Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kp Multisørvis As
Juridisk navn:  Kp Multisørvis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skolebakken 11 Skolebakken 11 Fax:
9389 Husøy I Senja 9389 Husøy I Senja
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 921203020
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/30/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Tb Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 148.000
Resultat: 135.000
Egenkapital: 130.000
Regnskap for  Kp Multisørvis As
Resultat 2018
Driftsinntekter 148.000
Driftskostnader -13.000
Driftsresultat 135.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 135.000
Skattekostnad -30.000
Årsresultat 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 185.000
Sum eiendeler 185.000
Sum opptjent egenkapital 100.000
Sum egenkapital 130.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 56.000
Sum gjeld og egenkapital 186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 148.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 148.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -13.000
Driftskostnader -13.000
Driftsresultat 135.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 34.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 152.000
Sum omløpsmidler 185.000
Sum eiendeler 185.000
Sum opptjent egenkapital 100.000
Sum egenkapital 130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 30.000
Skyldig offentlige avgifter 22.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000
Sum gjeld og egenkapital 186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000
Likviditetsgrad 1 3.3
Likviditetsgrad 2 3.3
Soliditet 69.9
Resultatgrad 91.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 72.6
Signatur
31.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex