Kop Holding As
Juridisk navn:  Kop Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Asle Solberg V/Asle Solberg Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 997293959
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Tonheim Revisjon As
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
276.19%
Egenkapital  
  
37.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 37.000 -21.000 -17.000 58.000 -16.000
Egenkapital: 139.000 101.000 122.000 139.000 81.000
Regnskap for  Kop Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -18.000 -17.000 -16.000 -15.000
Driftsresultat -22.000 -18.000 -17.000 -16.000 -15.000
Finansinntekter 59.000 0 0 74.000 0
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 -1.000
Finans 59.000 -3.000 0 74.000 -1.000
Resultat før skatt 37.000 -21.000 -17.000 58.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 -21.000 -17.000 58.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Sum omløpsmidler 60.000 5.000 3.000 77.000 4.000
Sum eiendeler 285.000 230.000 228.000 302.000 229.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 1.000 22.000 39.000 -19.000
Sum egenkapital 139.000 101.000 122.000 139.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 120.000 113.000 86.000 158.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 16.000 20.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 285.000 230.000 228.000 301.000 228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -18.000 -17.000 -16.000 -15.000
Driftskostnader -22.000 -18.000 -17.000 -16.000 -15.000
Driftsresultat -22.000 -18.000 -17.000 -16.000 -15.000
Finansinntekter 59.000 0 0 74.000 0
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 -1.000
Finans 59.000 -3.000 0 74.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 -21.000 -17.000 58.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Sum anleggsmidler 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 59.000 0 2.000 76.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 5.000 2.000 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 60.000 5.000 3.000 77.000 4.000
Sum eiendeler 285.000 230.000 228.000 302.000 229.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 1.000 22.000 39.000 -19.000
Sum egenkapital 139.000 101.000 122.000 139.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 120.000 113.000 86.000 158.000 143.000
Leverandørgjeld 0 4.000 16.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 12.000 4.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 16.000 20.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 285.000 230.000 228.000 301.000 228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 -11.000 -17.000 73.000 0
Likviditetsgrad 1 2.3 0.3 0.2 19.3 1.0
Likviditetsgrad 2 2.3 0.3 0.2 19.3 1.1
Soliditet 48.8 43.9 53.5 46.2 35.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -15.0
Gjeldsgrad 1.1 1.3 0.9 1.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 1 -7.8 -7.5 19.3 -6.6
Signatur
05.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex