Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Krag I As
Juridisk navn:  Krag I As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Johan Ellingsens Veg 10 Johan Ellingsens Veg 10 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 918564942
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/11/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vi2 Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.22%
Resultat  
  
354.55%
Egenkapital  
  
685.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 800.000 583.000
Resultat: 112.000 -44.000
Egenkapital: 82.000 -14.000
Regnskap for  Krag I As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 800.000 583.000
Driftskostnader -689.000 -627.000
Driftsresultat 111.000 -44.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 112.000 -44.000
Skattekostnad -16.000 0
Årsresultat 96.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.226.000 1.214.000
Sum omløpsmidler 202.000 172.000
Sum eiendeler 1.428.000 1.386.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 -44.000
Sum egenkapital 82.000 -14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.345.000 1.399.000
Sum gjeld og egenkapital 1.427.000 1.385.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 800.000 583.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 800.000 583.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -630.000 -576.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -51.000
Driftskostnader -689.000 -627.000
Driftsresultat 111.000 -44.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 96.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.226.000 1.214.000
Sum anleggsmidler 1.226.000 1.214.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 20.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 202.000 152.000
Sum omløpsmidler 202.000 172.000
Sum eiendeler 1.428.000 1.386.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 -44.000
Sum egenkapital 82.000 -14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 88.000 72.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.241.000 1.327.000
Sum kortsiktig gjeld 1.345.000 1.399.000
Sum gjeld og egenkapital 1.427.000 1.385.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.143.000 -1.227.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1
Soliditet 5.7
Resultatgrad 13.9 -7.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 16.4 -99.9
Total kapitalrentabilitet 7.8 -3.2
Signatur
16.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex