Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Koppangen Brygger AS
Juridisk navn:  Koppangen Brygger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90087005
Postboks 118 Koppangen Fax:
9069 Lyngseidet 9060 Lyngseidet
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 985751129
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/15/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Johnny Hansen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.88%
Resultat  
  
4.4%
Egenkapital  
  
14.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.893.000 2.563.000 2.452.000 2.175.000 2.056.000
Resultat: 190.000 182.000 197.000 37.000 140.000
Egenkapital: 1.312.000 1.146.000 997.000 825.000 775.000
Regnskap for  Koppangen Brygger AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.893.000 2.563.000 2.452.000 2.175.000 2.056.000
Driftskostnader -2.413.000 -2.213.000 -2.141.000 -2.002.000 -1.806.000
Driftsresultat 481.000 351.000 310.000 172.000 250.000
Finansinntekter 3.000 8.000 5.000 4.000 6.000
Finanskostnader -293.000 -177.000 -118.000 -139.000 -116.000
Finans -290.000 -169.000 -113.000 -135.000 -110.000
Resultat før skatt 190.000 182.000 197.000 37.000 140.000
Skattekostnad -23.000 -33.000 -25.000 13.000 -11.000
Årsresultat 167.000 149.000 172.000 50.000 129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.671.000 5.080.000 3.375.000 3.663.000 3.316.000
Sum omløpsmidler 1.012.000 1.478.000 1.247.000 984.000 812.000
Sum eiendeler 9.683.000 6.558.000 4.622.000 4.647.000 4.128.000
Sum opptjent egenkapital 1.212.000 1.046.000 897.000 725.000 675.000
Sum egenkapital 1.312.000 1.146.000 997.000 825.000 775.000
Sum langsiktig gjeld 7.231.000 4.291.000 2.727.000 3.044.000 2.411.000
Sum kortsiktig gjeld 1.140.000 1.121.000 898.000 779.000 941.000
Sum gjeld og egenkapital 9.683.000 6.558.000 4.622.000 4.648.000 4.127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.132.000 2.091.000 1.897.000 1.735.000 1.362.000
Andre inntekter 761.000 472.000 554.000 440.000 694.000
Driftsinntekter 2.893.000 2.563.000 2.452.000 2.175.000 2.056.000
Varekostnad -164.000 -212.000 -101.000 -30.000 -39.000
Lønninger -96.000 -27.000 1.000 -9.000 2.000
Avskrivning -465.000 -321.000 -313.000 -287.000 -261.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.688.000 -1.653.000 -1.728.000 -1.676.000 -1.508.000
Driftskostnader -2.413.000 -2.213.000 -2.141.000 -2.002.000 -1.806.000
Driftsresultat 481.000 351.000 310.000 172.000 250.000
Finansinntekter 3.000 8.000 5.000 4.000 6.000
Finanskostnader -293.000 -177.000 -118.000 -139.000 -116.000
Finans -290.000 -169.000 -113.000 -135.000 -110.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 167.000 149.000 172.000 50.000 129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 15.000 41.000 27.000
Fast eiendom 7.815.000 4.648.000 2.794.000 2.923.000 2.902.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 596.000 65.000 93.000 122.000 22.000
Sum varige driftsmidler 8.655.000 5.064.000 3.344.000 3.607.000 3.273.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum anleggsmidler 8.671.000 5.080.000 3.375.000 3.663.000 3.316.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 52.000 125.000 21.000 27.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 960.000 1.354.000 1.225.000 957.000 767.000
Sum omløpsmidler 1.012.000 1.478.000 1.247.000 984.000 812.000
Sum eiendeler 9.683.000 6.558.000 4.622.000 4.647.000 4.128.000
Sum opptjent egenkapital 1.212.000 1.046.000 897.000 725.000 675.000
Sum egenkapital 1.312.000 1.146.000 997.000 825.000 775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 18.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.231.000 4.291.000 2.727.000 3.044.000 2.411.000
Leverandørgjeld 397.000 397.000 134.000 -2.000 217.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 1.000 -23.000 -16.000 -39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 730.000 724.000 787.000 797.000 763.000
Sum kortsiktig gjeld 1.140.000 1.121.000 898.000 779.000 941.000
Sum gjeld og egenkapital 9.683.000 6.558.000 4.622.000 4.648.000 4.127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -128.000 357.000 349.000 205.000 -129.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3 1.4 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 1.4 1.3 0.9
Soliditet 13.5 17.5 21.6 17.7 18.8
Resultatgrad 16.6 13.7 12.6 7.9 12.2
Rentedekningsgrad 1.6 2 2.6 1.3 2.2
Gjeldsgrad 6.4 4.7 3.6 4.6 4.3
Total kapitalrentabilitet 5 5.5 6.8 3.8 6.2
Signatur
15.12.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex