Kongsvinger Farvehandel AS
Juridisk navn:  Kongsvinger Farvehandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62814200
Tronsmos Veg 6 Tronsmos Veg 6 Fax: 62816940
2211 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Hedmark Kongsvinger
Org.nr: 953494787
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/29/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.73%
Resultat  
  
-139.9%
Egenkapital  
  
-4.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.779.000 3.508.000 3.854.000 4.185.000 4.636.000
Resultat: -79.000 198.000 338.000 102.000 261.000
Egenkapital: 1.163.000 1.217.000 1.572.000 1.310.000 2.229.000
Regnskap for  Kongsvinger Farvehandel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.779.000 3.508.000 3.854.000 4.185.000 4.636.000
Driftskostnader -3.911.000 -3.364.000 -3.563.000 -4.133.000 -4.425.000
Driftsresultat -132.000 143.000 291.000 52.000 211.000
Finansinntekter 59.000 55.000 48.000 55.000 56.000
Finanskostnader -7.000 0 -1.000 -5.000 -6.000
Finans 52.000 55.000 47.000 50.000 50.000
Resultat før skatt -79.000 198.000 338.000 102.000 261.000
Skattekostnad 26.000 -37.000 -76.000 -20.000 -70.000
Årsresultat -54.000 161.000 262.000 82.000 192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 538.000 554.000 570.000 589.000
Sum omløpsmidler 1.614.000 1.952.000 1.719.000 1.532.000 2.440.000
Sum eiendeler 1.687.000 2.490.000 2.273.000 2.102.000 3.029.000
Sum opptjent egenkapital 1.063.000 1.117.000 1.472.000 1.210.000 2.129.000
Sum egenkapital 1.163.000 1.217.000 1.572.000 1.310.000 2.229.000
Sum langsiktig gjeld 0 450.000 450.000 450.000 450.000
Sum kortsiktig gjeld 524.000 823.000 251.000 342.000 350.000
Sum gjeld og egenkapital 1.687.000 2.490.000 2.273.000 2.102.000 3.029.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.779.000 3.507.000 3.852.000 4.183.000 4.633.000
Andre inntekter 0 1.000 2.000 2.000 3.000
Driftsinntekter 3.779.000 3.508.000 3.854.000 4.185.000 4.636.000
Varekostnad -2.186.000 -2.084.000 -2.184.000 -2.398.000 -2.591.000
Lønninger -820.000 -589.000 -690.000 -1.069.000 -1.076.000
Avskrivning -20.000 -19.000 -19.000 -19.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -885.000 -672.000 -670.000 -647.000 -737.000
Driftskostnader -3.911.000 -3.364.000 -3.563.000 -4.133.000 -4.425.000
Driftsresultat -132.000 143.000 291.000 52.000 211.000
Finansinntekter 59.000 55.000 48.000 55.000 56.000
Finanskostnader -7.000 0 -1.000 -5.000 -6.000
Finans 52.000 55.000 47.000 50.000 50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -516.000 0 -1.000.000 0
Årsresultat -54.000 161.000 262.000 82.000 192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 9.000 7.000 4.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 12.000 31.000 50.000 70.000
Sum varige driftsmidler 38.000 12.000 31.000 50.000 70.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 516.000 516.000 516.000 516.000
Sum anleggsmidler 73.000 538.000 554.000 570.000 589.000
Varebeholdning 1.351.000 956.000 855.000 798.000 856.000
Kundefordringer 68.000 49.000 53.000 97.000 138.000
Andre fordringer 169.000 52.000 50.000 100.000 118.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 895.000 761.000 538.000 1.328.000
Sum omløpsmidler 1.614.000 1.952.000 1.719.000 1.532.000 2.440.000
Sum eiendeler 1.687.000 2.490.000 2.273.000 2.102.000 3.029.000
Sum opptjent egenkapital 1.063.000 1.117.000 1.472.000 1.210.000 2.129.000
Sum egenkapital 1.163.000 1.217.000 1.572.000 1.310.000 2.229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 170.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 450.000 450.000 450.000 450.000
Leverandørgjeld 99.000 158.000 78.000 127.000 120.000
Betalbar skatt 0 40.000 79.000 21.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 45.000 42.000 83.000 83.000
Utbytte 0 -516.000 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 206.000 63.000 52.000 111.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 524.000 823.000 251.000 342.000 350.000
Sum gjeld og egenkapital 1.687.000 2.490.000 2.273.000 2.102.000 3.029.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.090.000 1.129.000 1.468.000 1.190.000 2.090.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.4 6.8 4.5 7.0
Likviditetsgrad 2 0.5 1.2 3.4 2.2 4.6
Soliditet 68.9 48.9 69.2 62.3 73.6
Resultatgrad -3.5 4.1 7.6 1.2 4.6
Rentedekningsgrad -18.9 2 21.4 44.5
Gjeldsgrad 0.5 1 0.4 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet -4.3 8 14.9 5.1 8.8
Signatur
20.06.2016
STYRET.
Prokurister
20.06.2016
PROKURA HVER FOR SEG
HAUG JOHAN MARTIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex