Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kralin & Co AS
Juridisk navn:  Kralin & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67144430
Postboks 135 Jegeråsen 48 Fax:
1332 Østerås 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 813937972
Aksjekapital: 463.050 NOK
Etableringsdato: 12/20/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
135.44%
Resultat  
  
190.62%
Egenkapital  
  
2.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 744.000 316.000 872.000 811.000 0
Resultat: 651.000 224.000 775.000 696.000 295.000
Egenkapital: 11.675.000 11.374.000 11.169.000 10.740.000 10.255.000
Regnskap for  Kralin & Co AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 744.000 316.000 872.000 811.000 0
Driftskostnader -92.000 -92.000 -97.000 -136.000 -112.000
Driftsresultat 652.000 224.000 775.000 675.000 -112.000
Finansinntekter 0 0 0 20.000 689.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -281.000
Finans -1.000 0 0 20.000 408.000
Resultat før skatt 651.000 224.000 775.000 696.000 295.000
Skattekostnad 0 -20.000 4.000 -11.000 -80.000
Årsresultat 651.000 204.000 780.000 685.000 215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.577.000 3.247.000 3.693.000 3.146.000 2.181.000
Sum omløpsmidler 8.448.000 8.127.000 7.827.000 7.613.000 8.159.000
Sum eiendeler 12.025.000 11.374.000 11.520.000 10.759.000 10.340.000
Sum opptjent egenkapital 9.966.000 9.664.000 9.460.000 9.030.000 8.546.000
Sum egenkapital 11.675.000 11.374.000 11.169.000 10.740.000 10.255.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 350.000 0 350.000 19.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 12.025.000 11.373.000 11.519.000 10.758.000 10.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 117.000 89.000 83.000 811.000 0
Andre inntekter 627.000 227.000 789.000 0 0
Driftsinntekter 744.000 316.000 872.000 811.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -52.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -92.000 -97.000 -84.000 -72.000
Driftskostnader -92.000 -92.000 -97.000 -136.000 -112.000
Driftsresultat 652.000 224.000 775.000 675.000 -112.000
Finansinntekter 0 0 0 20.000 689.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -281.000
Finans -1.000 0 0 20.000 408.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 0 -350.000 0 0
Årsresultat 651.000 204.000 780.000 685.000 215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 20.000 16.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 52.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.577.000 3.247.000 3.672.000 3.130.000 2.122.000
Sum anleggsmidler 3.577.000 3.247.000 3.693.000 3.146.000 2.181.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 62.000 9.000 5.000 468.000
Sum investeringer 1.975.000 4.384.000 4.054.000 3.598.000 3.450.000
Kasse, bank 6.465.000 3.680.000 3.763.000 4.010.000 4.241.000
Sum omløpsmidler 8.448.000 8.127.000 7.827.000 7.613.000 8.159.000
Sum eiendeler 12.025.000 11.374.000 11.520.000 10.759.000 10.340.000
Sum opptjent egenkapital 9.966.000 9.664.000 9.460.000 9.030.000 8.546.000
Sum egenkapital 11.675.000 11.374.000 11.169.000 10.740.000 10.255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 19.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 0 -350.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 350.000 0 350.000 19.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 12.025.000 11.373.000 11.519.000 10.758.000 10.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.098.000 8.127.000 7.477.000 7.594.000 8.075.000
Likviditetsgrad 1 24.1 22.4 400.7 97.1
Likviditetsgrad 2 24.1 0 22.4 400.7 97.2
Soliditet 97.1 1 9 99.8 99.2
Resultatgrad 87.6 70.9 88.9 83.2
Rentedekningsgrad 6 2.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5.4 2 6.7 6.5 5.6
Signatur
02.11.2006
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex