Kragerø Energi AS
Juridisk navn:  Kragerø Energi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35984800
Bråteveien 6 Bråteveien 6 Fax: 35983512
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 979399901
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 13.11.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,73%
Resultat  
  
95,25%
Egenkapital  
  
-11,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 71.342.000 66.843.000 81.432.000 81.743.000 95.070.000
Resultat: 17.116.000 8.766.000 13.293.000 -590.000 7.098.000
Egenkapital: 70.253.000 79.450.000 73.665.000 67.716.000 81.965.000
Regnskap for  Kragerø Energi AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 71.342.000 66.843.000 81.432.000 81.743.000 95.070.000
Driftskostnader -51.244.000 -63.632.000 -64.556.000 -77.943.000 -85.350.000
Driftsresultat 20.099.000 12.388.000 16.876.000 3.802.000 9.720.000
Finansinntekter 151.000 224.000 842.000 254.000 1.282.000
Finanskostnader -3.133.000 -4.218.000 -4.424.000 -4.647.000 -3.904.000
Finans -2.982.000 -3.994.000 -3.582.000 -4.393.000 -2.622.000
Resultat før skatt 17.116.000 8.766.000 13.293.000 -590.000 7.098.000
Skattekostnad -5.345.000 -2.394.000 -3.811.000 107.000 -1.889.000
Årsresultat 11.771.000 6.373.000 9.482.000 -484.000 5.209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 221.444.000 192.903.000 186.629.000 182.479.000 185.280.000
Sum omløpsmidler 27.104.000 32.666.000 36.769.000 38.836.000 47.005.000
Sum eiendeler 248.548.000 225.569.000 223.398.000 221.315.000 232.285.000
Sum opptjent egenkapital 0 28.812.000 0 0 21.693.000
Sum egenkapital 70.253.000 79.450.000 73.665.000 67.716.000 81.965.000
Sum langsiktig gjeld 136.084.000 95.341.000 103.100.000 103.125.000 97.206.000
Sum kortsiktig gjeld 42.211.000 50.778.000 46.633.000 50.474.000 53.114.000
Sum gjeld og egenkapital 228.933.000 225.569.000 200.371.000 204.237.000 232.285.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.854.000 53.946.000 64.903.000 50.253.000 66.886.000
Andre inntekter 11.597.000 12.897.000 12.104.000 27.793.000 28.184.000
Driftsinntekter 71.342.000 66.843.000 81.432.000 81.743.000 95.070.000
Varekostnad -11.784.000 -9.192.000 -11.453.000 -16.782.000 -23.565.000
Lønninger -20.611.000 -19.557.000 -17.555.000 -30.856.000 -32.252.000
Avskrivning 3.094.000 -12.318.000 -13.174.000 -12.660.000 -11.843.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.943.000 -22.565.000 -22.374.000 -17.645.000 -17.690.000
Driftskostnader -51.244.000 -63.632.000 -64.556.000 -77.943.000 -85.350.000
Driftsresultat 20.099.000 12.388.000 16.876.000 3.802.000 9.720.000
Finansinntekter 151.000 224.000 842.000 254.000 1.282.000
Finanskostnader -3.133.000 -4.218.000 -4.424.000 -4.647.000 -3.904.000
Finans -2.982.000 -3.994.000 -3.582.000 -4.393.000 -2.622.000
Konsernbidrag -291.000 -288.000 -3.533.000 -431.000 0
Utbytte 0 0 0 -3.700.000 -4.092.000
Årsresultat 11.771.000 6.373.000 9.482.000 -484.000 5.209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.082.000 1.646.000 2.187.000 4.410.000 728.000
Fast eiendom 24.373.000 22.641.000 22.688.000 23.211.000 23.636.000
Maskiner anlegg 94.569.000 87.636.000 84.039.000 81.586.000 15.453.000
Driftsløsøre 65.931.000 63.074.000 58.358.000 57.393.000 134.664.000
Sum varige driftsmidler 213.017.000 187.406.000 179.657.000 176.740.000 173.753.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.345.000 3.852.000 4.785.000 1.328.000 10.799.000
Sum anleggsmidler 221.444.000 192.903.000 186.629.000 182.479.000 185.280.000
Varebeholdning 2.932.000 2.714.000 2.736.000 3.472.000 3.447.000
Kundefordringer 0 0 0 0 41.459.000
Andre fordringer 0 28.866.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.083.000 1.086.000 932.000 2.883.000 2.099.000
Sum omløpsmidler 27.104.000 32.666.000 36.769.000 38.836.000 47.005.000
Sum eiendeler 248.548.000 225.569.000 223.398.000 221.315.000 232.285.000
Sum opptjent egenkapital 0 28.812.000 0 0 21.693.000
Sum egenkapital 70.253.000 79.450.000 73.665.000 67.716.000 81.965.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.737.000 6.647.000 15.411.000 15.397.000 16.715.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 6.745.000 9.194.000
Sum langsiktig gjeld 136.084.000 95.341.000 103.100.000 103.125.000 97.206.000
Leverandørgjeld 6.598.000 9.645.000 8.388.000 17.296.000 8.964.000
Betalbar skatt 1.416.000 1.863.000 1.128.000 1.925.000 2.097.000
Skyldig offentlige avgifter 10.335.000 10.906.000 9.773.000 12.141.000 7.741.000
Utbytte 0 0 0 -3.700.000 -4.092.000
Annen kortsiktig gjeld 23.862.000 28.364.000 27.344.000 12.367.000 21.026.000
Sum kortsiktig gjeld 42.211.000 50.778.000 46.633.000 50.474.000 53.114.000
Sum gjeld og egenkapital 228.933.000 225.569.000 200.371.000 204.237.000 232.285.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.107.000 -18.112.000 -9.864.000 -11.638.000 -6.109.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9
Soliditet 28.3 35.2 33.0 30.6 35.3
Resultatgrad 28.2 18.5 20.7 4.7 10.2
Rentedekningsgrad 6.5 3.0 4.0 0.9 2.8
Gjeldsgrad 2.5 1.8 2.0 2.3 1.8
Total kapitalrentabilitet 8.1 5.6 7.9 1.8 4.7
Signatur
21.06.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex