Kontorservice Eiendom AS
Juridisk navn:  Kontorservice Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90049148
Postboks 1509 Alma Halses Vei 1 Fax:
9506 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 942885377
Aksjekapital: 367.750 NOK
Etableringsdato: 4/2/1987 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
1.6%
Resultat  
  
3.41%
Egenkapital  
  
45.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.330.000 1.309.000 2.621.000 2.521.000 2.473.000
Resultat: 727.000 703.000 1.379.000 1.036.000 167.000
Egenkapital: 1.343.000 923.000 368.000 3.075.000 2.970.000
Regnskap for  Kontorservice Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.330.000 1.309.000 2.621.000 2.521.000 2.473.000
Driftskostnader -425.000 -407.000 -986.000 -1.209.000 -1.898.000
Driftsresultat 906.000 902.000 1.635.000 1.311.000 574.000
Finansinntekter 7.000 8.000 43.000 105.000 -17.000
Finanskostnader -185.000 -207.000 -299.000 -379.000 -390.000
Finans -178.000 -199.000 -256.000 -274.000 -407.000
Resultat før skatt 727.000 703.000 1.379.000 1.036.000 167.000
Skattekostnad -160.000 -148.000 -317.000 -225.000 0
Årsresultat 567.000 556.000 1.062.000 811.000 168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.335.000 6.536.000 6.736.000 12.652.000 13.131.000
Sum omløpsmidler 612.000 483.000 5.943.000 3.095.000 2.335.000
Sum eiendeler 6.947.000 7.019.000 12.679.000 15.747.000 15.466.000
Sum opptjent egenkapital 976.000 556.000 0 1.825.000 1.720.000
Sum egenkapital 1.343.000 923.000 368.000 3.075.000 2.970.000
Sum langsiktig gjeld 5.241.000 5.863.000 10.420.000 11.399.000 12.075.000
Sum kortsiktig gjeld 363.000 232.000 1.891.000 1.274.000 421.000
Sum gjeld og egenkapital 6.948.000 7.019.000 12.679.000 15.748.000 15.466.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.330.000 1.309.000 2.621.000 2.521.000 2.473.000
Driftsinntekter 1.330.000 1.309.000 2.621.000 2.521.000 2.473.000
Varekostnad 0 -8.000 0 0 0
Lønninger 0 -47.000 -340.000 -274.000 -589.000
Avskrivning -201.000 -201.000 -201.000 -479.000 -479.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -151.000 -445.000 -456.000 -830.000
Driftskostnader -425.000 -407.000 -986.000 -1.209.000 -1.898.000
Driftsresultat 906.000 902.000 1.635.000 1.311.000 574.000
Finansinntekter 7.000 8.000 43.000 105.000 -17.000
Finanskostnader -185.000 -207.000 -299.000 -379.000 -390.000
Finans -178.000 -199.000 -256.000 -274.000 -407.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -290.000 0
Årsresultat 567.000 556.000 1.062.000 811.000 168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.335.000 6.536.000 6.736.000 12.375.000 12.801.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 77.000 130.000
Sum varige driftsmidler 6.335.000 6.536.000 6.736.000 12.452.000 12.931.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 6.335.000 6.536.000 6.736.000 12.652.000 13.131.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.000 6.000 0
Andre fordringer 24.000 23.000 0 75.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 30.000
Kasse, bank 587.000 460.000 522.000 3.014.000 2.235.000
Sum omløpsmidler 612.000 483.000 5.943.000 3.095.000 2.335.000
Sum eiendeler 6.947.000 7.019.000 12.679.000 15.747.000 15.466.000
Sum opptjent egenkapital 976.000 556.000 0 1.825.000 1.720.000
Sum egenkapital 1.343.000 923.000 368.000 3.075.000 2.970.000
Sum avsetninger til forpliktelser 311.000 312.000 325.000 682.000 737.000
Gjeld til kredittinstitutt 189.000 0 1.497.000 556.000 133.000
Sum langsiktig gjeld 5.241.000 5.863.000 10.420.000 11.399.000 12.075.000
Leverandørgjeld 36.000 51.000 36.000 147.000 123.000
Betalbar skatt 120.000 160.000 290.000 141.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -290.000 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 20.000 68.000 140.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 363.000 232.000 1.891.000 1.274.000 421.000
Sum gjeld og egenkapital 6.948.000 7.019.000 12.679.000 15.748.000 15.466.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 249.000 251.000 4.052.000 1.821.000 1.914.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.1 3.1 2.4 5.5
Likviditetsgrad 2 1.7 2.1 3.1 2.4 5.6
Soliditet 19.3 13.2 2.9 19.5 19.2
Resultatgrad 68.1 68.9 62.4 5 23.2
Rentedekningsgrad 4.9 4.4 5.5 3.5 1.4
Gjeldsgrad 4.2 6.6 33.5 4.1 4.2
Total kapitalrentabilitet 13.1 1 13.2 9 3.6
Signatur
29.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex