Krag Eiendomsforvaltning
Juridisk navn:  Krag Eiendomsforvaltning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94176215
Bjarne Skaus Vei 63 Bjarne Skaus Vei 63 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 993867837
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/16/2009
Foretakstype: ENK
Revisor: Eolus Vind Ab
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 629.000
Resultat: 569.000
Egenkapital: -1.000
Regnskap for  Krag Eiendomsforvaltning
Resultat 2010
Driftsinntekter 629.000
Driftskostnader -60.000
Driftsresultat 569.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 569.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 569.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 2.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital -1.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 629.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 629.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -60.000
Driftskostnader -60.000
Driftsresultat 569.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 569.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 2.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 2.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet -100.0
Resultatgrad 90.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.0
Total kapitalrentabilitet 56900.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex