.000 2.660.000
Varekostnad -445.000 -373.000 -379.000 -440.000 -406.000
Lønninger -1.522.000 -1.414.000 -1.442.000 -1.366.000 -1.442.000
Avskrivning -49.000 -49.000 -49.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -489.000 -489.000 -530.000 -495.000 -583.000
Driftskostnader -2.505.000 -2.325.000 -2.400.000 -2.307.000 -2.437.000
Driftsresultat 271.000 227.000 387.000 465.000 223.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -11.000 0 -1.000
Finans 1.000 -1.000 -11.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -250.000 -250.000 -110.000
Årsresultat 209.000 172.000 282.000 340.000 163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 107.000 155.000 204.000 38.000 44.000
Sum varige driftsmidler 107.000 155.000 204.000 38.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.000
Sum anleggsmidler 107.000 155.000 204.000 38.000 45.000
Varebeholdning 17.000 14.000 15.000 23.000 0
Kundefordringer 275.000 143.000 198.000 154.000 180.000
Andre fordringer 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 400.000 447.000 579.000 645.000 346.000
Sum omløpsmidler 694.000 605.000 793.000 823.000 526.000
Sum eiendeler 801.000 760.000 997.000 861.000 571.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 148.000 176.000 144.000 54.000
Sum egenkapital 257.000 248.000 276.000 244.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 5.000 8.000 4.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 5.000 146.000 4.000 4.000
Leverandørgjeld 53.000 51.000 30.000 45.000 62.000
Betalbar skatt 63.000 58.000 89.000 126.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 81.000 94.000 86.000 76.000
Utbytte -200.000 -200.000 -250.000 -250.000 -110.000
Annen kortsiktig gjeld 317.000 317.000 361.000 358.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 508.000 574.000 614.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 800.000 761.000 996.000 862.000 571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 155.000 97.000 219.000 209.000 113.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3
Soliditet 32.1 32.6 27.7 28.3 27.0
Resultatgrad 9.8 8.9 13.9 16.8 8.4
Rentedekningsgrad 2 35.2 223.0
Gjeldsgrad 2.1 2.1 2.6 2.5 2.7
Total kapitalrentabilitet 3 29.8 38.9 53.9 39.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex