Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kr Steinsbø AS
Juridisk navn:  Kr Steinsbø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53428500
Hollundsdalen 10 Hollundsdalen 10 Fax: 53428501
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bømlo
Org.nr: 964764468
Aksjekapital: 1.680.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 07.07.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,55%
Resultat  
  
-25,01%
Egenkapital  
  
12,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 68.469.000 74.059.000 70.873.000 72.105.000 71.177.000
Resultat: 2.944.000 3.926.000 2.065.000 2.844.000 2.456.000
Egenkapital: 8.170.000 7.278.000 6.531.000 6.325.000 5.282.000
Regnskap for  Kr Steinsbø AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 68.469.000 74.059.000 70.873.000 72.105.000 71.177.000
Driftskostnader -65.303.000 -69.877.000 -68.493.000 -68.915.000 -68.402.000
Driftsresultat 3.166.000 4.182.000 2.379.000 3.190.000 2.775.000
Finansinntekter 0 9.000 7.000 4.000 10.000
Finanskostnader -221.000 -265.000 -321.000 -351.000 -329.000
Finans -221.000 -256.000 -314.000 -347.000 -319.000
Resultat før skatt 2.944.000 3.926.000 2.065.000 2.844.000 2.456.000
Skattekostnad -741.000 -1.074.000 -559.000 -800.000 -707.000
Årsresultat 2.204.000 2.853.000 1.505.000 2.044.000 1.749.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 972.000 980.000 1.123.000 1.210.000 1.409.000
Sum omløpsmidler 17.922.000 21.268.000 17.643.000 17.128.000 17.528.000
Sum eiendeler 18.894.000 22.248.000 18.766.000 18.338.000 18.937.000
Sum opptjent egenkapital 5.690.000 4.798.000 4.051.000 3.845.000 2.802.000
Sum egenkapital 8.170.000 7.278.000 6.531.000 6.325.000 5.282.000
Sum langsiktig gjeld 1.029.000 399.000 821.000 1.250.000 1.679.000
Sum kortsiktig gjeld 9.695.000 14.571.000 11.414.000 10.763.000 11.976.000
Sum gjeld og egenkapital 18.894.000 22.248.000 18.766.000 18.338.000 18.937.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.444.000 73.964.000 70.793.000 72.074.000 70.905.000
Andre inntekter 25.000 96.000 80.000 31.000 271.000
Driftsinntekter 68.469.000 74.059.000 70.873.000 72.105.000 71.177.000
Varekostnad -46.423.000 -51.371.000 -49.985.000 -50.989.000 -51.075.000
Lønninger -12.896.000 -12.536.000 -12.352.000 -11.994.000 -11.089.000
Avskrivning -225.000 -295.000 -283.000 -294.000 -424.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.759.000 -5.675.000 -5.873.000 -5.638.000 -5.814.000
Driftskostnader -65.303.000 -69.877.000 -68.493.000 -68.915.000 -68.402.000
Driftsresultat 3.166.000 4.182.000 2.379.000 3.190.000 2.775.000
Finansinntekter 0 9.000 7.000 4.000 10.000
Finanskostnader -221.000 -265.000 -321.000 -351.000 -329.000
Finans -221.000 -256.000 -314.000 -347.000 -319.000
Konsernbidrag 0 0 -1.300.000 -1.000.000 -1.500.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.204.000 2.853.000 1.505.000 2.044.000 1.749.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 92.000 102.000 96.000 76.000 56.000
Fast eiendom 0 0 51.000 107.000 418.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 632.000 562.000 672.000 769.000 678.000
Sum varige driftsmidler 632.000 562.000 723.000 877.000 1.096.000
Sum finansielle anleggsmidler 248.000 317.000 304.000 258.000 257.000
Sum anleggsmidler 972.000 980.000 1.123.000 1.210.000 1.409.000
Varebeholdning 8.193.000 7.670.000 7.621.000 6.993.000 6.613.000
Kundefordringer 6.655.000 11.076.000 6.686.000 7.539.000 8.519.000
Andre fordringer 2.574.000 2.112.000 2.910.000 2.152.000 2.025.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 501.000 410.000 425.000 444.000 370.000
Sum omløpsmidler 17.922.000 21.268.000 17.643.000 17.128.000 17.528.000
Sum eiendeler 18.894.000 22.248.000 18.766.000 18.338.000 18.937.000
Sum opptjent egenkapital 5.690.000 4.798.000 4.051.000 3.845.000 2.802.000
Sum egenkapital 8.170.000 7.278.000 6.531.000 6.325.000 5.282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.581.000 8.004.000 7.123.000 4.683.000 4.222.000
Sum langsiktig gjeld 1.029.000 399.000 821.000 1.250.000 1.679.000
Leverandørgjeld 2.573.000 2.513.000 522.000 2.194.000 2.836.000
Betalbar skatt 294.000 300.000 98.000 431.000 121.000
Skyldig offentlige avgifter 1.669.000 2.042.000 2.169.000 1.825.000 1.435.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.579.000 1.711.000 1.501.000 1.630.000 3.362.000
Sum kortsiktig gjeld 9.695.000 14.571.000 11.414.000 10.763.000 11.976.000
Sum gjeld og egenkapital 18.894.000 22.248.000 18.766.000 18.338.000 18.937.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.227.000 6.697.000 6.229.000 6.365.000 5.552.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 1.5 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1 1.0 0.9 1.0 1.0
Soliditet 43.2 32.7 34.8 34.5 27.9
Resultatgrad 4.6 5.6 3.4 4.4 3.9
Rentedekningsgrad 14.3 15.8 7.4 9.1 8.5
Gjeldsgrad 1.3 2.1 1.9 1.9 2.6
Total kapitalrentabilitet 16.8 18.8 12.7 17.4 14.7
Signatur
17.10.2011
STYREFORMANNEN ÅLEINE, ELLER AV TO STYREMEDLEMMAR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex