Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kragerø Elektriske AS
Juridisk navn:  Kragerø Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35986560
Kirkegata 14 Kirkegata 14 Fax: 35986561
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 966284420
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 3/5/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.17%
Resultat  
  
-26.23%
Egenkapital  
  
25.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 37.817.000 48.591.000 39.273.000 30.390.000 23.905.000
Resultat: 2.140.000 2.901.000 2.632.000 2.577.000 634.000
Egenkapital: 7.869.000 6.249.000 4.031.000 2.920.000 2.651.000
Regnskap for  Kragerø Elektriske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 37.817.000 48.591.000 39.273.000 30.390.000 23.905.000
Driftskostnader -35.637.000 -45.713.000 -36.624.000 -27.753.000 -23.131.000
Driftsresultat 2.180.000 2.878.000 2.649.000 2.638.000 775.000
Finansinntekter 196.000 192.000 139.000 106.000 76.000
Finanskostnader -236.000 -169.000 -157.000 -167.000 -217.000
Finans -40.000 23.000 -18.000 -61.000 -141.000
Resultat før skatt 2.140.000 2.901.000 2.632.000 2.577.000 634.000
Skattekostnad -519.000 -683.000 -659.000 -663.000 -178.000
Årsresultat 1.621.000 2.218.000 1.973.000 1.913.000 457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.445.000 5.208.000 3.982.000 4.099.000 3.776.000
Sum omløpsmidler 11.167.000 12.198.000 13.679.000 8.846.000 7.315.000
Sum eiendeler 17.612.000 17.406.000 17.661.000 12.945.000 11.091.000
Sum opptjent egenkapital 5.356.000 3.735.000 1.517.000 406.000 137.000
Sum egenkapital 7.869.000 6.249.000 4.031.000 2.920.000 2.651.000
Sum langsiktig gjeld 2.334.000 2.865.000 3.031.000 3.613.000 3.665.000
Sum kortsiktig gjeld 7.409.000 8.292.000 10.599.000 6.412.000 4.776.000
Sum gjeld og egenkapital 17.613.000 17.406.000 17.661.000 12.945.000 11.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.817.000 48.559.000 39.160.000 30.360.000 23.905.000
Andre inntekter 0 32.000 113.000 30.000 0
Driftsinntekter 37.817.000 48.591.000 39.273.000 30.390.000 23.905.000
Varekostnad -15.653.000 -25.386.000 -18.377.000 -11.887.000 -8.567.000
Lønninger -16.514.000 -16.595.000 -14.782.000 -12.410.000 -11.454.000
Avskrivning -132.000 -116.000 -114.000 -98.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.338.000 -3.616.000 -3.351.000 -3.358.000 -3.013.000
Driftskostnader -35.637.000 -45.713.000 -36.624.000 -27.753.000 -23.131.000
Driftsresultat 2.180.000 2.878.000 2.649.000 2.638.000 775.000
Finansinntekter 196.000 192.000 139.000 106.000 76.000
Finanskostnader -236.000 -169.000 -157.000 -167.000 -217.000
Finans -40.000 23.000 -18.000 -61.000 -141.000
Konsernbidrag 0 0 -862.000 -1.644.000 -1.015.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.621.000 2.218.000 1.973.000 1.913.000 457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 335.000 257.000 323.000 437.000 451.000
Sum varige driftsmidler 335.000 257.000 323.000 437.000 451.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.109.000 4.951.000 3.658.000 3.662.000 3.325.000
Sum anleggsmidler 6.445.000 5.208.000 3.982.000 4.099.000 3.776.000
Varebeholdning 1.544.000 1.464.000 1.464.000 1.514.000 1.384.000
Kundefordringer 3.777.000 6.364.000 9.240.000 4.445.000 3.283.000
Andre fordringer 5.175.000 668.000 462.000 649.000 1.476.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 671.000 3.702.000 2.513.000 2.238.000 1.172.000
Sum omløpsmidler 11.167.000 12.198.000 13.679.000 8.846.000 7.315.000
Sum eiendeler 17.612.000 17.406.000 17.661.000 12.945.000 11.091.000
Sum opptjent egenkapital 5.356.000 3.735.000 1.517.000 406.000 137.000
Sum egenkapital 7.869.000 6.249.000 4.031.000 2.920.000 2.651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 256.000 155.000 479.000 284.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.334.000 2.865.000 3.031.000 3.613.000 3.665.000
Leverandørgjeld 1.570.000 2.738.000 4.511.000 1.108.000 754.000
Betalbar skatt 776.000 582.000 837.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.903.000 1.943.000 1.899.000 1.760.000 1.216.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.160.000 3.030.000 3.353.000 3.545.000 2.806.000
Sum kortsiktig gjeld 7.409.000 8.292.000 10.599.000 6.412.000 4.776.000
Sum gjeld og egenkapital 17.613.000 17.406.000 17.661.000 12.945.000 11.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.758.000 3.906.000 3.080.000 2.434.000 2.539.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.3 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3
Soliditet 44.7 35.9 22.8 22.6 23.9
Resultatgrad 5.8 5.9 6.7 8.7 3.2
Rentedekningsgrad 9.2 1 16.9 16.4 3.9
Gjeldsgrad 1.2 1.8 3.4 3.4 3.2
Total kapitalrentabilitet 13.5 17.6 15.8 21.2 7.7
Signatur
14.12.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex