Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kræmmerholmen AS
Juridisk navn:  Kræmmerholmen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Krossøy Hopsåsen 13C Fax:
5232 Paradis 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 955782720
Aksjekapital: 1.374.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4382.35%
Resultat  
  
497.99%
Egenkapital  
  
110.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.524.000 34.000 33.000 32.000 36.000
Resultat: 1.385.000 -348.000 -56.000 -66.000 -165.000
Egenkapital: 1.979.000 940.000 1.196.000 1.231.000 1.253.000
Regnskap for  Kræmmerholmen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.524.000 34.000 33.000 32.000 36.000
Driftskostnader -147.000 -383.000 -113.000 -125.000 -243.000
Driftsresultat 1.377.000 -348.000 -80.000 -93.000 -208.000
Finansinntekter 8.000 0 24.000 27.000 44.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 8.000 0 24.000 27.000 42.000
Resultat før skatt 1.385.000 -348.000 -56.000 -66.000 -165.000
Skattekostnad -300.000 89.000 20.000 44.000 44.000
Årsresultat 1.085.000 -259.000 -35.000 -21.000 -121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 443.000 1.044.000 1.078.000 1.112.000
Sum omløpsmidler 2.455.000 738.000 479.000 603.000 766.000
Sum eiendeler 2.483.000 1.181.000 1.523.000 1.681.000 1.878.000
Sum opptjent egenkapital 605.000 -434.000 -178.000 -143.000 -121.000
Sum egenkapital 1.979.000 940.000 1.196.000 1.231.000 1.253.000
Sum langsiktig gjeld 402.000 141.000 230.000 334.000 490.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 100.000 96.000 115.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 2.482.000 1.181.000 1.522.000 1.680.000 1.878.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 106.000 34.000 33.000 32.000 36.000
Andre inntekter 1.417.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.524.000 34.000 33.000 32.000 36.000
Varekostnad 0 -89.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -34.000 -34.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -294.000 -79.000 -91.000 -175.000
Driftskostnader -147.000 -383.000 -113.000 -125.000 -243.000
Driftsresultat 1.377.000 -348.000 -80.000 -93.000 -208.000
Finansinntekter 8.000 0 24.000 27.000 44.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 8.000 0 24.000 27.000 42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.085.000 -259.000 -35.000 -21.000 -121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.000 442.000 1.043.000 1.077.000 1.111.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum varige driftsmidler 28.000 443.000 1.044.000 1.078.000 1.112.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 443.000 1.044.000 1.078.000 1.112.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 7.000 444.000 519.000 743.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.455.000 731.000 34.000 83.000 23.000
Sum omløpsmidler 2.455.000 738.000 479.000 603.000 766.000
Sum eiendeler 2.483.000 1.181.000 1.523.000 1.681.000 1.878.000
Sum opptjent egenkapital 605.000 -434.000 -178.000 -143.000 -121.000
Sum egenkapital 1.979.000 940.000 1.196.000 1.231.000 1.253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 402.000 141.000 230.000 334.000 490.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 402.000 141.000 230.000 334.000 490.000
Leverandørgjeld 1.000 94.000 3.000 0 3.000
Betalbar skatt 85.000 0 84.000 112.000 128.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 7.000 9.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 100.000 96.000 115.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 2.482.000 1.181.000 1.522.000 1.680.000 1.878.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.354.000 638.000 383.000 488.000 631.000
Likviditetsgrad 1 24.3 7.4 5 5.2 5.7
Likviditetsgrad 2 24.3 7.4 5 5.3 5.7
Soliditet 79.7 79.6 78.6 73.3 66.7
Resultatgrad 90.4 -1023.5 -242.4 -290.6 -577.8
Rentedekningsgrad -82.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 55.8 -29.5 -3.7 -3.9 -8.7
Signatur
01.12.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE. STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
01.12.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE. STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex