Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kopervik Rør As
Juridisk navn:  Kopervik Rør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98818286
Veiteborbakken 4A Veiteborbakken 4A Fax:
4250 Kopervik 4250 Kopervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 915925367
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/3/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: O M Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.06%
Resultat  
  
462.07%
Egenkapital  
  
119.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.013.000 1.090.000 1.380.000 0
Resultat: 105.000 -29.000 151.000 -73.000
Egenkapital: 147.000 67.000 89.000 -24.000
Regnskap for  Kopervik Rør As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.013.000 1.090.000 1.380.000 0
Driftskostnader -909.000 -1.119.000 -1.228.000 -72.000
Driftsresultat 105.000 -28.000 151.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 105.000 -29.000 151.000 -73.000
Skattekostnad -24.000 6.000 -38.000 18.000
Årsresultat 80.000 -22.000 113.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 6.000 0 18.000
Sum omløpsmidler 318.000 193.000 408.000 116.000
Sum eiendeler 322.000 199.000 408.000 134.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 37.000 59.000 -54.000
Sum egenkapital 147.000 67.000 89.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 175.000 132.000 318.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 322.000 199.000 408.000 135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.013.000 1.090.000 1.380.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.013.000 1.090.000 1.380.000 0
Varekostnad -531.000 -503.000 -552.000 0
Lønninger -114.000 -375.000 -461.000 -4.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -264.000 -241.000 -215.000 -68.000
Driftskostnader -909.000 -1.119.000 -1.228.000 -72.000
Driftsresultat 105.000 -28.000 151.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 80.000 -22.000 113.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 6.000 0 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 6.000 0 18.000
Varebeholdning 3.000 3.000 10.000 23.000
Kundefordringer 261.000 127.000 137.000 0
Andre fordringer 21.000 39.000 6.000 93.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 25.000 254.000 1.000
Sum omløpsmidler 318.000 193.000 408.000 116.000
Sum eiendeler 322.000 199.000 408.000 134.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 37.000 59.000 -54.000
Sum egenkapital 147.000 67.000 89.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 30.000 2.000 35.000 0
Betalbar skatt 23.000 0 19.000 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 19.000 36.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 112.000 229.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 132.000 318.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 322.000 199.000 408.000 135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 61.000 90.000 -43.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.3 0.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 1.3 0.6
Soliditet 45.7 33.7 21.8 -17.8
Resultatgrad 10.4 -2.6 10.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 2 3.6 -6.6
Total kapitalrentabilitet 32.6 -14.1 3 -54.1
Signatur
18.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex