Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kragerø Øre Nese Hals As
Juridisk navn:  Kragerø Øre Nese Hals As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98009109
Gamle Kragerøvei 32 Gamle Kragerøvei 32 Fax:
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 989283634
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/29/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
8509.09%
Egenkapital  
  
955.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.147.000 0 0 0 0
Resultat: 925.000 -11.000 -111.000 -10.000 -10.000
Egenkapital: 445.000 -52.000 -40.000 70.000 81.000
Regnskap for  Kragerø Øre Nese Hals As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.147.000 0 0 0 0
Driftskostnader -6.219.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat 928.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 16.000 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 0 -100.000 0 0
Finans -4.000 0 -100.000 0 0
Resultat før skatt 925.000 -11.000 -111.000 -10.000 -10.000
Skattekostnad -178.000 0 0 0 0
Årsresultat 747.000 -11.000 -111.000 -10.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.063.000 0 0 100.000 130.000
Sum omløpsmidler 1.152.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 3.215.000 0 0 100.000 130.000
Sum opptjent egenkapital 345.000 -152.000 -140.000 -30.000 -19.000
Sum egenkapital 445.000 -52.000 -40.000 70.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 1.532.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.237.000 52.000 40.000 30.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 3.214.000 0 0 100.000 130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.037.000 0 0 0 0
Andre inntekter 4.110.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.147.000 0 0 0 0
Varekostnad -156.000 0 0 0 0
Lønninger -5.243.000 0 0 0 0
Avskrivning -121.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -699.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -6.219.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat 928.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 16.000 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 0 -100.000 0 0
Finans -4.000 0 -100.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0 0 0
Årsresultat 747.000 -11.000 -111.000 -10.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 21.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 430.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 452.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.612.000 0 0 100.000 130.000
Sum anleggsmidler 2.063.000 0 0 100.000 130.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 48.000 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.090.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.152.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 3.215.000 0 0 100.000 130.000
Sum opptjent egenkapital 345.000 -152.000 -140.000 -30.000 -19.000
Sum egenkapital 445.000 -52.000 -40.000 70.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.532.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 105.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 178.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 410.000 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 295.000 52.000 40.000 30.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 1.237.000 52.000 40.000 30.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 3.214.000 0 0 100.000 130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -85.000 -52.000 -40.000 -30.000 -49.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0 0 0.1 0.1
Soliditet 13.8 70.0 62.3
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad 46.4 -0.1
Gjeldsgrad 6.2 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 29.4 -10.0 -7.7
Signatur
26.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex