Konsense As
Juridisk navn:  Konsense As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikveien 315 Olsvikveien 315 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918031820
Aksjekapital: 35.000 NOK
Etableringsdato: 10/26/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mva Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.1%
Resultat  
  
15.38%
Egenkapital  
  
52.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 67.000 78.000
Resultat: 45.000 39.000
Egenkapital: 102.000 67.000
Regnskap for  Konsense As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 67.000 78.000
Driftskostnader -22.000 -39.000
Driftsresultat 45.000 39.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 45.000 39.000
Skattekostnad -11.000 -8.000
Årsresultat 34.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 117.000 85.000
Sum eiendeler 117.000 85.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 38.000
Sum egenkapital 102.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000 85.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 19.000
Andre inntekter 27.000 58.000
Driftsinntekter 67.000 78.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -39.000
Driftskostnader -22.000 -39.000
Driftsresultat 45.000 39.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 34.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 13.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 117.000 72.000
Sum omløpsmidler 117.000 85.000
Sum eiendeler 117.000 85.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 38.000
Sum egenkapital 102.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 3.000 5.000
Betalbar skatt 11.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000 85.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 102.000 67.000
Likviditetsgrad 1 7.8 4.7
Likviditetsgrad 2 7.8 4.7
Soliditet 87.2 78.8
Resultatgrad 67.2 5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 38.5 45.9
Signatur
11.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
BRAUT ELISABETH
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex