Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Koven AS
Juridisk navn:  Koven AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97432840
Vesterålsveien 792 Vesterålsveien 792 Fax:
8416 Sortland 8416 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 989015842
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/17/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-53.29%
Egenkapital  
  
5.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 296.000 179.000 192.000 183.000
Resultat: 142.000 304.000 1.867.000 -67.000 -45.000
Egenkapital: 2.788.000 2.652.000 2.420.000 549.000 603.000
Regnskap for  Koven AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 296.000 179.000 192.000 183.000
Driftskostnader -6.000 -24.000 -237.000 -255.000 -220.000
Driftsresultat -6.000 272.000 -59.000 -63.000 -37.000
Finansinntekter 151.000 32.000 1.927.000 0 0
Finanskostnader -3.000 0 -2.000 -3.000 -8.000
Finans 148.000 32.000 1.925.000 -3.000 -8.000
Resultat før skatt 142.000 304.000 1.867.000 -67.000 -45.000
Skattekostnad -6.000 -72.000 4.000 13.000 12.000
Årsresultat 136.000 232.000 1.872.000 -54.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 227.000 770.000 805.000
Sum omløpsmidler 2.809.000 2.782.000 2.217.000 139.000 155.000
Sum eiendeler 2.809.000 2.782.000 2.444.000 909.000 960.000
Sum opptjent egenkapital 2.688.000 2.552.000 2.320.000 449.000 503.000
Sum egenkapital 2.788.000 2.652.000 2.420.000 549.000 603.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 3.000 0 347.000 344.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 127.000 24.000 13.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 2.808.000 2.782.000 2.444.000 909.000 961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 107.000 117.000 94.000
Andre inntekter 0 296.000 72.000 74.000 89.000
Driftsinntekter 0 296.000 179.000 192.000 183.000
Varekostnad 0 0 -96.000 -101.000 -79.000
Lønninger 0 0 -24.000 -24.000 -24.000
Avskrivning 0 0 -47.000 -47.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -24.000 -70.000 -83.000 -68.000
Driftskostnader -6.000 -24.000 -237.000 -255.000 -220.000
Driftsresultat -6.000 272.000 -59.000 -63.000 -37.000
Finansinntekter 151.000 32.000 1.927.000 0 0
Finanskostnader -3.000 0 -2.000 -3.000 -8.000
Finans 148.000 32.000 1.925.000 -3.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 136.000 232.000 1.872.000 -54.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 68.000 64.000 51.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 159.000 206.000 254.000
Sum varige driftsmidler 0 0 159.000 206.000 254.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 500.000 500.000
Sum anleggsmidler 0 0 227.000 770.000 805.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 51.000 58.000 61.000
Sum investeringer 158.000 508.000 504.000 0 0
Kasse, bank 2.649.000 2.274.000 1.662.000 81.000 94.000
Sum omløpsmidler 2.809.000 2.782.000 2.217.000 139.000 155.000
Sum eiendeler 2.809.000 2.782.000 2.444.000 909.000 960.000
Sum opptjent egenkapital 2.688.000 2.552.000 2.320.000 449.000 503.000
Sum egenkapital 2.788.000 2.652.000 2.420.000 549.000 603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 3.000 0 347.000 344.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 103.000 11.000 11.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 23.000 13.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 127.000 24.000 13.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 2.808.000 2.782.000 2.444.000 909.000 961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.798.000 2.655.000 2.193.000 126.000 141.000
Likviditetsgrad 1 255.4 21.9 92.4 10.7 11.1
Likviditetsgrad 2 255.4 21.9 92.4 10.7 11.1
Soliditet 99.3 95.3 9 60.4 62.7
Resultatgrad 91.9 -32.8 -20.2
Rentedekningsgrad -29.5 -21.0 -4.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.2 10.9 76.4 -6.9 -3.9
Signatur
05.07.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex