Krøvik As
Juridisk navn:  Krøvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Stein Vik Ytrehovdevegen 62 Prestebakken Fax:
6160 Hovdebygda 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 996290794
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/23/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-13.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.000 10.000 10.000 10.000 1.000
Resultat: -3.000 -1.000 -2.000 0 363.000
Egenkapital: 637.000 738.000 839.000 841.000 891.000
Regnskap for  Krøvik As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.000 10.000 10.000 10.000 1.000
Driftskostnader -27.000 -20.000 -26.000 -21.000 -28.000
Driftsresultat -17.000 -10.000 -16.000 -11.000 -27.000
Finansinntekter 15.000 9.000 14.000 11.000 390.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 9.000 14.000 11.000 390.000
Resultat før skatt -3.000 -1.000 -2.000 0 363.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -1.000 -2.000 0 363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 382.000 583.000 596.000 634.000 460.000
Sum omløpsmidler 287.000 154.000 243.000 207.000 431.000
Sum eiendeler 669.000 737.000 839.000 841.000 891.000
Sum opptjent egenkapital 344.000 445.000 546.000 549.000 599.000
Sum egenkapital 637.000 738.000 839.000 841.000 891.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 669.000 737.000 838.000 841.000 891.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 10.000 10.000 10.000 10.000 1.000
Driftsinntekter 10.000 10.000 10.000 10.000 1.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -20.000 -26.000 -21.000 -28.000
Driftskostnader -27.000 -20.000 -26.000 -21.000 -28.000
Driftsresultat -17.000 -10.000 -16.000 -11.000 -27.000
Finansinntekter 15.000 9.000 14.000 11.000 390.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 9.000 14.000 11.000 390.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -98.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat -3.000 -1.000 -2.000 0 363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 382.000 583.000 596.000 634.000 460.000
Sum anleggsmidler 382.000 583.000 596.000 634.000 460.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 33.000 0 14.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 254.000 154.000 228.000 203.000 431.000
Sum omløpsmidler 287.000 154.000 243.000 207.000 431.000
Sum eiendeler 669.000 737.000 839.000 841.000 891.000
Sum opptjent egenkapital 344.000 445.000 546.000 549.000 599.000
Sum egenkapital 637.000 738.000 839.000 841.000 891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -98.000 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 669.000 737.000 838.000 841.000 891.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 254.000 154.000 243.000 207.000 431.000
Likviditetsgrad 1 8.7
Likviditetsgrad 2 8.7 0 0 0.0 0.0
Soliditet 95.1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -110.0 -2700.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.1 -0.2 0.0 40.7
Signatur
09.09.2013
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex