Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Kragerø Energi AS
Juridisk navn:  Kragerø Energi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35984800
Bråteveien 6 Bråteveien 6 Fax: 35983512
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Telemark Kragerø
Org.nr: 979399901
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 11/13/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.38%
Resultat  
  
2353.05%
Egenkapital  
  
8.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 81.432.000 81.743.000 95.070.000 98.212.000 75.560.000
Resultat: 13.293.000 -590.000 7.098.000 15.726.000 6.386.000
Egenkapital: 73.665.000 67.716.000 81.965.000 95.848.000 96.592.000
Regnskap for  Kragerø Energi AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 81.432.000 81.743.000 95.070.000 98.212.000 75.560.000
Driftskostnader -64.556.000 -77.943.000 -85.350.000 -79.972.000 -66.209.000
Driftsresultat 16.876.000 3.802.000 9.720.000 18.240.000 9.351.000
Finansinntekter 842.000 254.000 1.282.000 932.000 625.000
Finanskostnader -4.424.000 -4.647.000 -3.904.000 -3.446.000 -3.590.000
Finans -3.582.000 -4.393.000 -2.622.000 -2.514.000 -2.965.000
Resultat før skatt 13.293.000 -590.000 7.098.000 15.726.000 6.386.000
Skattekostnad -3.811.000 107.000 -1.889.000 -4.469.000 -1.973.000
Årsresultat 9.482.000 -484.000 5.209.000 11.257.000 4.413.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 186.629.000 182.479.000 185.280.000 181.470.000 179.013.000
Sum omløpsmidler 36.769.000 38.836.000 47.005.000 56.751.000 50.027.000
Sum eiendeler 223.398.000 221.315.000 232.285.000 238.221.000 229.040.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 21.693.000 23.576.000 12.320.000
Sum egenkapital 73.665.000 67.716.000 81.965.000 95.848.000 96.592.000
Sum langsiktig gjeld 103.100.000 103.125.000 97.206.000 101.803.000 97.089.000
Sum kortsiktig gjeld 46.633.000 50.474.000 53.114.000 43.570.000 35.359.000
Sum gjeld og egenkapital 200.371.000 204.237.000 232.285.000 241.221.000 229.040.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.903.000 50.253.000 66.886.000 71.685.000 50.862.000
Andre inntekter 12.104.000 27.793.000 28.184.000 26.527.000 24.698.000
Driftsinntekter 81.432.000 81.743.000 95.070.000 98.212.000 75.560.000
Varekostnad -11.453.000 -16.782.000 -23.565.000 -27.840.000 -16.668.000
Lønninger -17.555.000 -30.856.000 -32.252.000 -23.991.000 -23.579.000
Avskrivning -13.174.000 -12.660.000 -11.843.000 -11.315.000 -10.814.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.374.000 -17.645.000 -17.690.000 -16.826.000 -15.148.000
Driftskostnader -64.556.000 -77.943.000 -85.350.000 -79.972.000 -66.209.000
Driftsresultat 16.876.000 3.802.000 9.720.000 18.240.000 9.351.000
Finansinntekter 842.000 254.000 1.282.000 932.000 625.000
Finanskostnader -4.424.000 -4.647.000 -3.904.000 -3.446.000 -3.590.000
Finans -3.582.000 -4.393.000 -2.622.000 -2.514.000 -2.965.000
Konsernbidrag -3.533.000 -431.000 0 0 0
Utbytte 0 -3.700.000 -4.092.000 -3.000.000 -3.200.000
Årsresultat 9.482.000 -484.000 5.209.000 11.257.000 4.413.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.187.000 4.410.000 728.000 921.000 5.361.000
Fast eiendom 22.688.000 23.211.000 23.636.000 24.135.000 22.732.000
Maskiner anlegg 84.039.000 81.586.000 15.453.000 16.144.000 16.341.000
Driftsløsøre 58.358.000 57.393.000 134.664.000 50.622.000 46.936.000
Sum varige driftsmidler 179.657.000 176.740.000 173.753.000 169.900.000 162.135.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.785.000 1.328.000 10.799.000 10.649.000 11.517.000
Sum anleggsmidler 186.629.000 182.479.000 185.280.000 181.470.000 179.013.000
Varebeholdning 2.736.000 3.472.000 3.447.000 4.370.000 3.651.000
Kundefordringer 0 0 41.459.000 48.624.000 39.792.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 932.000 2.883.000 2.099.000 3.757.000 6.584.000
Sum omløpsmidler 36.769.000 38.836.000 47.005.000 56.751.000 50.027.000
Sum eiendeler 223.398.000 221.315.000 232.285.000 238.221.000 229.040.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 21.693.000 23.576.000 12.320.000
Sum egenkapital 73.665.000 67.716.000 81.965.000 95.848.000 96.592.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.411.000 15.397.000 16.715.000 16.998.000 21.289.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 6.745.000 9.194.000 2.242.000 0
Sum langsiktig gjeld 103.100.000 103.125.000 97.206.000 101.803.000 97.089.000
Leverandørgjeld 8.388.000 17.296.000 8.964.000 15.369.000 14.346.000
Betalbar skatt 1.128.000 1.925.000 2.097.000 994.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 9.773.000 12.141.000 7.741.000 13.527.000 11.091.000
Utbytte 0 -3.700.000 -4.092.000 -3.000.000 -3.200.000
Annen kortsiktig gjeld 27.344.000 12.367.000 21.026.000 8.438.000 6.697.000
Sum kortsiktig gjeld 46.633.000 50.474.000 53.114.000 43.570.000 35.359.000
Sum gjeld og egenkapital 200.371.000 204.237.000 232.285.000 241.221.000 229.040.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.864.000 -11.638.000 -6.109.000 13.181.000 14.668.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.9 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.9 1.3 1.4
Soliditet 33.0 30.6 35.3 39.7 42.2
Resultatgrad 20.7 4.7 10.2 18.6 12.4
Rentedekningsgrad 4.0 0.9 2.8 5.6 2.8
Gjeldsgrad 2.0 2.3 1.8 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 7.9 1.8 4.7 7.9 4.4
Signatur
07.07.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Kragerø Energi AS
Kragerø Energi er din lokale netteier, dvs. det som tidligere ble omtalt som "E-verket".
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex