Kragerø Taxi DA
Juridisk navn:  Kragerø Taxi DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35981240
Kragerøveien 11 Kragerøveien 11 Fax: 35983606
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 976947258
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 10/24/1996
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
108.22%
Resultat  
  
32250%
Egenkapital  
  
206.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 6.028.000 2.895.000 2.684.000 2.293.000 2.178.000
Resultat: 647.000 2.000 -126.000 -25.000 -149.000
Egenkapital: 1.428.000 466.000 360.000 307.000 112.000
Regnskap for  Kragerø Taxi DA
Resultat 2017 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 6.028.000 2.895.000 2.684.000 2.293.000 2.178.000
Driftskostnader -5.280.000 -2.740.000 -2.665.000 -2.180.000 -2.218.000
Driftsresultat 749.000 155.000 19.000 113.000 -40.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader -103.000 -154.000 -145.000 -139.000 -111.000
Finans -102.000 -153.000 -145.000 -137.000 -110.000
Resultat før skatt 647.000 2.000 -126.000 -25.000 -149.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 647.000 2.000 -126.000 -25.000 -149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.356.000 1.995.000 1.769.000 1.996.000 1.668.000
Sum omløpsmidler 1.033.000 707.000 520.000 280.000 289.000
Sum eiendeler 3.389.000 2.702.000 2.289.000 2.276.000 1.957.000
Sum opptjent egenkapital 1.428.000 466.000 360.000 307.000 112.000
Sum egenkapital 1.428.000 466.000 360.000 307.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 1.318.000 1.600.000 1.476.000 1.806.000 1.690.000
Sum kortsiktig gjeld 643.000 637.000 453.000 163.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 3.389.000 2.703.000 2.289.000 2.276.000 1.956.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.822.000 2.865.000 2.629.000 2.293.000 2.172.000
Andre inntekter 206.000 30.000 55.000 0 6.000
Driftsinntekter 6.028.000 2.895.000 2.684.000 2.293.000 2.178.000
Varekostnad -224.000 -62.000 -42.000 -31.000 -143.000
Lønninger -3.217.000 -1.577.000 -1.439.000 -1.271.000 -1.329.000
Avskrivning -462.000 -275.000 -278.000 -226.000 -205.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.377.000 -826.000 -906.000 -652.000 -541.000
Driftskostnader -5.280.000 -2.740.000 -2.665.000 -2.180.000 -2.218.000
Driftsresultat 749.000 155.000 19.000 113.000 -40.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader -103.000 -154.000 -145.000 -139.000 -111.000
Finans -102.000 -153.000 -145.000 -137.000 -110.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 647.000 2.000 -126.000 -25.000 -149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 592.000 740.000 771.000 803.000 836.000
Maskiner anlegg 0 0 0 820.000 579.000
Driftsløsøre 1.764.000 1.233.000 976.000 350.000 252.000
Sum varige driftsmidler 2.356.000 1.973.000 1.747.000 1.974.000 1.668.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 23.000 23.000 23.000 0
Sum anleggsmidler 2.356.000 1.995.000 1.769.000 1.996.000 1.668.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 269.000 235.000 123.000 120.000 35.000
Andre fordringer 71.000 88.000 0 0 5.000
Sum investeringer 23.000 0 0 0 0
Kasse, bank 671.000 384.000 397.000 159.000 248.000
Sum omløpsmidler 1.033.000 707.000 520.000 280.000 289.000
Sum eiendeler 3.389.000 2.702.000 2.289.000 2.276.000 1.957.000
Sum opptjent egenkapital 1.428.000 466.000 360.000 307.000 112.000
Sum egenkapital 1.428.000 466.000 360.000 307.000 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.318.000 1.600.000 1.476.000 1.806.000 1.690.000
Leverandørgjeld 121.000 392.000 211.000 -10.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 270.000 102.000 94.000 60.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 253.000 142.000 148.000 114.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 643.000 637.000 453.000 163.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 3.389.000 2.703.000 2.289.000 2.276.000 1.956.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 390.000 70.000 67.000 117.000 135.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 1.1 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 1.2 1.8 1.9
Soliditet 42.1 17.2 15.7 13.5 5.7
Resultatgrad 12.4 5.4 0.7 4.9 -1.8
Rentedekningsgrad 7.3 1.0 0.1 0.8 -0.4
Gjeldsgrad 1.4 4.8 5.4 6.4 16.5
Total kapitalrentabilitet 22.1 5.8 0.8 5.1 -2.0
Signatur
22.08.2017
SIGNATUR I FELLESSKAP
AASEN JAN TORE
HALVORSKÅS TOM JOAR
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex