Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kr Hansen Engrosbygg AS
Juridisk navn:  Kr Hansen Engrosbygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76960535
Postboks 476 Reinveien 22 Fax: 76960536
8506 Narvik 8515 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 980428370
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/30/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Økoråd Narvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
216.66%
Resultat  
  
256.8%
Egenkapital  
  
10.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.981.000 1.573.000 10.590.000 8.758.000 8.575.000
Resultat: 2.399.000 -1.530.000 7.247.000 6.722.000 6.624.000
Egenkapital: 14.663.000 13.269.000 17.381.000 15.877.000 13.738.000
Regnskap for  Kr Hansen Engrosbygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.981.000 1.573.000 10.590.000 8.758.000 8.575.000
Driftskostnader -2.045.000 -2.730.000 -2.961.000 -1.679.000 -1.447.000
Driftsresultat 2.936.000 -1.157.000 7.629.000 7.079.000 7.129.000
Finansinntekter 13.000 30.000 25.000 67.000 38.000
Finanskostnader -551.000 -404.000 -408.000 -423.000 -542.000
Finans -538.000 -374.000 -383.000 -356.000 -504.000
Resultat før skatt 2.399.000 -1.530.000 7.247.000 6.722.000 6.624.000
Skattekostnad -481.000 418.000 -1.743.000 -1.663.000 -1.790.000
Årsresultat 1.918.000 -1.112.000 5.504.000 5.059.000 4.835.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.722.000 29.120.000 29.950.000 30.938.000 31.598.000
Sum omløpsmidler 5.544.000 2.035.000 7.484.000 4.226.000 2.744.000
Sum eiendeler 36.266.000 31.155.000 37.434.000 35.164.000 34.342.000
Sum opptjent egenkapital 14.563.000 13.169.000 17.281.000 15.777.000 13.638.000
Sum egenkapital 14.663.000 13.269.000 17.381.000 15.877.000 13.738.000
Sum langsiktig gjeld 15.052.000 11.674.000 12.092.000 12.135.000 13.608.000
Sum kortsiktig gjeld 6.551.000 6.212.000 7.961.000 7.152.000 6.996.000
Sum gjeld og egenkapital 36.266.000 31.155.000 37.434.000 35.164.000 34.342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 4.750.000 0 0
Andre inntekter 4.981.000 1.573.000 5.840.000 8.758.000 8.575.000
Driftsinntekter 4.981.000 1.573.000 10.590.000 8.758.000 8.575.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -27.000 -13.000 -15.000 -20.000 -57.000
Avskrivning -864.000 -820.000 -820.000 -806.000 -817.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.154.000 -1.897.000 -2.126.000 -853.000 -573.000
Driftskostnader -2.045.000 -2.730.000 -2.961.000 -1.679.000 -1.447.000
Driftsresultat 2.936.000 -1.157.000 7.629.000 7.079.000 7.129.000
Finansinntekter 13.000 30.000 25.000 67.000 38.000
Finanskostnader -551.000 -404.000 -408.000 -423.000 -542.000
Finans -538.000 -374.000 -383.000 -356.000 -504.000
Konsernbidrag -524.000 0 0 -2.920.000 -2.920.000
Utbytte 0 -3.000.000 -4.000.000 0 0
Årsresultat 1.918.000 -1.112.000 5.504.000 5.059.000 4.835.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 30.721.000 29.106.000 29.911.000 30.716.000 31.457.000
Maskiner anlegg 0 13.000 28.000 43.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 30.721.000 29.119.000 29.939.000 30.759.000 31.457.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 11.000 179.000 141.000
Sum anleggsmidler 30.722.000 29.120.000 29.950.000 30.938.000 31.598.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.020.000 0 86.000 0 0
Andre fordringer 45.000 108.000 525.000 34.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.479.000 1.928.000 6.874.000 4.191.000 2.705.000
Sum omløpsmidler 5.544.000 2.035.000 7.484.000 4.226.000 2.744.000
Sum eiendeler 36.266.000 31.155.000 37.434.000 35.164.000 34.342.000
Sum opptjent egenkapital 14.563.000 13.169.000 17.281.000 15.777.000 13.638.000
Sum egenkapital 14.663.000 13.269.000 17.381.000 15.877.000 13.738.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.582.000 1.258.000 1.676.000 1.719.000 1.803.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.052.000 11.674.000 12.092.000 12.135.000 13.608.000
Leverandørgjeld 205.000 195.000 113.000 13.000 0
Betalbar skatt 1.000 0 1.785.000 668.000 642.000
Skyldig offentlige avgifter 307.000 2.000 0 280.000 358.000
Utbytte 0 -3.000.000 -4.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.039.000 3.015.000 2.062.000 6.191.000 5.996.000
Sum kortsiktig gjeld 6.551.000 6.212.000 7.961.000 7.152.000 6.996.000
Sum gjeld og egenkapital 36.266.000 31.155.000 37.434.000 35.164.000 34.342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.007.000 -4.177.000 -477.000 -2.926.000 -4.252.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.3 0.9 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.3 0.9 0.6 0.4
Soliditet 40.4 42.6 46.4 45.2 40.0
Resultatgrad 58.9 -73.6 7 80.8 83.1
Rentedekningsgrad 5.3 -2.9 18.7 16.9 13.2
Gjeldsgrad 1.5 1.3 1.2 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 8.1 -3.6 20.4 20.3 20.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex