Konrad Sekkingstad AS
Juridisk navn:  Konrad Sekkingstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56335800
Apalvågvegen 42 Apalvågvegen 42 Fax: 56335830
5357 Fjell 5357 Fjell
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 985204675
Aksjekapital: 100.800 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/2/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.67%
Resultat  
  
-144.51%
Egenkapital  
  
-2.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.122.000 7.091.000 7.382.000 8.535.000 8.283.000
Resultat: -381.000 856.000 1.048.000 1.526.000 2.467.000
Egenkapital: 8.984.000 9.204.000 9.118.000 8.919.000 8.288.000
Regnskap for  Konrad Sekkingstad AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.122.000 7.091.000 7.382.000 8.535.000 8.283.000
Driftskostnader -5.820.000 -6.516.000 -6.481.000 -7.544.000 -7.503.000
Driftsresultat 303.000 576.000 901.000 991.000 779.000
Finansinntekter 403.000 313.000 183.000 628.000 1.794.000
Finanskostnader -1.087.000 -33.000 -36.000 -93.000 -107.000
Finans -684.000 280.000 147.000 535.000 1.687.000
Resultat før skatt -381.000 856.000 1.048.000 1.526.000 2.467.000
Skattekostnad 161.000 -170.000 -249.000 -295.000 -334.000
Årsresultat -220.000 686.000 799.000 1.232.000 2.133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 991.000 849.000 940.000 1.032.000 1.125.000
Sum omløpsmidler 10.887.000 11.082.000 10.563.000 10.484.000 11.157.000
Sum eiendeler 11.878.000 11.931.000 11.503.000 11.516.000 12.282.000
Sum opptjent egenkapital 7.722.000 7.942.000 7.856.000 7.657.000 7.026.000
Sum egenkapital 8.984.000 9.204.000 9.118.000 8.919.000 8.288.000
Sum langsiktig gjeld 104.000 6.000 16.000 26.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 2.790.000 2.721.000 2.369.000 2.570.000 3.960.000
Sum gjeld og egenkapital 11.878.000 11.931.000 11.503.000 11.515.000 12.282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.122.000 7.091.000 7.382.000 8.535.000 8.283.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.122.000 7.091.000 7.382.000 8.535.000 8.283.000
Varekostnad -5.210.000 -5.962.000 -5.880.000 -6.970.000 -6.897.000
Lønninger -204.000 -183.000 -179.000 -158.000 -210.000
Avskrivning -92.000 -92.000 -92.000 -93.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -314.000 -279.000 -330.000 -323.000 -302.000
Driftskostnader -5.820.000 -6.516.000 -6.481.000 -7.544.000 -7.503.000
Driftsresultat 303.000 576.000 901.000 991.000 779.000
Finansinntekter 403.000 313.000 183.000 628.000 1.794.000
Finanskostnader -1.087.000 -33.000 -36.000 -93.000 -107.000
Finans -684.000 280.000 147.000 535.000 1.687.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -600.000 -600.000 -600.000 0
Årsresultat -220.000 686.000 799.000 1.232.000 2.133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 233.000 0 0 0 0
Fast eiendom 727.000 774.000 820.000 867.000 914.000
Maskiner anlegg 30.000 75.000 120.000 165.000 212.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 757.000 849.000 940.000 1.032.000 1.125.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 991.000 849.000 940.000 1.032.000 1.125.000
Varebeholdning 450.000 630.000 125.000 650.000 123.000
Kundefordringer 1.051.000 1.439.000 1.837.000 2.310.000 2.061.000
Andre fordringer 30.000 18.000 26.000 281.000 21.000
Sum investeringer 8.939.000 8.701.000 7.679.000 6.416.000 8.079.000
Kasse, bank 418.000 293.000 897.000 827.000 872.000
Sum omløpsmidler 10.887.000 11.082.000 10.563.000 10.484.000 11.157.000
Sum eiendeler 11.878.000 11.931.000 11.503.000 11.516.000 12.282.000
Sum opptjent egenkapital 7.722.000 7.942.000 7.856.000 7.657.000 7.026.000
Sum egenkapital 8.984.000 9.204.000 9.118.000 8.919.000 8.288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 104.000 6.000 16.000 26.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 104.000 6.000 16.000 26.000 34.000
Leverandørgjeld 467.000 624.000 594.000 817.000 819.000
Betalbar skatt 78.000 181.000 259.000 303.000 342.000
Skyldig offentlige avgifter 139.000 136.000 226.000 199.000 142.000
Utbytte 0 -600.000 -600.000 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.106.000 1.181.000 1.291.000 651.000 2.657.000
Sum kortsiktig gjeld 2.790.000 2.721.000 2.369.000 2.570.000 3.960.000
Sum gjeld og egenkapital 11.878.000 11.931.000 11.503.000 11.515.000 12.282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.097.000 8.361.000 8.194.000 7.914.000 7.197.000
Likviditetsgrad 1 3.9 4.1 4.5 4.1 2.8
Likviditetsgrad 2 3.7 3.8 4.4 3.8 2.8
Soliditet 75.6 77.1 79.3 77.5 67.5
Resultatgrad 4.9 8.1 12.2 11.6 9.4
Rentedekningsgrad 0.3 17.5 2 10.7 24.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.9 7.5 9.4 14.1 20.9
Signatur
16.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex