Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Konkurssalg Og Import As
Juridisk navn:  Konkurssalg Og Import As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Morten Andre Rogne Nygårdskogen 129 Fuglerudveien 8 Fax:
3409 Tranby 3406 Tranby
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 913772628
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/3/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut. Revisor John Asle Johnsen As
Regnskapsfører: Regnskapsfabrikken As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.44%
Resultat  
  
129.61%
Egenkapital  
  
15.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.479.000 5.235.000 5.127.000 5.311.000 6.506.000
Resultat: 114.000 -385.000 -119.000 -369.000 -208.000
Egenkapital: 860.000 746.000 1.131.000 1.251.000 1.620.000
Regnskap for  Konkurssalg Og Import As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.479.000 5.235.000 5.127.000 5.311.000 6.506.000
Driftskostnader -4.362.000 -5.620.000 -5.246.000 -5.671.000 -6.740.000
Driftsresultat 117.000 -385.000 -118.000 -360.000 -234.000
Finansinntekter 0 0 0 0 27.000
Finanskostnader -3.000 0 -2.000 -9.000 -1.000
Finans -3.000 0 -2.000 -9.000 26.000
Resultat før skatt 114.000 -385.000 -119.000 -369.000 -208.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 114.000 -385.000 -119.000 -369.000 -208.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.977.000 1.953.000 2.285.000 2.530.000 2.204.000
Sum eiendeler 1.977.000 1.953.000 2.285.000 2.530.000 2.204.000
Sum opptjent egenkapital -967.000 -1.081.000 -696.000 -577.000 -208.000
Sum egenkapital 860.000 746.000 1.131.000 1.251.000 1.620.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.117.000 1.207.000 1.154.000 1.279.000 584.000
Sum gjeld og egenkapital 1.978.000 1.954.000 2.286.000 2.530.000 2.204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.399.000 5.177.000 5.004.000 5.228.000 6.378.000
Andre inntekter 80.000 58.000 124.000 83.000 129.000
Driftsinntekter 4.479.000 5.235.000 5.127.000 5.311.000 6.506.000
Varekostnad -3.392.000 -4.253.000 -4.172.000 -4.663.000 -5.865.000
Lønninger -545.000 -940.000 -624.000 -620.000 -395.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -427.000 -450.000 -388.000 -480.000
Driftskostnader -4.362.000 -5.620.000 -5.246.000 -5.671.000 -6.740.000
Driftsresultat 117.000 -385.000 -118.000 -360.000 -234.000
Finansinntekter 0 0 0 0 27.000
Finanskostnader -3.000 0 -2.000 -9.000 -1.000
Finans -3.000 0 -2.000 -9.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 114.000 -385.000 -119.000 -369.000 -208.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 1.540.000 1.818.000 2.105.000 2.232.000 1.954.000
Kundefordringer 3.000 104.000 0 132.000 16.000
Andre fordringer 339.000 0 105.000 92.000 99.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 31.000 76.000 74.000 136.000
Sum omløpsmidler 1.977.000 1.953.000 2.285.000 2.530.000 2.204.000
Sum eiendeler 1.977.000 1.953.000 2.285.000 2.530.000 2.204.000
Sum opptjent egenkapital -967.000 -1.081.000 -696.000 -577.000 -208.000
Sum egenkapital 860.000 746.000 1.131.000 1.251.000 1.620.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 77.000 379.000 292.000 149.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 107.000 120.000 65.000 50.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 995.000 1.010.000 709.000 937.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 1.117.000 1.207.000 1.154.000 1.279.000 584.000
Sum gjeld og egenkapital 1.978.000 1.954.000 2.286.000 2.530.000 2.204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 860.000 746.000 1.131.000 1.251.000 1.620.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 2 2.0 3.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.2 0.3 0.5
Soliditet 43.5 38.2 49.5 49.4 73.5
Resultatgrad 2.6 -7.4 -2.3 -6.8 -3.6
Rentedekningsgrad 3 -40.0 -207.0
Gjeldsgrad 1.3 1.6 1 1.0 0.4
Total kapitalrentabilitet 5.9 -19.7 -5.2 -14.2 -9.4
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Regnskapsføring ikke ihht. Lov/forskrift gir misvisende
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex