Kongsvinger Eiendom Holding As
Juridisk navn:  Kongsvinger Eiendom Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o TheVit Kongsvinger Postboks 666 Jernbanegata 16 Fax:
2204 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 821569222
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/6/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.79%
Resultat  
  
3087.58%
Egenkapital  
  
6.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 297.000 423.000
Resultat: 18.284.000 -612.000
Egenkapital: 153.558.000 144.521.000
Regnskap for  Kongsvinger Eiendom Holding As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 297.000 423.000
Driftskostnader -1.197.000 -1.017.000
Driftsresultat -900.000 -594.000
Finansinntekter 19.184.000 2.108.000
Finanskostnader 0 -2.126.000
Finans 19.184.000 -18.000
Resultat før skatt 18.284.000 -612.000
Skattekostnad -246.000 -344.000
Årsresultat 18.037.000 -956.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.911.000 98.877.000
Sum omløpsmidler 67.414.000 52.387.000
Sum eiendeler 160.325.000 151.264.000
Sum opptjent egenkapital -4.848.000 -13.885.000
Sum egenkapital 153.558.000 144.521.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.766.000 6.743.000
Sum gjeld og egenkapital 160.324.000 151.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 139.000
Andre inntekter 297.000 285.000
Driftsinntekter 297.000 423.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -759.000 -253.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -438.000 -764.000
Driftskostnader -1.197.000 -1.017.000
Driftsresultat -900.000 -594.000
Finansinntekter 19.184.000 2.108.000
Finanskostnader 0 -2.126.000
Finans 19.184.000 -18.000
Konsernbidrag -3.000.000 -3.000.000
Utbytte -6.000.000 -4.847.000
Årsresultat 18.037.000 -956.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 11.287.000 11.287.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 137.000 137.000
Sum varige driftsmidler 11.424.000 11.424.000
Sum finansielle anleggsmidler 81.487.000 87.452.000
Sum anleggsmidler 92.911.000 98.877.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 23.000
Andre fordringer 1.307.000 1.804.000
Sum investeringer 57.877.000 44.338.000
Kasse, bank 8.229.000 6.222.000
Sum omløpsmidler 67.414.000 52.387.000
Sum eiendeler 160.325.000 151.264.000
Sum opptjent egenkapital -4.848.000 -13.885.000
Sum egenkapital 153.558.000 144.521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 23.000 247.000
Betalbar skatt 246.000 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 30.000
Utbytte -6.000.000 -4.847.000
Annen kortsiktig gjeld 472.000 1.619.000
Sum kortsiktig gjeld 6.766.000 6.743.000
Sum gjeld og egenkapital 160.324.000 151.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.648.000 45.644.000
Likviditetsgrad 1 1 7.8
Likviditetsgrad 2 1 7.8
Soliditet 95.8 95.5
Resultatgrad -140.4
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 11.4 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex