Kontorservice Holding AS
Juridisk navn:  Kontorservice Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78444999
Postboks 1509 Alma Halses Vei 1 Fax:
9506 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 982749603
Aksjekapital: 103.800 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/21/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
365.08%
Egenkapital  
  
1.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 293.000 63.000 -262.000 5.083.000 1.564.000
Egenkapital: 9.869.000 9.760.000 9.797.000 10.556.000 11.978.000
Regnskap for  Kontorservice Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -509.000 -408.000 -590.000 -633.000 -160.000
Driftsresultat -510.000 -409.000 -590.000 -633.000 -160.000
Finansinntekter 802.000 472.000 328.000 5.758.000 1.724.000
Finanskostnader 0 0 0 -42.000 0
Finans 802.000 472.000 328.000 5.716.000 1.724.000
Resultat før skatt 293.000 63.000 -262.000 5.083.000 1.564.000
Skattekostnad 180.000 115.000 3.000 136.000 0
Årsresultat 472.000 178.000 -259.000 5.219.000 1.564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.345.000 8.376.000 8.436.000 8.365.000 12.582.000
Sum omløpsmidler 2.594.000 1.943.000 1.953.000 9.387.000 2.396.000
Sum eiendeler 10.939.000 10.319.000 10.389.000 17.752.000 14.978.000
Sum opptjent egenkapital 9.767.000 9.756.000 9.693.000 10.452.000 11.874.000
Sum egenkapital 9.869.000 9.760.000 9.797.000 10.556.000 11.978.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.070.000 559.000 592.000 7.194.000 3.000.000
Sum gjeld og egenkapital 10.939.000 10.319.000 10.389.000 17.753.000 14.978.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -261.000 -255.000 -436.000 -438.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -248.000 -153.000 -154.000 -195.000 -160.000
Driftskostnader -509.000 -408.000 -590.000 -633.000 -160.000
Driftsresultat -510.000 -409.000 -590.000 -633.000 -160.000
Finansinntekter 802.000 472.000 328.000 5.758.000 1.724.000
Finanskostnader 0 0 0 -42.000 0
Finans 802.000 472.000 328.000 5.716.000 1.724.000
Konsernbidrag 637.000 0 0 417.000 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 -500.000 0 -3.000.000
Årsresultat 472.000 178.000 -259.000 5.219.000 1.564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.345.000 8.376.000 8.436.000 8.365.000 12.582.000
Sum anleggsmidler 8.345.000 8.376.000 8.436.000 8.365.000 12.582.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 14.000 4.000 5.000
Andre fordringer 580.000 500.000 500.000 498.000 -2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.198.000 354.000 1.000.000 7.664.000 760.000
Sum omløpsmidler 2.594.000 1.943.000 1.953.000 9.387.000 2.396.000
Sum eiendeler 10.939.000 10.319.000 10.389.000 17.752.000 14.978.000
Sum opptjent egenkapital 9.767.000 9.756.000 9.693.000 10.452.000 11.874.000
Sum egenkapital 9.869.000 9.760.000 9.797.000 10.556.000 11.978.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Leverandørgjeld 11.000 3.000 16.000 17.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 14.000 23.000 67.000 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 -500.000 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 43.000 42.000 53.000 7.111.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.070.000 559.000 592.000 7.194.000 3.000.000
Sum gjeld og egenkapital 10.939.000 10.319.000 10.389.000 17.753.000 14.978.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.524.000 1.384.000 1.361.000 2.193.000 -604.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.5 3.3 1.3 0.8
Likviditetsgrad 2 2.4 3.5 3.3 1.3 0.8
Soliditet 90.2 94.6 94.3 59.5 80.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -15.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.7 0.6 -2.5 28.9 10.4
Signatur
29.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex