Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kontorservice AS
Juridisk navn:  Kontorservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93080882
Bruvikveien 33 Bruvikveien 33 Fax: 51205744
4017 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 929879716
Aksjekapital: 420.000 NOK
Etableringsdato: 7/2/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.36%
Resultat  
  
17.76%
Egenkapital  
  
28.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 940.000 1.603.000 1.576.000 1.703.000 1.669.000
Resultat: 1.916.000 1.627.000 2.301.000 1.505.000 848.000
Egenkapital: 9.369.000 7.317.000 6.844.000 5.424.000 4.718.000
Regnskap for  Kontorservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 940.000 1.603.000 1.576.000 1.703.000 1.669.000
Driftskostnader -693.000 -470.000 -387.000 -379.000 -402.000
Driftsresultat 246.000 1.134.000 1.189.000 1.325.000 1.267.000
Finansinntekter 3.176.000 2.359.000 1.296.000 833.000 721.000
Finanskostnader -1.506.000 -1.866.000 -184.000 -652.000 -1.138.000
Finans 1.670.000 493.000 1.112.000 181.000 -417.000
Resultat før skatt 1.916.000 1.627.000 2.301.000 1.505.000 848.000
Skattekostnad 136.000 -204.000 -280.000 -299.000 -156.000
Årsresultat 2.052.000 1.423.000 2.020.000 1.206.000 693.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.475.000 7.369.000 7.433.000 7.472.000 7.563.000
Sum omløpsmidler 8.173.000 7.647.000 7.228.000 5.727.000 3.769.000
Sum eiendeler 15.648.000 15.016.000 14.661.000 13.199.000 11.332.000
Sum opptjent egenkapital 8.949.000 6.897.000 6.424.000 5.004.000 4.298.000
Sum egenkapital 9.369.000 7.317.000 6.844.000 5.424.000 4.718.000
Sum langsiktig gjeld 6.150.000 6.500.000 6.835.000 6.912.000 5.745.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 1.199.000 981.000 862.000 869.000
Sum gjeld og egenkapital 15.647.000 15.016.000 14.660.000 13.198.000 11.332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 940.000 1.603.000 1.576.000 1.703.000 1.669.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 940.000 1.603.000 1.576.000 1.703.000 1.669.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -45.000 -33.000 -35.000 -38.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -646.000 -436.000 -351.000 -340.000 -360.000
Driftskostnader -693.000 -470.000 -387.000 -379.000 -402.000
Driftsresultat 246.000 1.134.000 1.189.000 1.325.000 1.267.000
Finansinntekter 3.176.000 2.359.000 1.296.000 833.000 721.000
Finanskostnader -1.506.000 -1.866.000 -184.000 -652.000 -1.138.000
Finans 1.670.000 493.000 1.112.000 181.000 -417.000
Konsernbidrag -2.052.000 -823.000 -1.420.000 -706.000 -293.000
Utbytte 0 -600.000 -600.000 -500.000 -400.000
Årsresultat 2.052.000 1.423.000 2.020.000 1.206.000 693.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 134.000 0 4.000 8.000 1.000
Fast eiendom 3.791.000 3.766.000 3.799.000 3.834.000 3.872.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.791.000 3.766.000 3.799.000 3.834.000 3.872.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.549.000 3.603.000 3.630.000 3.630.000 3.690.000
Sum anleggsmidler 7.475.000 7.369.000 7.433.000 7.472.000 7.563.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 60.000 45.000 234.000 77.000
Andre fordringer 102.000 54.000 58.000 233.000 166.000
Sum investeringer 7.902.000 7.304.000 6.428.000 5.101.000 3.526.000
Kasse, bank 148.000 230.000 698.000 160.000 0
Sum omløpsmidler 8.173.000 7.647.000 7.228.000 5.727.000 3.769.000
Sum eiendeler 15.648.000 15.016.000 14.661.000 13.199.000 11.332.000
Sum opptjent egenkapital 8.949.000 6.897.000 6.424.000 5.004.000 4.298.000
Sum egenkapital 9.369.000 7.317.000 6.844.000 5.424.000 4.718.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.150.000 6.500.000 6.835.000 6.912.000 5.745.000
Leverandørgjeld 9.000 51.000 18.000 9.000 9.000
Betalbar skatt 0 198.000 254.000 305.000 160.000
Skyldig offentlige avgifter 0 34.000 36.000 40.000 40.000
Utbytte 0 -600.000 -600.000 -500.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 119.000 316.000 74.000 7.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 1.199.000 981.000 862.000 869.000
Sum gjeld og egenkapital 15.647.000 15.016.000 14.660.000 13.198.000 11.332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.045.000 6.448.000 6.247.000 4.865.000 2.900.000
Likviditetsgrad 1 63.9 6.4 7.4 6.6 4.3
Likviditetsgrad 2 63.9 6.4 7.4 6.6 4.4
Soliditet 59.9 48.7 46.7 41.1 41.6
Resultatgrad 26.2 70.7 75.4 77.8 75.9
Rentedekningsgrad 0.2 0.6 6.5 2 1.7
Gjeldsgrad 0.7 1.1 1.1 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 21.9 23.3 1 16.4 17.5
Signatur
20.10.2010
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex