Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kr Steinsbø AS
Juridisk navn:  Kr Steinsbø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53428500
Hollundsdalen 10 Hollundsdalen 10 Fax: 53428501
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bømlo
Org.nr: 964764468
Aksjekapital: 1.680.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 07.07.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,5%
Resultat  
  
90,12%
Egenkapital  
  
11,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 74.059.000 70.873.000 72.105.000 71.177.000 70.983.000
Resultat: 3.926.000 2.065.000 2.844.000 2.456.000 1.981.000
Egenkapital: 7.278.000 6.531.000 6.325.000 5.282.000 5.032.000
Regnskap for  Kr Steinsbø AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 74.059.000 70.873.000 72.105.000 71.177.000 70.983.000
Driftskostnader -69.877.000 -68.493.000 -68.915.000 -68.402.000 -69.120.000
Driftsresultat 4.182.000 2.379.000 3.190.000 2.775.000 1.863.000
Finansinntekter 9.000 7.000 4.000 10.000 442.000
Finanskostnader -265.000 -321.000 -351.000 -329.000 -323.000
Finans -256.000 -314.000 -347.000 -319.000 119.000
Resultat før skatt 3.926.000 2.065.000 2.844.000 2.456.000 1.981.000
Skattekostnad -1.074.000 -559.000 -800.000 -707.000 -558.000
Årsresultat 2.853.000 1.505.000 2.044.000 1.749.000 1.423.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 980.000 1.123.000 1.210.000 1.409.000 1.056.000
Sum omløpsmidler 21.268.000 17.643.000 17.128.000 17.528.000 17.588.000
Sum eiendeler 22.248.000 18.766.000 18.338.000 18.937.000 18.644.000
Sum opptjent egenkapital 4.798.000 4.051.000 3.845.000 2.802.000 2.552.000
Sum egenkapital 7.278.000 6.531.000 6.325.000 5.282.000 5.032.000
Sum langsiktig gjeld 399.000 821.000 1.250.000 1.679.000 2.107.000
Sum kortsiktig gjeld 14.571.000 11.414.000 10.763.000 11.976.000 11.504.000
Sum gjeld og egenkapital 22.248.000 18.766.000 18.338.000 18.937.000 18.643.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 73.964.000 70.793.000 72.074.000 70.905.000 70.881.000
Andre inntekter 96.000 80.000 31.000 271.000 102.000
Driftsinntekter 74.059.000 70.873.000 72.105.000 71.177.000 70.983.000
Varekostnad -51.371.000 -49.985.000 -50.989.000 -51.075.000 -51.921.000
Lønninger -12.536.000 -12.352.000 -11.994.000 -11.089.000 -11.039.000
Avskrivning -295.000 -283.000 -294.000 -424.000 -370.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.675.000 -5.873.000 -5.638.000 -5.814.000 -5.790.000
Driftskostnader -69.877.000 -68.493.000 -68.915.000 -68.402.000 -69.120.000
Driftsresultat 4.182.000 2.379.000 3.190.000 2.775.000 1.863.000
Finansinntekter 9.000 7.000 4.000 10.000 442.000
Finanskostnader -265.000 -321.000 -351.000 -329.000 -323.000
Finans -256.000 -314.000 -347.000 -319.000 119.000
Konsernbidrag 0 -1.300.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.853.000 1.505.000 2.044.000 1.749.000 1.423.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 102.000 96.000 76.000 56.000 58.000
Fast eiendom 0 51.000 107.000 418.000 241.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 562.000 672.000 769.000 678.000 616.000
Sum varige driftsmidler 562.000 723.000 877.000 1.096.000 856.000
Sum finansielle anleggsmidler 317.000 304.000 258.000 257.000 142.000
Sum anleggsmidler 980.000 1.123.000 1.210.000 1.409.000 1.056.000
Varebeholdning 7.670.000 7.621.000 6.993.000 6.613.000 6.636.000
Kundefordringer 11.076.000 6.686.000 7.539.000 8.519.000 8.860.000
Andre fordringer 2.112.000 2.910.000 2.152.000 2.025.000 1.661.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 410.000 425.000 444.000 370.000 431.000
Sum omløpsmidler 21.268.000 17.643.000 17.128.000 17.528.000 17.588.000
Sum eiendeler 22.248.000 18.766.000 18.338.000 18.937.000 18.644.000
Sum opptjent egenkapital 4.798.000 4.051.000 3.845.000 2.802.000 2.552.000
Sum egenkapital 7.278.000 6.531.000 6.325.000 5.282.000 5.032.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.004.000 7.123.000 4.683.000 4.222.000 4.207.000
Sum langsiktig gjeld 399.000 821.000 1.250.000 1.679.000 2.107.000
Leverandørgjeld 2.513.000 522.000 2.194.000 2.836.000 2.215.000
Betalbar skatt 300.000 98.000 431.000 121.000 209.000
Skyldig offentlige avgifter 2.042.000 2.169.000 1.825.000 1.435.000 1.880.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.711.000 1.501.000 1.630.000 3.362.000 2.994.000
Sum kortsiktig gjeld 14.571.000 11.414.000 10.763.000 11.976.000 11.504.000
Sum gjeld og egenkapital 22.248.000 18.766.000 18.338.000 18.937.000 18.643.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.697.000 6.229.000 6.365.000 5.552.000 6.084.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0
Soliditet 32.7 34.8 34.5 27.9 27.0
Resultatgrad 5.6 3.4 4.4 3.9 2.6
Rentedekningsgrad 15.8 7.4 9.1 8.5 7.1
Gjeldsgrad 2.1 1.9 1.9 2.6 2.7
Total kapitalrentabilitet 18.8 12.7 17.4 14.7 12.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex