Kr Steinsbø AS
Juridisk navn:  Kr Steinsbø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53428500
Hollundsdalen Hollundsdalen Fax: 53428501
5427 Urangsvåg 5427 Urangsvåg
Fylke: Kommune:
Hordaland Bømlo
Org.nr: 964764468
Aksjekapital: 1.680.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 7/7/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.27%
Resultat  
  
23.98%
Egenkapital  
  
4.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 71.177.000 70.983.000 63.368.000 56.105.000 59.812.000
Resultat: 2.456.000 1.981.000 1.961.000 -1.404.000 2.048.000
Egenkapital: 5.282.000 5.032.000 4.610.000 4.198.000 4.395.000
Regnskap for  Kr Steinsbø AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 71.177.000 70.983.000 63.368.000 56.105.000 59.812.000
Driftskostnader -68.402.000 -69.120.000 -61.540.000 -57.568.000 -57.766.000
Driftsresultat 2.775.000 1.863.000 1.827.000 -1.464.000 2.046.000
Finansinntekter 10.000 442.000 428.000 363.000 344.000
Finanskostnader -329.000 -323.000 -295.000 -303.000 -342.000
Finans -319.000 119.000 133.000 60.000 2.000
Resultat før skatt 2.456.000 1.981.000 1.961.000 -1.404.000 2.048.000
Skattekostnad -707.000 -558.000 -549.000 407.000 -603.000
Årsresultat 1.749.000 1.423.000 1.412.000 -997.000 1.445.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.409.000 1.056.000 1.430.000 1.895.000 1.558.000
Sum omløpsmidler 17.528.000 17.588.000 14.706.000 12.505.000 12.677.000
Sum eiendeler 18.937.000 18.644.000 16.136.000 14.400.000 14.235.000
Sum opptjent egenkapital 2.802.000 2.552.000 2.130.000 1.718.000 2.715.000
Sum egenkapital 5.282.000 5.032.000 4.610.000 4.198.000 4.395.000
Sum langsiktig gjeld 1.679.000 2.107.000 2.536.000 2.984.000 2.125.000
Sum kortsiktig gjeld 11.976.000 11.504.000 8.991.000 7.218.000 7.715.000
Sum gjeld og egenkapital 18.937.000 18.643.000 16.137.000 14.400.000 14.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.905.000 70.881.000 63.304.000 56.042.000 59.645.000
Andre inntekter 271.000 102.000 64.000 62.000 167.000
Driftsinntekter 71.177.000 70.983.000 63.368.000 56.105.000 59.812.000
Varekostnad -51.075.000 -51.921.000 -44.973.000 -41.951.000 -42.427.000
Lønninger -11.089.000 -11.039.000 -10.508.000 -10.662.000 -10.350.000
Avskrivning -424.000 -370.000 -421.000 -397.000 -349.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.814.000 -5.790.000 -5.638.000 -4.558.000 -4.640.000
Driftskostnader -68.402.000 -69.120.000 -61.540.000 -57.568.000 -57.766.000
Driftsresultat 2.775.000 1.863.000 1.827.000 -1.464.000 2.046.000
Finansinntekter 10.000 442.000 428.000 363.000 344.000
Finanskostnader -329.000 -323.000 -295.000 -303.000 -342.000
Finans -319.000 119.000 133.000 60.000 2.000
Konsernbidrag -1.500.000 -1.000.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.749.000 1.423.000 1.412.000 -997.000 1.445.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 58.000 19.000 0 0
Fast eiendom 418.000 241.000 305.000 369.000 481.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 678.000 616.000 1.014.000 1.423.000 992.000
Sum varige driftsmidler 1.096.000 856.000 1.319.000 1.792.000 1.472.000
Sum finansielle anleggsmidler 257.000 142.000 93.000 103.000 85.000
Sum anleggsmidler 1.409.000 1.056.000 1.430.000 1.895.000 1.558.000
Varebeholdning 6.613.000 6.636.000 5.918.000 4.898.000 4.432.000
Kundefordringer 8.519.000 8.860.000 7.511.000 6.147.000 6.747.000
Andre fordringer 2.025.000 1.661.000 833.000 1.016.000 1.084.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 370.000 431.000 444.000 445.000 414.000
Sum omløpsmidler 17.528.000 17.588.000 14.706.000 12.505.000 12.677.000
Sum eiendeler 18.937.000 18.644.000 16.136.000 14.400.000 14.235.000
Sum opptjent egenkapital 2.802.000 2.552.000 2.130.000 1.718.000 2.715.000
Sum egenkapital 5.282.000 5.032.000 4.610.000 4.198.000 4.395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 20.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.222.000 4.207.000 1.920.000 2.528.000 1.475.000
Sum langsiktig gjeld 1.679.000 2.107.000 2.536.000 2.984.000 2.125.000
Leverandørgjeld 2.836.000 2.215.000 2.009.000 2.085.000 1.402.000
Betalbar skatt 121.000 209.000 198.000 0 304.000
Skyldig offentlige avgifter 1.435.000 1.880.000 1.868.000 1.228.000 1.779.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.362.000 2.994.000 2.995.000 1.378.000 2.755.000
Sum kortsiktig gjeld 11.976.000 11.504.000 8.991.000 7.218.000 7.715.000
Sum gjeld og egenkapital 18.937.000 18.643.000 16.137.000 14.400.000 14.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.552.000 6.084.000 5.715.000 5.287.000 4.962.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.6 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
Soliditet 27.9 27.0 28.6 29.2 30.9
Resultatgrad 3.9 2.6 2.9 -2.6 3.4
Rentedekningsgrad 8.5 7.1 7.6 -3.6 7.0
Gjeldsgrad 2.6 2.7 2.5 2.4 2.2
Total kapitalrentabilitet 14.7 12.4 14.0 -7.6 16.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex