Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kongsvinger Eiendom Holding As
Juridisk navn:  Kongsvinger Eiendom Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Thevit Kongsvinger Postboks 666 Jernbanegata 16 Fax:
2204 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 821569222
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/18/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Thevit As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 423.000
Resultat: -612.000
Egenkapital: 144.521.000
Regnskap for  Kongsvinger Eiendom Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 423.000
Driftskostnader -1.017.000
Driftsresultat -594.000
Finansinntekter 2.108.000
Finanskostnader -2.126.000
Finans -18.000
Resultat før skatt -612.000
Skattekostnad -344.000
Årsresultat -956.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.877.000
Sum omløpsmidler 52.387.000
Sum eiendeler 151.264.000
Sum opptjent egenkapital -13.885.000
Sum egenkapital 144.521.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.743.000
Sum gjeld og egenkapital 151.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 139.000
Andre inntekter 285.000
Driftsinntekter 423.000
Varekostnad 0
Lønninger -253.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -764.000
Driftskostnader -1.017.000
Driftsresultat -594.000
Finansinntekter 2.108.000
Finanskostnader -2.126.000
Finans -18.000
Konsernbidrag -3.000.000
Utbytte -4.847.000
Årsresultat -956.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 11.287.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 137.000
Sum varige driftsmidler 11.424.000
Sum finansielle anleggsmidler 87.452.000
Sum anleggsmidler 98.877.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 23.000
Andre fordringer 1.804.000
Sum investeringer 44.338.000
Kasse, bank 6.222.000
Sum omløpsmidler 52.387.000
Sum eiendeler 151.264.000
Sum opptjent egenkapital -13.885.000
Sum egenkapital 144.521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 247.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000
Utbytte -4.847.000
Annen kortsiktig gjeld 1.619.000
Sum kortsiktig gjeld 6.743.000
Sum gjeld og egenkapital 151.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.644.000
Likviditetsgrad 1 7.8
Likviditetsgrad 2 7.8
Soliditet 95.5
Resultatgrad -140.4
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex