Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Korn Og Jord Ousdal AS
Juridisk navn:  Korn Og Jord Ousdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62361544
Ousdal Gård Ousdal Gård Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 986652043
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2004 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ousdal designkontor as
Revisor: Lokal Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomirådgivning Ringsaker As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.69%
Resultat  
  
-84.3%
Egenkapital  
  
0.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 464.000 492.000 508.000 411.000 326.000
Resultat: 65.000 414.000 398.000 225.000 280.000
Egenkapital: 13.127.000 13.062.000 13.328.000 7.230.000 7.005.000
Regnskap for  Korn Og Jord Ousdal AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 464.000 492.000 508.000 411.000 326.000
Driftskostnader -495.000 -332.000 -346.000 -269.000 -353.000
Driftsresultat -31.000 159.000 162.000 142.000 -27.000
Finansinntekter 96.000 254.000 246.000 122.000 321.000
Finanskostnader 0 0 -10.000 -40.000 -14.000
Finans 96.000 254.000 236.000 82.000 307.000
Resultat før skatt 65.000 414.000 398.000 225.000 280.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 414.000 398.000 225.000 280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000.000 13.059.000 13.059.000 10.833.000 9.124.000
Sum omløpsmidler 287.000 794.000 410.000 770.000 1.196.000
Sum eiendeler 13.287.000 13.853.000 13.469.000 11.603.000 10.320.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 1.010.000 1.276.000 878.000 653.000
Sum egenkapital 13.127.000 13.062.000 13.328.000 7.230.000 7.005.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.242.000 2.824.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 791.000 141.000 130.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 13.288.000 13.853.000 13.469.000 11.602.000 10.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 73.000 99.000 113.000 93.000
Andre inntekter 413.000 419.000 408.000 298.000 233.000
Driftsinntekter 464.000 492.000 508.000 411.000 326.000
Varekostnad 0 0 0 -14.000 -16.000
Lønninger -313.000 -150.000 -204.000 -46.000 -128.000
Avskrivning -59.000 0 0 -209.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -182.000 -142.000 0 -209.000
Driftskostnader -495.000 -332.000 -346.000 -269.000 -353.000
Driftsresultat -31.000 159.000 162.000 142.000 -27.000
Finansinntekter 96.000 254.000 246.000 122.000 321.000
Finanskostnader 0 0 -10.000 -40.000 -14.000
Finans 96.000 254.000 236.000 82.000 307.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 414.000 398.000 225.000 280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.298.000 9.357.000 9.357.000 9.357.000 7.815.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.298.000 9.357.000 9.357.000 9.357.000 7.815.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.703.000 3.703.000 3.703.000 1.476.000 1.308.000
Sum anleggsmidler 13.000.000 13.059.000 13.059.000 10.833.000 9.124.000
Varebeholdning 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Kundefordringer 143.000 96.000 100.000 0 0
Andre fordringer 0 0 4.000 12.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 700.000 1.120.000
Kasse, bank 133.000 686.000 250.000 47.000 53.000
Sum omløpsmidler 287.000 794.000 410.000 770.000 1.196.000
Sum eiendeler 13.287.000 13.853.000 13.469.000 11.603.000 10.320.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 1.010.000 1.276.000 878.000 653.000
Sum egenkapital 13.127.000 13.062.000 13.328.000 7.230.000 7.005.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 5.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.242.000 2.824.000
Leverandørgjeld 0 13.000 0 -2.000 321.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 150.000 87.000 117.000 39.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 11.000 19.000 93.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 791.000 141.000 130.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 13.288.000 13.853.000 13.469.000 11.602.000 10.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 3.000 269.000 640.000 706.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 2.9 5.9 2.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1 2.8 5.9 2.5
Soliditet 98.8 94.3 9 62.3 67.9
Resultatgrad -6.7 32.3 31.9 34.5 -8.3
Rentedekningsgrad 16.2 6.6 21.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.5 3 3 2.3 2.8
Signatur
06.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex